20 jier Reduzum.com

23 september 2020 bestiet it digitale doarpsplein Reduzum.com 20 jier. Der is in soad feroare op media gebiet. Sa bringe we neist de webside, it nijs ek fia in ferskaat oan sosjale media nei bûten. Instagram, Facebook, Twitter en You Tube. Hjir kinne jim û ô de documentêre oer 20 jier Reduzum.com besjen.

Om de fiif jier kaam der in nije lay out. Oanpasse oan media fan die tiid.