Gezamenlijk eten

De laatste woensdag van de maand is het gezamenlijk eten om 12.30 uur in het lokaal (Ayttawei). Het eten wordt klaargemaakt door verschillende dorpsgenoten.
De kosten voor het mee eten zijn € 6,00. Denkt u dit wil ik ook wel eens mee maken, of misschien wilt u wel eens een maaltijd koken, meldt u dan aan bij: Jelly van der Zijl
Mail adres: t.postuma@kpnplanet.nl  telefoon nr. 0566 602399.


Juli 2016

samen-koken-rabobank