Wonen

Commissieleden:
Minke van der Haak
Ronald Hoekstra
Mirte Wijnstra
Joost Bergsma
Jelle Spoelstra


2 augustus 2022

Update wengroep

Der binne genôch oanmeldingen om troch te gean mei it útwreidingsplan Reduzum.
De wurkgroep hat kontakt opnaam mei de Beliedsadviseur wonen fan de gemeente.
 
Er zijn voldoende aanmeldingen om door te gaan met het uitbreidingsplan Reduzum. Wij als werkgroep hebben contact opgenomen met de beleidsadviseur wonen bij de gemeente.


28 mei 2022
Bouwen in Reduzum

Zoals wellicht al bekend, zijn wij als woningbouwgroep bezig met het kijken naar bouwmogelijkheden voor Reduzum. Zoals op de ledenvergadering van het dorpsbelang al verteld is, Is er al bekend dat er in de komende tien jaar, 24 huizen in Reduzum gebouwd mogen worden.

Ook hebben we contact met de gemeente Leeuwarden. Zij geven aan dat de bouwplannen vanuit het dorp zelf moeten komen. Zij kunnen hier echter wel actief bij ondersteunen.

Voordat wij hier verdere stappen in gaan ondernemen willen we graag eerst inventariseren hoeveel mensen uit onze dorpen interesse hebben.

We zijn nu benieuwd naar:

 1. Heb je belang bij kopen of huren?
 2. Waar ben je naar opzoek? Vrijstaand, geschakeld of levensbestendige woningen.

Het zou ons erg helpen als we antwoorden krijgen op deze vragen. Wanneer je interesse hebt in het bouwen of huren van een huis, zouden we dit dus graag horen. Je zit dan nergens aan vast, maar zo hebben wij als woongroep een richtlijn om mee te werken.

We zouden graag de antwoorden ontvangen op wonen@reduzum.com

Graag reactie vóór 15 juni.

Graag ook vermelden hoe serieus de interesse is en een richtlijn over wanneer je/jullie toe zouden zijn aan een andere woning. Nogmaals, je zit nergens aan vast na het beantwoorden van de vragen.


20 mei 2021
De werkgroep Wonen van Doarpsbelang Reduzum zet zich in voor behoud en verbetering van het woonklimaat in ons dorp. De werkgroep is momenteel bezig met het uitvoeren van het masterplan. 1 van de punten was het mogelijk opzetten van een eigen woningbouw coöperaties om de doorstroom van jongeren uit het dorp mogelijk te maken.

Graag zouden wij wat informatie van deze groep ontvangen zodoende een goed plan aanpak te schrijven. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Hierbij het verzoek om deze vragenlijst in te vullen.

Vragenlijst – wonen jongeren (google.com)19 november 2020 Oproep: werkgroep Wonen zoekt nieuwe leden!

De werkgroep Wonen van Doarpsbelang Reduzum zet zich in voor behoud en verbetering van het woonklimaat in ons dorp. De werkgroep heeft voor het masterplan een woonvisie opgesteld waarin drie punten staan die nader onderzocht moeten worden:

 1. Uitbreiding – in de vorm van het bouwen van een nieuwbouwwijk.
 2. Inbreiding/woningbouwcoöperatie – bouwen van woningen waar dit nog kan, waar al een woningbouwbestemming voor is en waar nog ruimte is of kan worden gemaakt. Daarnaast het opzetten van een woningbouwcoöperatie.
 3. Levensloopbestendig wonen: waarbij gekeken wordt hoe ouderen steeds langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en wat hiervoor nodig is.

Deze punten kunnen gelijktijdig worden onderzocht. Vandaar dat wij drie subgroepen willen vormen:

 1. Subgroep Wonen – Uitbreiding
 2. Subgroep Wonen – Inbreiding
 3. Subgroep Wonen – Levensloopbestendig wonen

Wil je meehelpen een van de drie punten te onderzoeken en de woonwensen van Redústers te realiseren? We zoeken Redústers die:

 • Interesse hebben in de onderwerpen van een van de subgroepen
 • Een positieve en enthousiaste instelling hebben: samen doen, aanpakken en doorpakken, wij Redústers regelen het zelf!
 • Proactief zijn en tijdig reageren op e-mails en vragen

Heb je zin om de mouwen op te stropen en je in te zetten voor een van de drie subgroepen? Meld je dan aan via doarpsbelang@reduzum.com. Wil je meer informatie, bel dan met Ranil Korf, (06) 12 75 11 78.