Ruimtelijke zaken


De wurkgroep Romtlike Saken is een beleidsgroep van Doarpsbelang Reduzum. Het taakveld betreft de ontwikkeling van het dorp met name gericht op de kwaliteit van de leefomgeving. Onderwerpen voor deze werkgroep liggen op het gebied van ruimtelijke en fysieke omgevingsfactoren zowel op de korte termijn (o.a. verkeer) als op de wat langere termijn (planologische ontwikkeling), waarbij het Masterplan Reduzum als basis dient.

Leden:

  • Rudmer Rodenhuis
  • Jens Kooistra
  • Marga Hafma

Gezocht nieuw lid voor Wurkgroep Romtlike Saken

De Wurkgroep Romtlike Saken is een werkgroep in de organisatie van Doarpsbelang. De zittingstermijn van een van de leden zit er bijna op, daarom zijn we op zoek naar een nieuw werkgroeplid.

Het taakveld van Wurkgroep Romtlike Saken betreft de ontwikkeling van het dorp met name gericht op de kwaliteit van de leefomgeving. Onderwerpen voor deze werkgroep zijn de ontwikkeling van het dorp op het gebied van ruimtelijke en fysieke omgevingsfactoren. Zowel op de korte termijn (o.a. verkeer) als op de wat langere termijn (planologische ontwikkeling). Het “masterplan Reduzum” dient hierbij als basis. Er is daarnaast zeker ruimte voor het lanceren van nieuw initiatief.

De werkgroep bestaat uit 5 leden + een toegevoegd lid vanuit het bestuur van dorpsbelang. Binnen de werkgroep zijn de volgende taken: Dirk Vermeulen (voorzitter), Dick van der Gulik, Arvind Korf, Jens Kooistra, Richard van Dijk (secretaris) en Marga Hafma, ‘linking pin’ vanuit het doarpsbelang bestuur.

Zittingstijd:
De duur van de zittingstijd is normaliter 5 jaar, maar kan in onderling overleg worden vastgesteld

Werkwijze:
Voor elk project is één lid van werkgroep de trekker (project verantwoordelijke).

Kortom, wilt u ook een bijdrage leveren aan de leefomgeving in Reduzum? Neem dan gerust contact op met 1 van de leden van de wurkgroep Romtlike Saken voor meer informatie. Of mail naar doarpsbelang@reduzum.com ovv Wurkgroep Romlike Saken.

Met vriendelijke groet,

Wurkgroep Romtlike Saken

Parkeerbeleid Reduzum

Laadpaal nodig, maar geen eigen oprit

Viertal bloembakken als snelheidsremmer op de Ayttawei