Nieuws van dorpsbelang

Secretariaat: Anke van Gorkum
Buorren 8
9008 SW Reduzum
e-mail: doarpsbelang@reduzum.com


FEBRUARI 2023

De energie actie door en voor het dorp is bijna afgerond, en wat is het een groot succes geworden. Met name door de fenomenale inzet van de vele vrijwilligers uit het dorp. BEDANKT!! Naast de energiecoaches en de handige Harry’s willen wij  de oppercoach DURK VAN GORKUM hierbij even apart noemen. Organiseren, coördineren, motiveren, inspireren en delegeren. Durk, in één woord GEWELDIG!, dank voor je inzet voor het dorp.

Wonen in Reduzum moet gerieflijk zijn. Overlast van bijvoorbeeld hondenpoep of fietsers op de stoep voor je woning, hoort daar zeker niet bij. Probeer bij overlast eerst met elkaar in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen en afspraken te maken om de overlast te verminderen. Is dat niet toereikend dan kunt u een melding doen bij de Gemeente Leeuwarden via het Meldpunt Overlast (tel 14058).
Het is belangrijk dat u steeds terugkerende overlast altijd meldt. Het Meldpunt Overlast registreert namelijk alle meldingen. Dat is belangrijk, want een goed dossier maakt het voor ons gemakkelijker om iets aan de overlast te doen. U kunt ook contact opnemen met de wijkagent in uw regio. Deze contactgegevens staan in het handige informatie en adressen bewaarblad van de Linepraat.  Ook op www.reduzum.com staat deze info onder het kopje actueel.

Tijdelijke Noodfonds Energie

De Wolwêzengroep wil alle inwoners attent maken op het Tijdelijke Noodfonds Energie. U kunt hier tot eind april een aanvraag indienen. Huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds als het bruto-inkomen per maand lager is dan 2.980 euro (alleenstaand) of 3.794 euro (samenwonend).

Alle informatie over de aanvraag kunt u vinden op www.noodfondsenergie.nl Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag, stuur dan een mail naar: wolwezengroep@reduzum.com of bel met de klussendienst op 06 38 92 23 00 (Anneke Mous).

Doarpsbelang Reduzum en de dorpsbewoners hebben een belangrijke rol in het meedenken en meebeslissen met de Gemeente Leeuwarden.Wilt u meer betrokken zijn bij de plannen van de gemeente en activiteiten van doarpsbelang Reduzum, neem dan via doarpsbelang@reduzum.com contact met ons op. Het bestuur wil graag een zesde bestuurslid erbij.

Volgende vergadering is op 13 maart in het Lokaal, met tussen 19.30-20.00uur vrije inloop

Op 13 april om 20.00uur is op de boppeseal bij Jeroen en Lutske de Algemene Ledenvergadering!

Mis het Niet!


Alweer een jaar voorbij….wat gebeurde er in 2022, in Reduzum?

Januari.

Dit jaar begon zonder voorzitter van Doarpsbelang, maar dat werd in de loop van het jaar rechtgezet. De Blauwe Tent viert z’n heropening na een stevige renovatie. In verband met de beperkende coronamaatregelen vindt er een digitale informatiebijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en dan blijkt er ruimte te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen en er dus nieuwbouw plaats kan vinden. Doarpsbelang zet er direct een nieuwe werkroep op : Wonen. Intussen heeft slagerij Sixma de deur definitief gesloten.

Februari.

It begint er op te lijken dat de moeilijkste tijd met de coronaproblemen voorbij is. Er kan weer een werkgroepenoverleg plaatsvinden op de bovenzaal van De Welp. Het parkeerterrein  bij de haven aan de kant van de ijsbaan is geheel vernieuwd, de  verrotte palen en steigers moeten nog.

De tour de L’Amour, de Valentijn kuier in de volksmond, was een groot succes. Diverse muziekoptredens, lekkere hapjes, drinken en een bezoek aan de ‘liefdesdokter’, maar ook een stapje door de deur bij een aantal bedrijven viel heel erg in de smaak.

Maart.

Alle coronamaatregelen worden afgeschaft en onmiddellijk organiseert café-bar De Welp twee avonden achtereen een corona-herstelfeest : een hoe gekker, hoe leuker Proud2bevout en een avond vol Golden Oldies, even gezellig als de voorgaande avond. In het lokaal van de kerk wordt een gemeente-avond georganiseerd over de toekomst van de kerk, leden en niet-kerkleden worden op de hoogte gebracht van de mogelijkheden en de problemen. De AED-apparatuur in de drie dorpen wordt vernieuwd en er zijn herhalingscursussen geweest. Gelukkig was er ook een hele groep nieuwe cursisten, een groep van 40 personen kan nu omgaan met de apparatuur. De beplanting van de Trije Romers wordt aangepakt: de hele zomer en herfst kleur!

Het hele jaar door organiseert Wolwêzen wekelijks koffiedrinken en eens in de maand samen eten. Soms zijn twee vrijwilligers een hele dag bezig om voor een groep van zestien belangstellenden een drie-gangen-menu samen te stellen, maar de waardering maakt alle werk weer goed.

In het dorpscafé wordt een voorlichtingsavond georganiseerd door Delta over glasvezel.

April.

Het is een mooi, droog voorjaar en aan de bewoners wordt gevraagd het overhangende groen zodanig in te korten dat de stoep weer vijf tegels breed wordt. Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van ‘het strand’. Het wordt tweemaal zo groot en er komt een bankje bij. Bovendien worden de apparaten uit het speeltuintje aan het begin van het schelpenpad daar naar toe verplaatst. Op de jaarvergadering van Dorpsbelang, onder leiding van tijdelijk voorzitter Ranil Korf zijn het vooral het behoud van het dorpscafé en de vooronderzoeken van de werkgroep Wonen die de boventoon voeren. Wandelaars en fietsers kunnen binnenkort via een QR-code beelden zien en informatie ontvangen van diverse bijzondere plaatsen uit de Redúster geschiedenis. Een tiental objecten wordt op deze manier in beeld gebracht.

Mei.

Na tien jaar van overleg en voorbereiding kan er nu eindelijk begonnen worden met de ontmanteling van de oude dorpsmolen omdat er toestemming is voor het plaatsen van een modernere versie. Het zal nog tot december duren, voordat deze molen staat, op afstand bedienbaar en goed ‘ingeregeld‘ is. De nieuwe voorzitter van Doarpsbelang stelt zich voor. Tijdens haar eerste vergadering kan Djoke Reitsma de werkgroep Romtlike Saken dank zeggen voor al het werk aan de nieuwe dorpsvisie en samen met enkele havenbewoners aan het initiatief-werkplan Droge Haven. De houten damwandconstructie is verrot en de riolering en de natuurlijke waterafvoer geven, zelfs in de huizen van aanwonenden , grote problemen. Er liggen mooie plannen klaar. Dorpskrant Linepraat komt met een informatie-bewaarblad : alle gegevens over adressen en telefoonnummers, openingstijden van bedrijven, dokters, winkels, gemeentelijke instanties in één omslag. Het ligt in de bedoeling om zo’n bijlage twee per jaar aan te passen en vervolgens uit te brengen.

Juni.

Romtlike Saken heeft zich ook druk bezig gehouden met de snelheidsremmers aan de Ayttawei. Er blijven twee plantenbakken staan en het blijkt dat dit voor de gebruikers én de omwonenden acceptabel is. Een sportieve dag met de gymnastiekvereniging, uit de dood herrezen: een enthousiast interim-bestuur organiseert gedurende de hele dag activiteiten, met onder andere yoga, stand-up peddelen op het Zwin en een grote variëteit aan gymsessies in de zaal. QlubbRED heeft voor de jeugd het hele jaar door gezellige avonden, maar de hoogtepunten liggen wél in zomermaanden : met zijn allen zwemmen in de Blauwe Golf en de schuimparty op het terras van het jeugdclubgebouw, ook wel de sportbar genoemd, maar dan door een ander categorie gebruikers.

Juli. Twee grote culturele spektakels in een paar weken tijd. Eigenlijk een beetje te veel van het goede, maar nu de mogelijkheid er weer is, probeert een ieder zich zo goed mogelijk te manifesteren. En beide organisaties zoeken het mooie weer op, beide organisaties kunnen vanwege de diverse gastoptredens niet zomaar naar een ander moment.

De Goddelike Komeedzje 2.0 van theatergroep FIER speelt alle voorstellingen in Friens en het       1e Muzuder Iepen Loft Festival (MILF), waar maar liefst 500 mensen op af komen, speelt zich af op een tussenliggende zaterdag in Reduzum. Iets kleiner van opzet is de fakânsjeparty van de activiteitencommissie, een gezellig samenzijn bij het strandje voordat een grote groep op vakantie gaat. In de Linepraat van deze maand blijkt dat er in Reduzum geen tekort is aan skûtsjeschippers, matrozen, opstappers, skûtsje bestuursleden en kapiteins in spé, die wekelijks oefenen op een veerpontje.

Augustus.

Het strandje wordt al druk gebruikt, maar de verhuizing van de speeltoestellen en de aanschaf van een extra speelobject heeft even op zich laten wachten, maar is dan toch gerealiseerd.

September.

Vanuit het project ‘Duorsum‘ (duurzaam) van de kerk wordt een bijeenkomst belegd in de sportkantine om te komen tot een pilot om de energie-ongelijkheid te bestrijden. De kerk heeft daartoe een fonds beschikbaar, de windmolengroep participeert eveneens en Doarpsbelang zet de schouders er onder. Woningbouwvereniging Elkien geeft ook zijn fiat en de sportverenigingen zorgen er met een aantal handige mensen voor dat de energiebesparende materialen worden

aangebracht. Op de Redúster Merke kunnen we deze keer ‘griezelig lekker’ eten, letterlijk en figuurlijk : het slapen gaat die nacht bij een aantal mensen iets minder goed. Tijdens de ‘Open Energie Dag’ hield ook de Mûnegroep Open Dag. Belangstellenden kregen voorlichting over de vorderingen en konden de bouwput aanschouwen en betreden. Er rijden deze maand minder bussen door het nieuwe vervoersschema, de Blauwe Tinte is niet meer ‘blauw’ en café-bar De Welp krijgt nu definitief z’n vergunning. Vanwege het slechte weer wordt het Fries kampioenskip Eenden korfvlechten niet bij Iel en Mear gehouden, maar speelt deze dag zich af in de loods van boerderij de Ienswei.

Oktober.

‘Het laaghangende fruit’, de gemakkelijk aan te brengen energiebezuinigingsmaatregels zoals ledverlichting, tochtstrippen, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop en thermostaatkraan advies, zal door een twintigtal nep-energiecoaches geïnventariseerd worden. Later dit jaar worden door handige Harry’s uit de sport deze adressen opnieuw bezocht en de bestelde materialen gratis geplaatst. Een kleine tweehonderd adressen werden deze maand al voorzien van meer dan 500 ledlampen. Een prachtig initiatief met een zeer hoge waarderingsscore! Niet alleen vier oktober, maar het is ‘Elke dag Dierendag ‘ volgens onze onvolprezen veearts. Met de uitgave van zijn boek met die titel komt een einde aan de jarenlange bijdrage in diverse maandbladen.

November.

De activiteitencommissie laat Sinterklaas de haven van Reduzum weer binnenvaren met de Anguilla en net als in voorgaande jaren is ’s avonds de Quiz fan Murphy een groot succes. Gelukkig kon dit weer ‘gewoon’ bij Jeroen en Lutske op de bovenzaal en werd het ‘digitaal sjoemelen’ uitgebannen. Jarenlang is getracht de bestaande windmolen te vervangen, nu is het eindelijk zover dat iedere omwenteling energie voor de dorpen oplevert.

December.

Er zal een onderzoek gedaan worden naar de noodzaak van reflecterende huisnummer bordjes. Er zijn een aantal adressen moeilijk te traceren in geval van nood en zeker in het donker. Op Trije Romers hebben drie jonge ondernemers de handen ineen geslagen: ze organiseren aan kerstfair met gezellige kraampjes, glühwein, snert en muziek. Een glasvezelverdeelpunt wordt geplaatst in de hoek van het parkeerterreintje aan de Stânfriesstrjitte, zodat het dorp, als het moment ’daar’ is, aangesloten kan worden op het glasvezelnet van Delta. Andere providers en kabelaars hebben zich al gemeld, er zullen vast nog meer scheppen de grond in gaan.


JANUARI 2023
De bijdrage vanuit het Hilverdafûns 2023 gaat naar de Trije Doarpen Skoalle.
Het geld zal gebruikt worden voor het opnieuw inrichten van het schoolplein.

Alie van Essen is jarenlang contactpersoon geweest voor doarpsbelang in de D.S.Bangmastraat
nrs. 1 t/m/ 79 oneven. Het is tijd voor Alie om het stokje over te dragen. Klaas Hettinga van de DSB str 37 heeft toegezegd dit te willen doen. Alie , bedankt voor je inzet voor het dorp en wij wensen Klaas veel succes toe.
Een contactpersoon in de straat geeft wijzigingen door aan het bestuur.
Nieuwe inwoners in de straat ontvangen een info map of contributieformulier.
Op deze manier houdt het bestuur zicht op wie waar woont in Reduzum.
En wordt het ledental up to date gehouden, waardoor ideeën, plannen, voorstellen
uitgevoerd kunnen worden in Reduzum.

Strooibeleid Gemeente Leeuwarden:
N.a.v. vragen uit het dorp over de gladheidbestrijding van de gemeente , adviseert het bestuur
de informatie op www.leeuwarden.nl/verkeer/vervoer/gladheidbestrijding te lezen.
Het bestuur van Doarpsbelang heeft geen invloed op dit beleid, ondanks diverse gesprekken
met de gemeente.

Als iedere seconde telt en hulpdiensten snel bij het correcte adres moeten zijn, komt het nog te vaak voor dat ze door geen of slecht leesbare huisnummers bij het verkeerde huis staan. Oorzaken zijn vaak dat het huisnummer te ver van de weg, achter een struik of boom, aan de zijkant van de brievenbus of aan de zijkant van de woning zit. Hierdoor wordt veel tijd verloren. In navolging van Friens gaat ook Doarpsbelang Reduzum inventariseren waar reflecterende huisnummerbordjes nodig zijn.

Ook in 2023 gaan de “Handige Harry’s” met dezelfde energie aan de slag.
Na de huurwoningen van Elkien zijn nu de koopwoningen aan de beurt.
Ook in Friens gaat deze actie van start.

Data vergaderingen:
20 februari en 13 maart In het Lokaal met om 19.30uur vrije inloop vooraf
De Algemene Vergadering is op 13 april en het bestuur hoopt op deze avond 2 nieuwe bestuurs-
Leden aan u te kunnen voorstellen.

Oant sjen yn Reduzum

Bestuur Doarpsbelang


27 dec 2022
Als elke seconde telt

Bij bijvoorbeeld brand, een inbraak, een ongeval, een hartaanval of beroerte mag 112 gebeld worden. Als dan iedere seconde telt en hulpdiensten zeer snel bij het correcte adres moeten zijn, komt het heel vaak voor dat er geen of slecht leesbare huisnummers zijn. Hierdoor verliezen hulpdiensten enorm veel tijd.

Oorzaken zijn dan vaak het te ver van de weg, achter een struik of boom, of aan de zijkant van de brievenbus of het huis plaatsen van een huisnummer. Voor zowel u als de hulpdiensten is het meer dan vervelend als ambulance, politie, brandweer of de huisarts bij het verkeerde huis staat.

In navolging van Friens gaat ook Doarpsbelang Reduzum inventariseren waar reflecterende huisnummerbordjes nodig zijn.

Komende weken gaat een lid van de werkgroep Romtilike Saken in de avonduren met zaklamp op pad om een ronde in Reduzum (=inclusief Tsienzerbuorren) te doen n.a.v. bovenstaande tekst.


IT JIER 2022 FAN DOARPSBELANG REDUZUM YN FUGELFLECHT

BOARTERSTUNEN SUBSYDZJE LANTEARNEPEALLEN CORONA FERLINE TIID?
LAADPEALLEN FAN DE GEMEENTE FERKEAR KOMMUNIKAASJE WICHTICH
NIJE WYKAGINT REDUZUM NADJA PIJPER LOUISE VAN ESSEN PONGHALDER
DJOKE REITSMA NIJE FOARSITTER FAN DB DORPSVISY FAN DE DROGE HAVEN
DE STRJITTE KONTAKTPERSOANEN WIZIGING STATUTEN OANNOMMEN
NEI GOED OERLIS FAN FJOUWER NEI TWA PLANTEBAKKEN OP DE AYTTAWEI
IT NIJS OER WENJEN IS ALLINNE TE FOLGJEN OP DE REDUSTER SITE
FIIF FROULJU YN IT DB BESTJOER , YN 2023 GRAACH IN MAN DERBY FANSELS
DOARPSAKSJE ENERZJY BESPARJE FOAR EN TROCH IT DOARP MEI ELKOAR YN IT SPIER
FRIJE YNRIN FOAROF FOAR YNBRING EN FRAGEN UT IT DOARP OERLIS MEI GEMEENTE
MEET EN GREET MEI DE WURKGROEPEN OP DE BOPPESEAL FAN CAFE DE WELP

 IT BESTJOER WINSKET ELKENIEN  IN GOED 2023 TA!!


NOVEMBER
Vóór 19 december 2022 kan er een aanvraag ingediend worden bij het bestuur van doarpsbelang Reduzum , om in aanmerking te komen voor het geld uit het Hiverdafonds.
Het gaat om een bedrag van ca. 600 euro en geldt alleen voor Redúster projecten.
Aanvraag met omschrijving kan via de mail naar doarpsbelang@reduzum.com.

De intocht van Sinterklaas en de Murphy’s Quiz waren weer een succes.
En wat smaakten de tompoucen van Frederika’s taarten naar veel meer!
Met dank aan de activiteitencommissie voor het organiseren.
In bovenstaande commissie heeft Pytsje Pasma het geldstokje overgenomen van Albert Bouwstra.
Voorzitter Alle Jan Wijnstra stopt na 14 jaar in deze commissie. It is tiid foar nije ,farske ynfloeden.
Dank voor jullie inzet voor het dorp Albert en Alle Jan!

Stand van zaken van de doarpsaksje enerzjy besparje:
Door 15 energiecoaches is bij 170 adressen geïnventariseerd welke behoefte er aan energiebesparende maatregelen is.
Met onder meer het aanbrengen van 450 LED lampen, 1.000 meter radiatorfolie, 900 meter
Tochtstrippen, 38 brievenbusborstels en 90 waterbesparende douchekoppen moet dat doel
worden bereikt.
De materialen (totale kosten 10.000 euro) zijn in bestelling.
De stichting Doarpsmûne Reduzum en de Hervomde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a.
Hebben toegezegd de kosten voor hun rekening te nemen.
Elkien levert voor de huurhuizen de benodigde materialen.
Medio december worden de materialen geleverd en als het even kan ook snel aangebracht bij de woningen. Voor het aanbrengen van de materialen zijn de sportverenigingen druk bezig mensen hiervoor te vragen. Daarmee kunnen ze geld verdienen voor hun vereniging via een subsidie van de
gemeente.
Voor verder nieuws over deze actie kunt u kijken op www.reduzum.com
Alvast een woord van dank aan de kartrekkers en vele vrijwilligers die meehelpen met deze actie
Voor en door het dorp Reduzum.

Kort nieuws vanuit de gemeente Ljouwert na kennismaking met wethouder Evert Stellingwerf:
Vóór eind 2022 laat de gemeente horen wat de stand van zaken is t.a.v.: Droge Haven, laadpalen
En de verkeerssituatie op de Trije Romers.
Ook het project Wonen is besproken, maar het nieuws hierover kunt u volgen op www.reduzum.com

Volgende bestuursvergadering is op 19 december in het Lokaal met om 19.30uur vrije inloop vooraf.

Het bestuur wenst u een prettige decembermaand toe.


OKTOBER 2022

Vóór 1 december 2022 kan er bij het bestuur van Doarpsbelang Reduzum een  aanvraag ingediend worden om in aanmerking te komen voor het geld uit het Hilverdafonds 2023. Het gaat om een bedrag van 600 euro. Dit geldt alleen voor Redúster projecten.

Aanvraag met omschrijving kan gemaild worden naar: doarpsbelang@reduzum.com

De RABO CLUB Support actie heeft voor doarpsbelang 747,08 euro opgeleverd.

Dank voor uw steun aan het dorp!

De doarpsaksje enerzjy besparje loopt goed. Op 29 oktober stond het aantal aanmeldingen op 185 ( 140 JA en 45 NEE). Een eerste bestelling van materialen is de deur uit. Alvast dank aan allle vrijwilligers die meehelpen met deze actie. MEI ELKOAR YN IT SPIER!!!
Verder nieuws over deze actie kunt u volgen op www.reduzum.com

Op 12 oktober  j.l. was er op de boppeseal bij Jeroen en Lutske een meet en greet bijeenkomst van het bestuur van DB en de werkgroepen.
Nieuwe bestuursleden Djoke Reitsma (voorzitter) en  Louise van Essen (penningmeester) werden samen met nieuw werkgroeplid van de Groenadviesgroep Menno Wiersma voorgesteld aan de aanwezigen.

Vraag van het bestuur aan de werkgroepleden wat de mooiste realisatie van de werkgroep tot nu toe is leverde o.a. onderstaande antwoorden op:

 • Aanschaf nieuwe AED met trainingen
 • Voorstelling Wat soesto in Friens
 • Valentijnsactie rozen tijdens Corona
 • Nieuwe beplanting Trije Romers
 • Renovatie strandje de Terp
 • Rubriek “kom fierder”
 • Samenwerking Linepraat en interwerkwerkgroep
 • QR code wandeling door dorp is bina afgerond
 • Op kamp naar Blierherne met de jeugd
 • Samen eten en koffiedrinken met Wolwêzen
 • Klussendienst, vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Op de vraag: wat zou je als je over 10 jaar door Reduzum wandelt willen zien, kwamen de volgende antwoorden binnen:

 • Meer groen/bomen
 • Meer wandelpaden
 • Tentfeest met optredens van inwoners
 • Verkeersveilig Reduzum
 • Dorpswinkel/versmarkt
 • De kroeg
 • Losloopveldje voor honden
 • Nieuwe woningen voor jong en oud
 • Heechhout

Zoals u kunt lezen, is er nog genoeg te doen voor en door het dorp. Heeft u na het lezen van bovenstaande, zin om het bestuur te komen versterken, Meldt u zich dan, geheel vrijblijvend, voor info bij doarpsbelang@reduzum.com

De volgende vergadering is op 21 november, ZONDER vrije inloop vooraf.


SEPTEMBER 2022
ENERGIE ACTIE
Vanuit het project Duorsum van de kerk, willen we de energie-ongelijkheid gaan bestrijden.
Externe contacten zullen worden benaderd voor sponsoring.

In overleg met Doarpsbelang Reduzum is besloten tot het starten van een pilot in Reduzum
De kerk en Doarpsbelang Reduzum gaan nauw samenwerken in deze pilot.

Concreet is afgesproken dat we ons eerst gaan richten op eenvoudige energiebesparende maatregelen zoals: tochtstrippen, radiatorfolie, brievenbusstrippen, waterbesparende douchekoppen en ledlampen.
Samen de winter goed doorkomen is het eerste doel.

Bovenstaande geldt voor ALLE inwoners van Reduzum en wordt GRATIS aangeboden.
Op korte termijn wordt er huis aan huis geïnventariseerd of er behoefte is aan energiebesparende maatregelen zoals hierboven omschreven.

Houd uw brievenbus in de gaten en volg het nieuws op
www.reduzum.com en in de Linepraat.

ENERZJY AKSJE

Ut it projekt Duorsum fan de tsjerke wei wolle we de enerzjy-ûngelykins bestride.
Ekserne kontakten sille benadere wurde foar sponsearring.

Yn oerlis mei Doarpsbelang Reduzum is besletten ta it starten fan in pilot yn Reduzum.
De tsjerke en Doarpsbelang Reduzum sille nau gearwurkje yn dizze pilot.

Konkreet is ôfpraat dat wy ús earst rjochtsje sille op ienfâldige enerzjybesparjende maatregels lykas: tochtstrippen, radiatorfoalje, brievebusstrippen, wetterbesparjende dûskoppen en ledlampen.

Mei-inoar de winter goed trochkomme is it earste doel.

Boppesteande is foar ALLE ynwenners fan Reduzum en wurdt FERGEES oanbean

Op koarte termyn wurdt der hûs oan hûs ynventarisearre oft der ferlet is fan enerzjybesparjende maatregels lykas hjirboppe omskreaun.

Hâld jo brievebus yn ‘e gaten en folgje it nijs op www.reduzum.com en yn de Linepraat.

De kerkenraad Hervormde gemeente Reduzum-Idaerd c.a.
Bestjoer Doarpsbelang Reduzum

De earstfolgjende fergadering fan doarpsbelang Reduzum is op 24 oktober mei tusken 19.30-20.00 oere frije ynrin yn it lokaal by de tsjerke


AUGUSTUS 2022
WE BINNE WER LOS!!!
Maandag 22 augustus was de eerste vergadering van Doarpsbelang Reduzum na de zomervakantie in de nieuwe samenstelling.
Het bestuur bestaat uit:
Djoke Reitsma, voorzitter
Anke van Gorkum, secretaris
Louise van Essen, penningmeester
Janneke Broers, bestuurslid
Dout Bergsma, bestuurslid
Wij zijn op zoek naar een zesde bestuurslid, het liefst een man.
Interesse? mail doarpsbelang@reduzum.com
Ook het vrije inloop halfuurtje, voorafgaande aan de vergadering is weer opgestart en meteen gebruik van gemaakt door een aantal dorpsbewoners.
Ingebrachte punten worden aangehoord en, indien nodig, op een later tijdstip besproken door het bestuur en teruggekoppeld aan degene die het punt heeft ingebracht.
Onderstaande punten zijn op deze eerste nazomers vergadering besproken:
Wonen (nieuws en info: zie www.reduzum.com)
Geldzaken/contributie: niet alle straatlijsten zijn door de contactpersonen ingeleverd bij het bestuur.
Graag vóór 15 september.
Werkgroepen: Droge Haven is in ontwikkeling/ strand is reeds in gebruik genomen, maar inrichting nog niet geheel afgerond/ het bestuur is bezig met aanschaf speeltoestel voor minder validen.

STEM OP DOARPSBELANG REDUZUM!!
DB Reduzum doet ook dit jaar weer mee aan RABO ClubSupport
U kunt ons dorp steunen door tussen 5 en 27 september uw stem uit te brengen via de RABO App of
via www.rabobank.nl
Wij hebben uw stem nodig , zodat wij ideeën, aanbevelingen, wensen vanuit het dorp (MASTERPLAN 2020-2030) kunnen proberen te realiseren.

Wethouder Abel Reitsma (CDA) wordt in rap tempo alweer opgevolgd door Dhr. Evert Stellingwerf (Grien Links)
Portefeuilles van dhr. Stellingwerf zijn: klimaat/ duurzaamheid/ circulaire economie/ monumenten/ mobiliteit/ vastgoed.

Volgende vergadering is op 19 september, met tussen 19.30-20.00uur vrije inloop vooraf in het Lokaal achter de kerk in Reduzum

Bestuur Doarpsbelang Reduzum


JUNI 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering bleek dat de exploitatie rekening en begroting niet juist waren afgedrukt in het boekje. Derhalve publiceren wij onderstaande gecorrigeerde cijfers nogmaals. U kunt deze cijfers ook lezen op blz 49 in de Linepraat van juni 2022
Exploitatie 2021

Het bestuur is blij met de komst van Louise van Essen, wonend in de D.S.Bangmastraat te Reduzum. Zij volgt Ranil Korf op als penningmeester. Het bestuur, bestaande uit 5 vrouwen, is op zoek naar een mannelijk bestuurslid. Interesse of meer willen weten?
Mail ons op doarpsbelang@reduzum.com

Nieuws van de werkgroep Romtike Saken:

De proefperiode van de plaatsing van vier plantenbakken op de Ayttawei verliep eind februari j.l. In die periode kon worden ervaren of genoemde plantenbakken zoals geplaatst, snelheidsremmend zouden werken op het wegvak voor- en tussen de 2 paar bakken. De beoordeling van het resultaat was puur gebaseerd op eigen ervaring van de werkgroepleden tijdens ritten op de Ayttawei en contacten met enkele aanwonenden: De werkgroep heeft ervaren dat wanneer er ter plekke tegemoet komend verkeer is, men elkaar ter hoogte van de bakken niet kan passeren. Meestal wordt dan langzamer gereden of stopt de een en geeft de ander voorrang. Twee van de vier bakken blijven staan en twee bakken worden weggehaald omdat omwonenden aangeven niet meer zonder moeilijk manoevreren met een aangekoppelde aanhanger van en naar hun garage/erf  kunnen rijden.

Nieuws van de straatcontactpersonen:

De straatlijsten worden vóór 1 augustus gecontroleerd door de contactpersonen (voor lijst van deze personen zie www.reduzum.com/doarpsbelang). In september/oktober  wordt de contributie van het jaar 2022 afgeschreven. Contante betalingen worden door de contactpersonen opgehaald aan huis. U ontvangt een kwitantie. Overstappen op automatische incasso? Vraag naar de contactpersoon in uw straat naar een inschrijfformulier of kijk op www.reduzum.com/doarpsbelang.

De volgende vergadering is op 22 augustus in het Lokaal met tussen 19.30-20.00uur vrije inloop vooraf.

Het bestuur wenst U allen een prettige zomer toe!


MEI 2022

Om de statutenwijziging door te  laten gaan was er 9 mei jongstleden een extra algemene ledenvergadering gepland. Deze tweede stemming vond digitaal plaats. Twee leden stemden voor, er waren geen tegenstemmers. De statutenwijziging is aangenomen.
Verslag Algemene leden vergadering 21 april 2022

Erg bij zijn we met de komst van bestuurslid Djoke Reitsma, die de rol van voorzitter gaat vervullen. Zij stelt zich voor in  de Linepraat en op de site. Welkom in het bestuur en succes , Djoke.
Siebe Piet Fennema heeft zich aangemeld als vrijwilliger bij de werkgroep Romtlike Saken. Samen met Jens Kooistra, die al langer in de werkgroep zit, vormt hij deze werkgroep. Bedankt voor je aanmelding en succes!!

Bewoners van de Haven en de werkgroep Romtlike Saken hebben de ‘Dorpsvisie Renovatie Droge Haven’ opgesteld. Het document wordt met de gemeente Leeuwarden gedeeld om richting te geven bij de aanstaande werkzaamheden. Meer info Dorpsvisie Haven

Het bestuur bedankt hierbij de bewoners van de Haven en leden van de werkgroep Romtike Saken voor hun vrijwillige inzet in deze.

Onze volgende vergadering is op 13 juni, zonder vrije inloop vooraf

Het bestuur van Doarpsbelang Reduzum


25 mei 2022

Even voorstellen,

Als de nieuwe voorzitter van doarpsbelang Reduzum wil ik mij graag even voorstellen.

Mijn naam is Djoke Reitsma, ik ben 45 jaar en ik kom oorspronkelijk uit Stiens. Ik heb met mijn man en 3 dochters bijna 20 jaar op een melkveehouderijbedrijf in Easterwierrum gewoond en woon sinds drie jaar op de Ayttawei nummer 4.

Als opleiding heb ik Retail management & Small Business gestudeerd. In de afgelopen 15 jaar heb ik ook nog mijn praktijkdiploma loonadministratie en MBA gehaald. Tevens heb ik een HBO studie Budgetcoaching en Schuldhulpverlening gedaan.

Ik ben vanaf mijn 30e werkzaam geweest als loonadministrateur, Financieel administratief medewerker/adviseur bij een administratiekantoor en verschillende bedrijven. Nu ben ik bijna 2 jaar werkzaam als assistent bewindvoerder en hoop ik november bewindvoerder te worden. Naast de melkveehouderij, de huishouding en mijn werk ben ik de afgelopen jaren in veel verschillende besturen/verenigingen actief geweest. Ik ben vanaf juli 2011 t/m januari 2015 bestuurslid geweest bij Stichting Welzijn Middelsee. Die Stichting hield zich bezig met alle welzijnsactiviteiten in 4 verschillende gemeentes.

Vanaf 2012 t/m juli 2021 ben ik penningmeester van Beheercommissie de Tysker in Easterwierrum geweest.Ik ben 3 jaar penningmeester geweest van de Activiteitencommissie van de OBS de Fôlefinne in Easterwierrum. Ik ben 6 jaar penningmeester geweest bij de Peuterspeelzaal in Easterwierrum. Ik ben 4 jaar penningmeester van de dorpsfeestcommissie van Easterwierrum geweest en ik heb twee jaar in een werkgroep gezeten die zich bezig heeft gehouden met de professionalisering van de peuterspeelzalen in Littenseradiel.

Met enthousiasme ga ik de aankomende periode mijn functie uitoefenen als voorzitter van Doarpsbelang Reduzum! Ik loop en fiets regelmatig door het dorp en als u vragen of opmerkingen heeft sta ik u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Djoke Reitsma


Aanstaande maandag 9 mei om 19.30 is extra ledenvergadering om de gewijzigde statuten vast te stellen. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om digitaal aan te sluiten via onderstaande link.

Click here to join the meeting


APRIL 2022

Op 1 april heeft het bestuur kennisgemaakt met wethouder Abel Reitsma. Samen met dorpencoördinator Bram Louwerse heeft hij een werkbezoek aan Reduzum gemaakt.
Na de kennismaking in Café bar  de Welp, waarbij het Masterplan en het werken met werkgroepen  is besproken, hebben we een wandeling door het dorp gemaakt.
Naast andere onderwerpen  zijn besproken : fietspad Idaerd-Grou/ Trije Romers/ Haven/ Parkeerterrein Iisbaan/ groene strook parallel aan de Legedyk ( met ooievaarsnest).
Bij terugkomst in Café bar de Welp stond er een heerlijke lunch voor ons klaar. De wethouder gaf aan dat  een dorp als Reduzum blij mag zijn met het dorpscafé.
En wij beamen dat.
Het bestuur van Doarpsbelang Reduzum hecht veel waarde aan een dorpscafé. Het heeft een grote maatschappelijke en sociale functie.

De uitbreiding van het strandje is reeds  gestart. Wij zijn benieuwd naar het eindresultaat. Met dank aan de inzet van de leden van de werkgroep Romtlike Saken. De leden van deze werkgroep stoppen er binnenkort mee. Wij zijn op zoek naar nieuwe werkgroepleden. Interesse? mail doarpsbelang@reduzum.com

Ook onze penningmeester Ranil Korf gaat ons verlaten. Hij gaat terug naar Curaçao. Verstand van geldzaken? Zin om iets voor de mienskip te doen? mail ons.

De volgende vergadering is op 9 mei, zonder vrije  inloop vooraf.

Het bestuur van doarpsbelang Reduzum


MAART 2022

De bijlage bij deze Linepraat spreekt voor zich.
Wilt u ook aanwezig zijn op de ledenvergadering, maar bent u geen lid? download hier het inschrijfformulier.
Of stuur een mail naar dorpsbelang@reduzum.com en wij doen een formulier bij u in de bus.

Het bezoek van wethouder Abel Reistma van 18 februari is verplaatst naar vrijdag 1 april. Tussen 11.00 en 13.00 uur ontvangt het bestuur van DB Reduzum de wethouder in Reduzum.

Zoals bekend is DB op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden. Oproepen hebben tot nu toe weinig opgeleverd, daarom zijn we begonnen met het benaderen van dorpsgenoten. Dat heeft al wat succes, maar we zijn er nog niet. Interesse? Stuur een mail naar dorpsbelang@reduzum.com.

Door het mooie, droge weer van de afgelopen weken zijn veel mensen druk bezig om de tuin weer in orde te maken voor de zomer. Voor de toegankelijkheid van de stoepen zou het fijn zijn dat overhangend groen rondom uw woning gesnoeid wordt. GEEF ZE DE 5 (STOEPTEGELS!!!!!)
En laat ook de stoep ” kak ” vrij! Het is strontvervelend om met kak van een hond onder de schoen thuis te komen.

Meer nieuws kunt u horen op de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 april 20uur
Op de boppeseal bij Jeroen en Lutske van Dijk.
Download hier het digitale ALV programma 

Volgende bestuursvergadering is 8 april zonder vrije inloop vooraf.

Bestuur dorpsbelang Reduzum


FEBRUARI 2022

De lente staat voor de deur, de sneeuwklokjes bloeien volop en de eenden doen zich tegoed aan alles in en rondom het water op de ijsbaan.

Minister Ernst Kuipers heeft ons toegesproken en het begint erop te lijken dat Corona straks klinkt als verleden.

Het overleg tussen het bestuur van DB en de werkgroepen vond weer plaats op de bovenzaal bij Jeroen en Lutske. Het bestuur gaat ervan uit dat ook de Algemene Jaarvergadering op 21 april aanstaande op de bovenzaal van Café bar de Welp kan plaatsvinden.

Masterplan 2020-2030:  Wonen / Droge Haven / Communicatie / Dorpstuin zijn al in ontwikkeling bij de werkgroepen van DB.

Het bestuur stelt het op prijs dat de werkgroepen zelf het initiatief nemen om nieuwe punten, zoals omschreven in het Masterplan, op te pakken. (  www.reduzum.com/Reduzum/dorpsbelang/Masterplan) Graag doorgeven aan het bestuur met welk item de werkgroep aan de slag gaat.

Hierbij het verzoek aan de werkgroepen om het jaarverslag 2021 voor 1 maart a.s. te mailen naar dorpsbelang@reduzum.com

Wijzigingen in de samenstelling van de werkgroepen graag voor 1 april doorgeven.

In samenwerking tussen onze gemeente en de werkgroep Ruimtelijke Zaken Dorpsbelang Reduzum is het openbare parkeerterrein bij ‘ Op de iisbaan ‘ weer als nieuw gemaakt! Vernieuwd parkeerterrein naast de Wiete Haven en Op ‘e iisbaan. : Legaal parkeren zonder hinder. Het ziet er mooi uit!

De replica van de Blauwe tent gaat verhuizen! Na 22 jaar verhuist de replica van de loods van de Fam. v.d. Werff naar de schuur van de Fam. Hoekstra in Friens. Daarbij bedanken we de fam v.d. Werff voor de jarenlange stalling in de loods aan de Ayttawei.

Toer de l ‘ amour: Veel mensen, oud en jong, onderweg naar muziek, bedrijven, hapje, drankje en dr. Love. Activiteitencommissie, Sakeklup en internetwerkgroep bedankt voor jullie vrijwillige inzet in deze. Het bestuur van dorpsbelang Reduzum is op zoek naar een voorzitter en een bestuurslid, daar de zittingstijd van Marga Hafma erop zit. Voor info kunt u ons mailen: dorpsbelang@reduzum.com

Volgende vergadering is op 7 maart en de jaarvergadering is op 21 april om 20.00 uur op de bovenzaal bij Jeroen en Lutske.

Bestuur doarpsbelang Reduzum


JANUARI 2022

In november 2021 hebben een aantal bestuursleden en leden van de werkgroep Romtlike Saken , samen met Sybouth Homsna (rayonbeheerder groen) en Bram Louwerse (dorpencoördinator) van de gemeente Leeuwarden een wandeltocht gelopen langs de knelpunten/bespreekpunten in het dorp vanuit DB.

Hieronder een korte samenvatting van de bespreekpunten:

 • Wie is verantwoordelijk voor de fruitbomen op de Terp?
 • De brug in de Terp is te steil voor ouderen,  zeker bij gladheid. DB pleit al een aantal jaren voor een loopbrug tussen Oan it Swin en Op’e Iisbaan.
 • Op diverse plaatsen in Reduzum verdwijnt veel aarde met het schoffelafval in bloem/boomperken. Hierdoor ontstaan kuilen in de perken ,waardoor trottoirs en trottoirbanden verzakken.
 • Lantaarnpalen staan soms midden in de stoep, waardoor de doorgang te smal wordt.
 • De Speeltuinen zijn niet goed  bereikbaar voor minder validen, ook zijn er voor deze groep mensen geen aangepaste toestellen aanwezig in de speeltuinen.
 • Fietspad de Legedyk is een doorgaande fietsroute naar Leeuwarden. kan dit fietspad worden opgenomen in het strooibeleid van de gemeente?
 • Behoeft de Ayttawei een andere inrichting? Is er een trottoir nodig?
 • Kan de hoek Haedstrjitte/Trije Romers anders ingericht worden qua voorrang? Het doorgaande verkeer rijdt te hard.

Doarpsbelang is en blijft in gesprek met de gemeente over bovenstaande punten.

DB heeft de digitale informatiebijeenkomst beleidskader wonen in de dorpen van de gemeente Leeuwarden bijgewoond. Er is ruimte voor ontwikkelen van nieuwe woonvormen, waaronder nieuwbouw. Goed nieuws dus. Het initiatief ligt bij de dorpen zelf. MELD U AAN! Via doarpsbelang@reduzum.com  Zie ook de info in de Linepraat en op de site (linepraatsje van 19/01/22)

Het geld van het Hilverdafonds gaat dit jaar naar de gymnastiekvereniging Stânfries.

Wethouder Abel Reitsma (economishce zaken/onderwijs/sociale zaken/verkeer en vervoer/ streekagenda en samenwerking regiogemeenten) komt op 18/02/22 in Reduzum om kennis te maken met het bestuur.

Volgende vergaderingen: 7 maart/ 11 april/ 9 mei/ 13 juni


DECEMBER 2021

Berjocht fan de foarsitter.

Goed twa jier lyn haw ik de funksje foarsitter fan Doarpsbelang Reduzum op my nommen. Ut in aksjegroep wei dy ‘t him mei ferkear dwaande hold, kaam ik yn oanrekking mei Doarpsbelang. As âld-ûndernimmer wol ik graach myn bydrage leverje yn Reduzum. Dat doch ik leafst troch it foartou te nimmen, in trendsetter te wêzen, dy ‘t mei krêft in item op eigen wize oppakt. Doarpsbelang Reduzum hat in moaie organisaasjestruktuer wêryn ‘t in hiel soad saken en aktiviteiten oppakt wurde troch de wurkgroepen. As foarsitter haw ik dêr gjin aktive rol yn. Ik haw murken dat ik dat dreech fyn. Dêrom ha ik besletten om per 1 jannewaris 2022 op te hâlden as foarsitter fan Doarpsbelang Reduzum. It bestjoer sil gau op syk nei in ferfanger.

Ik wol elkenien betankje foar de gearwurking

Fetze Tigchelaar

Het bestuur van DB heeft besloten het meldpunt doarpsbelang Reduzum m.i.v. 01/01/22 stop te zetten

Voor klachten, op- en aanmerkingen over onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte in het dorp, dient u zelf contact op te nemen met de gemeente.

Dit kan op verschillende manieren:

– Via het contactformulier of live chat op : www.leeuwarden.nl

– Via telefoonnummer 14058

– Via Whatsapp naar 06 43365223 ( een foto  meesturen van de situatie is een goed hulpmiddel voor de gemeente)

– Facebook: https://www.facebook.com/gemeenteleeuwarden

– Twitter: https://twitter.com/Gemeente_Lwd

U kunt ook de app “mijn gemeente” uit de playstore downloaden. Een voordeel van deze app is dat u alle meldingen kunt inzien.

Bij het melden van een kapotte lantaarnpaal, graag het nummer van de paal doorgeven.

Voor vragen over de leefbaarheid in het dorp kunt u een  mail sturen naar doarpsbelang@reduzum.com

Swinpaad

Het bestuur van DB heeft onderzocht of we de jaarlijkse hoge onderhoudskosten van dit wandelpad omlaag kunnen krijgen. Er is voor gekozen het onderhoud van dit schelpenpad wat meer ‘los’ te laten en te accepteren dat onkruid er gewoon bij hoort. DB gaat de toegangen van het schelpenpad met een bordje aanduiden als Laarzenpad, om aan te geven dat het pad niet altijd schoon en droog te begaan is.
Bij beide toegangen wordt een tuinharkje opgehangen om de schapenkeutels hier en daar van het schelpenpad te kunnen schuiven. De wandelaar die zich daartoe geroepen voelt kan dan  – gewapend met hark- onderweg gaan opruimen.

Er kan nog  een aanvraag gedaan worden voor het Hilverdafonds. Het gaat om een bedrag van max. € 600 bestemd voor projecten in Reduzum. Aanvragen met planbeschrijving kunnen gemaild worden naar doarpsbelang@reduzum.com. Graag voor 15/01/22.

Dank aan de Sakeclub voor het aanschaffen van de Kerstboom in de Prinsetún. Dank aan de bewoners voor het aanbrengen van de verlichting en leveren van stroom. Er is nog ruimte in de boom voor een mooie, zelfgemaakte kerst/wenskaart.

Volgende vergadering is op 18/01/22

Werkgroepenoverleg is op 15/02/22

Het bestuur van doarpsbelang Reduzum wenst een ieder goede Kerstdagen en een tevreden 2022 toe!


28 november 2021

Vóór 15/01/22 kan er bij het bestuur van Doarpsbelang Reduzum een aanvraag ingediend worden om in aanmerking te komen voor het geld van het Hilverdafonds  2022. Het gaat om een bedrag van 600 euro. De aanvraag met beschrijving van het plan kan verstuurd worden naar: doarpsbelang@reduzum.com.
Uiteraard gaat het om Redúster projecten.

Doarpsbelang Reduzum krijgt vanuit de raboclub-support 1015 euro!! Bedankt voor uw stem.

De werkwijze t.a.v. het meldpunt Doarpsbelang gaat m.i.v. december 2021 veranderen.
Ideeën en wensen kunnen (voorlopig) nog  doorgegeven worden via  06 39767966 (appen of bellen) of via mail naar meldpunt@reduzum.com

Voor klachten, op- en aanmerkingen over het onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte in ons dorp dient u zelf contact op te nemen met de Gemeente Ljouwert.

Dit kan op verschillende manieren:

– via het contactformulier of live chat op www.leeuwarden.nl

– via telefoonnummer 14058

– via whatsapp naar 06 43365223

– Facebook: https//www.facebook.com/gemeenteleeuwarden

– Twitter: https://twitter.com/Gemeente_Lwd

De activiteitencommissie heeft het programma rondom de intocht van Sinterklaas moeten aanpassen. Vanwege het corona virus dat de wereld nog steeds in zijn greep heeft. Op reduzum.com werden de bewoners goed op de hoogte gehouden.  Dank aan de vrijwilligers van bovenstaande commissie  die ervoor hebben gezorgd dat de kinderen. De Sint en zijn Pieten welkom konden heten in Reduzum.

DB en de Grienadfysgroep geane foar 4 bewenners op syk nei in lapke grûn foar in grientetÚntsje.

Folgjende fergadering is op 14 december sûnder frije ynrin foarôf.

Bestjoer Doarpsbelang Reduzum


29 oktober 2021
Tijdens het 100 jarig jubileum van Doarpsbelang Reduzum is er huis aan huis een dorpsvlag bezorgd.

Deze vlag hoort bij het huis en dient bij verhuizing over gedragen te worden aan de nieuwe  bewoners. Graag ieders aandacht hiervoor.

In 2021 is 82% van de bewoners van Reduzum lid van Doarpsbelang Reduzum. Een mooi aantal, echter 18% is GEEN lid.
Wilt u lid worden? Stuur een mail naar doarpsbelang@reduzum.com of kijk op www.reduzum.com voor het contributie/inschrijfformulier. Hier vindt u ook informatie over waar de werkgroepen van DB de afgelopen 5 jaar mee bezig zijn geweest.

De komende periode hebben onderstaande onderwerpen onze aandacht:

Droge Haven/doarpstún/meldpuntzaken/AED trainingen/gesprek met Vermilion over gaswinning/activitieiten in het dorp voor jong en oud/een rondgang door het dorp met de gemeente over de openbare ruimte en het groen/fietspad Idaerd-Grou/klussendienst wolwêzen/overleg tussen de 3 dorpen/onderhoud schelpenpad enzovoort.

Volgende vergadering is op 16 november zonder vrije inloop vooraf.


SEPTEMBER 2021

Op 1 september heeft er een gesprek plaats gevonden tussen Doarpsbelang Reduzum en wethouder Friso Douwstra. Dit was tevens zijn laatste gesprek als wethouder,  Dhr. Douwstra wordt m.i.v. 01/10/21 gedeputeeerde bij de provincie Fryslân.

Bespreekpunten waren: Wiete Haven en de parkeerruimte zuidkant, het wateroverlast van de Droege Haven, Woningbouw, Geef ze de vijf, Fietspaden.

Tijdens het prachtige merke weekend heeft QlubbRED op de Terp voor de jeugd een “obstacle run”georganiseerd. Een groot succes , bedankt QlubbRED en ga zo door met het organiseren van activiteiten voor de jeugd.

18 en 19 september was het gelok fan Fryslân fan Tryater in Reduzum. De aktiviteitencommissie heeft dit, samen met Tryater, georganiseerd. Hierbij waren veel vrijwilligers op de been. Dank aan de perfecte organisatie!

Richard van Dijk heeft afscheid genomen als bestuurslid van de wurkgroep Romtlike Saken.
Jarenlang  heeft Richard ziich ingezet voor het doarpsbelang.  Hartelijk dank hiervoor, Richard!

Kuier/fytspaden: Oude kuierpaden rondom Reduzm, zoals die staan beschreven in een boekje, blijken allemaal over privé grond te lopen en zijn niet toegankelijk voor wandelaars. Wandelaars nemen vaak hun hond mee op bestaande paden en laten deze dan los lopen , maar ruimen vervolgens de poep van de beesten niet op. De eigenaars van bovengenoemde grond/paden zitten hier niet op te wachten, ivm overdracht van ziektes op hun vee etc.
De wurkgroep Romtlike Saken is hier intensief mee aan de slag geweest, maar ziet vooralsnog geen zicht op het aanleggen/in gebruik nemen van meer kuierpaden rondom Reduzum.

De werkgroep heeft nog wel een idee voor een fietsroute van Idaerd naar Grou. Deze route zou dan ook door wandelaars gebruikt kunnen worden.

Het geplande overleg tussen Vermilion en de 3 dorpsbelangen over de gaswinning bij Grou is in eerste instantie afgezegd door Vermilion. Wij wachten op een nieuwe datum voor overleg.

Volgende vergadering is dinsdag 19 oktober ( is gewijzigd)

Bestuur Doarpsbelang Reduzum


AUGUSTUS 2021
De contactpersonen van de straten in ons dorp hebben de ledenlijsten weer bijgewerkt, zodat
de contributie via automatische incasso in september/oktober afgeschreven zal worden.
Wilt u weten wie bij u in de straat de contactpersoon is, kijk op www.reduzum.com/doarpsbelang
Reduzum.

Baukje Wytsma is een aantal jaren contactpersoon geweest van de Haedstrjitte 1 t/m 20 en de Legedyk.
Zij heeft besloten het stokje over te dragen aan een nieuwe inwoner van Reduzum, Ben Akkerman, Haedstrjitte 13.
Baukje, bedankt voor je inzet en fijn dat jij zelf voor een vervanger hebt gezorgd. Ben, succes!

Het Rijk stemt in met de vraag van Vermilion voor het heropenen van twee gasvelden.
Sinds 2012 ligt de gasproduktie stil. De gasvelden liggen in de driehoek Grou-Reduzum-Raerd, voor een deel onder het bedrijventerrein Frisia in Grou.
De Dorpsbelangen van Friens, Idaerd en Reduzum hebben een bezwaarbrief ingediend.

Geachte directie Vermilion Energy Netherlands B.V.,
i.a.a. de Minister van Economische zaken en Klimaat, de heer Blok

De besturen van de dorpsbelangen van Idaerd, Eagum en it Hoflân, Friens, Reduzum, Raerd en Grou
hebben kennisgenomen van de vergunningsaanvraag voor de verlenging van het winningsplan voor
de gasvelden Grouw en Rauwerd.

Het wordt bij de besturen als een teleurstelling ervaren dat de gaswinning in deze contreien opnieuw
wordt overwogen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft bij de gemeenten
Leeuwarden en Súdwest-Fryslân, de Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân advies ingewonnen over
uw aanvraag voor de winningsvergunning. Al deze instanties hebben een negatief advies m.b.t. de
gaswinning gegeven.
Alle negatieve adviezen ten spijt heeft de minister toch besloten u een vergunning te verlenen.
U kunt zich voorstellen dat dit tot veel onrust leidt onder de bewoners van onze dorpen. Het burger-en politieke signaal wordt niet gehoord in Den Haag.

Als het de professionals al niet lukt om door te dringen tot de minister en uw directie en gezien de
complexiteit van de Mijnbouwwet is het voor ons als bewoners van het gebied een onbegonnen zaak
een fatsoenlijk bezwaar dan wel zienswijze in te dienen.

De bewoners van de dorpen hebben zich de afgelopen jaren volop ingezet om duurzame energie en
energiebesparing te bewerkstelligen. Projecten als een dorpsmolen en gezamenlijke aankoop
zonnepanelen en de aankoop van een schoolbus en een e-mobiel (leenauto) voor ouderen hebben in
onze dorpen bijgedragen aan een duurzaam, maatschappelijk belang. Het draagvlak voor de
alternatieven voor aardgas zijn groter dan ooit tevoren en aardgaswinning – in dit eigen gebied komt
dan ook als hoogst ongelukkig over.
Bovendien maken de besturen zich zorgen om de risico´s voor schade aan het gebied en de
waterwegen en gebouwen. Ook al wordt door de erkende instituten het risico als minimaal
beschouwd, de maatschappelijke onrust die ermee gepaard gaat vinden wij bezwaarlijk genoeg.

Om vooral hierin helderheid te krijgen dringen wij er bij uw onderneming op aan een nulmeting te
doen, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, en een monitoring van bodemdaling en trillingen
tijdens de winning met een maximale nauwkeurigheid uit te voeren en hierin inzage te blijven geven.
Om aan de niet te vermijden onrust toch enige verlichting te geven, zouden wij graag met u om tafel
gaan om de mogelijkheden voor maatschappelijke compensatie voor de dorpen in het
winningsgebied te bespreken. Dit kunnen bijvoorbeeld bijdragen zijn aan de al genoemde
dorpsprojecten rondom duurzame energie, maar ook aan andere leefbaarheidsinitiatieven.

Deze maatschappelijke compensatie dient niet als een schadeloosstelling bij aantoonbare individuele
schade aan woningen etc. Hiervoor geldt de normale juridische procedure.
Om deze brief kracht bij te zetten hebben wij onze volksvertegenwoordigers geïnformeerd door het
toesturen van een kopie van deze brief aan de colleges van B. en W. en gemeenteraden van de
gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest -Fryslân, Algemeen bestuursleden Wetterskip Fryslân,
leden van provinciale Staten van Fryslân en de Tweede Kamer. Ook gaat er een kopie naar de
verschillende persbureau´s.

In afwachting van uw inhoudelijke reactie verblijven wij, hoogachtend.

De besturen van Pleatselik Belang Friens, Doarpsbelang Reduzum, Plaatselijk belang Raerd, Plaatselijk
Belang Grou en Plaatselijk Idaerd, Eagum en it Hoflân.

Volgende vergaderingen van Doarpsbelang Reduzum zijn op: 20 september/ 18 oktober/ 15 november/ 9 december

Bestjoer Doarpsbelang Reduzum


Statutenwijzing aangenomen
Op de Algemene Ledenvergadering van 22 april jl. waren er niet voldoende leden aanwezig om officieel in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de statuten. De wijzigingen konden hierdoor nog niet worden aangenomen.
Tijdens het DB-overleg van 14 juni hebben alsnog twee leden via een online-verbinding ingestemd, waardoor de statutenwijzigingen officieel zijn bevestigd.

Wonen
Er zijn 14 reacties op de enquête gekomen over wonen in Reduzum. De voorkeur gaat uit naar de Buorren.
Er is hierover contact met Elkien geweest. In Leeuwarden loopt een pilot om een bepaalde straat/wijk te alloceren voor Leeuwarders. Als de gemeente hiermee instemt, dan is het misschien ook mogelijk voor Reduzum. Wordt vervolgd.
Voor de aanschaf van de nieuwe AED’s heeft ook de merkecommissie nog een financiele bijdrage geleverd. Hartelijk dank hiervoor!

Leo Smit (internetwurkgroep), Alle Wijnstra (activiteitencommissie), Henk Korf (archiefgroep) en het bestuur van DB gaan werken aan een informatievoorziening over ons dorp, met QR-codes. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een bepaald huis of gebied. Daar wordt dan een verhaal van getoond op foto of film.
De gemeente Leeuwarden is hier ook mee bezig, maar Reduzum denkt het zelf ook te kunnen. Na de zomervakantie gaan we hier mee aan de slag.

Beste hondenbezitters: er wordt in het dorp veel en vaak geklaagd over hondenpoep op straat/stoep of gras. Het opruimen van de hondenpoep is de taak van het baasje.

Baas, ik speel, ik knuffel, ik waak
Maar mijn poep opruimen is jouw taak!!

Het zout uit de gele bak bij de Terp is NIET voor eigen gebruik !!!Dit zout wordt ’s winters gebruikt bij gladde wegen/stoepen.
Er zit een slot op de bak, dus AFBLIJVEN!!

Straatnaamborden, ze verdwijnen, worden meegenomen door…???
Wees een held en breng het terug daar waar het hoort te staan. Alvast bedankt!

Het strandje wordt weer druk  bezocht door met name de jeugd en dat is mooi.
Minder mooi is het feit dat er veel kleding/rommel blijft liggen als de jeugd naar huis gaat.

Aan de ouders het verzoek uw kind te vragen haar/zijn eigen spullen op te ruimen/mee naar huis te nemen. Of u loopt als ouder zelf langs het strandje om uw eigen spullen op te ruimen.

Volgende vergadering: 23 augustus

Het bestuur van doarpsbelang Reduzum wenst iedereen een prettige zomer toe!!


Beste leden van de vereniging Doarpsbelang Reduzum,

22 april 2021 was de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang Reduzum. Tijdens deze vergadering zouden we stemmen inzake de aanpassing van de statuten. Echter hiervoor waren onvoldoende leden tegenwoordig conform artikel 21 lid 3 van de statuten.

Artikel 21 lid 3 – Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan wordt besloten, mits met tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

Derhalve roepen wij hierbij de 2e algemene ledenvergadering op om over dit onderwerp te stemmen.

Datum: 14 juni 2021

Locatie: online – na aanmelding zal een link worden verstuurd om te stemmen

Tijdstip: 20:00 uur

Gelieve voor 7 juni een email te sturen om mee te doen aan de stemming naar doarpsbelang@reduzum.com

De contactpersonen van de straten zijn voor het bestuur van Doarpsbelang weer op pad om de jaarlijkse contributie op te halen en de straatlijsten te controleren op wijzigingen/ nieuwe inwoners in de straat. Indien u wilt overstappen op automatische incasso kunt u dit aangeven aan de contactpersoon die bij u langskomt.

Yvonne Bartholomeus heeft dit een aantal jaren gedaan voor de Haven. Zij gaat verhuizen naar Spannum. Via de buurtapp heeft Yvonne een nieuwe contactpersoon geregeld. Rianne Stienstra-Rodenburg neemt het stokje van haar over. Goed geregeld, dames. Yvonne, bedankt!  Rianne, succes!

Vrijwilligers, een dorp kan niet zonder! DB is ook nog op zoek naar een werkgroeplid van Romtlike Saken en van de werkgroep Wonen. Wil je hier meer over weten? stuur een mail naar doarpsbelang@reduzum.com

Janneke Broers is gevraagd om als 6e bestuurslid aan te schuiven en zij  heeft inmiddels een eerste bestuursvergadering bijgewoond. Zij zal de komende weken verder geïnformeerd worden en dan hoopt het bestuur dat ze wil blijven.

De tekst op de gele alarmkaart Reduzum/Friens/Idaerd/Eagum is op enkele plaatsen gewijzigd.
De volledige tekst kunt u vinden op www.reduzum.com/actueel.

Hieronder de wijzigingen, welke u zelf  op de achterkant van de kaart kunt aanbrengen:

Wilt u zelf contact opnemen met de gemeente dan kunt u dit doen via:

 1. AED : Reduzum: Haedstrjitte 46 (Electra) en Stânfriesstrjitte 3 (fam.Bouma)
 2. Het genoemde 06 nummer wat staat bij bij storing bellen is niet meer in gebruik
 3. Bij storing bellen naar LIPS Educatie 0517-433321 of 06-44657657

De werkgroep Wonen van Doarpsbelang Reduzum zet zich in voor het  en behoud en verbeteren van de woonomgeving van Reduzum. De werkgroep richt zich in eerste instantie op de jongeren.
Voor deze groep jongeren staat er een  online vragenlijst klaar

VIDEO: Reduzum wil eigen woningbouwcorporatie – LEO Middelsé (leomiddelse.nl)

GEEF ZE DE VIJF!!!
Houd de stoep rondom uw huis vrij van overhangend groen, zodat een rondje door het dorp voor iedereen mogelijk blijft.

Volgende vergadering 14 juni , ZONDER vrije inloop vooraf,  maar MET om 20uur een digitale 2e stemming, waarvoor u voor 7 juni een mail dient te sturen naar doarpsbelang@reduzum.com

U ontvangt na aanmelden een link om te stemmen.


APRIL 2021

U heeft het kunnen lezen in de Linepraat en gezien op www.reduzum.com: het nieuwe logo van Doarpsbelang Reduzum, gemaakt door Jorrit Bonnema uit Reduzum.

Wij , als bestuur van DB Reduzum zijn er trots op en blij mee. Jorrit bedankt!

Anke van Gorkum neemt m.i.v. 23 april 2021 het secretariaat over van Titia Tilma. Anke, welkom in het bestuur. Titia, bedankt voor je inzet de afgelopen jaren!

De “oude” Haven ligt op zijn kop. De gemeente vernieuwt de walbescherming en de grond rondom. De steigers, en aanligplaatsen voor de boten blijven  eigendom van de Stichting de Wiete Haven. De parkeerruimte aan de zuidkant wordt opgeknapt en is openbaar.

Een stoplicht op Tsienzerbuorren!! Daar gebeurt ook van alles , door provinsje Fryslân. De N354 wordt veiliger gemaakt.

Planning en hinder
Van maandag 17 mei t/m woensdag 6 juli werkt de provincie Fryslân aan de weg bij Tsienzerbuorren. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit verkeer leiden we om via de N384, N359 en N31. Voor fietsers en landbouwverkeer is ook een omleidingsroute ingesteld

Openbaar vervoer
De werkzaamheden zorgen ervoor dat de buslijn tijdens de stremming een alternatieve route rijdt. Reizigers kunnen opstappen bij alternatieve haltes. Meer informatie wordt in de bussen, bij de haltes en op de website van Arriva bekend gemaakt.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stel ze gerust aan Jan Hiddinga via provinicie@fryslan.frl  of bel met 058-292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Gezocht nieuw lid voor Wurkgroep Romtlike Saken
De Wurkgroep Romtlike Saken is een werkgroep in de organisatie van Doarpsbelang. Het taakveld betreft de ontwikkeling van het dorp met name gericht op de kwaliteit van de leefomgeving. Onderwerpen voor deze werkgroep zijn de ontwikkeling van het dorp op het gebied van ruimtelijke en fysieke omgevingsfactoren. Zowel op de korte termijn (o.a. verkeer) als op de wat langere termijn (planologische ontwikkeling). Het “masterplan Reduzum” dient hierbij als basis. Er is daarnaast zeker ruimte voor het lanceren van nieuw initiatief.

De werkgroep bestaat uit 5 leden + een toegevoegd lid vanuit het bestuur van dorpsbelang. Binnen de werkgroep zijn de volgende taken: Dirk Vermeulen (voorzitter), Dick van der Gulik, Arvind Korf, Jens Kooistra, Richard van Dijk (secretaris) en Marga Hafma, ‘linking pin’ vanuit het doarpsbelang bestuur.

Zittingstijd:
De duur van de zittingstijd is normaliter 5 jaar ( of in overleg) met de mogelijkheid tot 1 maal verlenging.

Werkwijze:

Voor elk project is één lid van werkgroep de trekker (project verantwoordelijke).

Kortom, wilt u ook een bijdrage leveren aan de leefomgeving in Reduzum? Neem dan gerust contact op met 1 van de leden van de wurkgroep Romtlike Saken voor meer informatie. Of mail naar doarpsbelang@reduzum.com ovv Wurkgroep Romlike Saken.

Op de jaarvergadering van 22 april j.l. is het voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen aangenomen. Met ingang van mei 2021 bedraagt dit: 5 euro per jaar voor een éénpersoonshuishouden en 7,50 euro per jaar voor een meerpersoonshuishouden.

Zo krijgt DB Reduzum meer financiele ruimte om aan de wensen, vragen vanuit het dorp te voldoen.

Van 30 maart tot en met 30 september zal het NK Tegelwippen plaatsvinden. Gemeente Leeuwarden en Groningen gaan hierbij de strijd met elkaar aan. Het doel van het NK is om zo veel mogelijk verstening te veranderen in groen.

Welke gemeente wipt de meeste tegels?
Inwoners en gemeenten kunnen tijdens het NK Tegelwippen tegels vervangen voor groen. De stenen die zij uit de grond halen, melden ze aan via de site www.nk-tegelwippen.nl. De gemeente die aan het einde van de wedstrijd de meeste verstening heeft veranderd in groen, wint! Dit jaar zal gemeente Leeuwarden de strijd aan gaan met gemeente Groningen.

 Samen vergroenen we de gemeente
Tijdens het NK Tegelwippen wil de gemeente Leeuwarden namelijk zo veel mogelijk inwoners aansporen om mee te doen en hun eigen tuin, of (in overleg) gemeentegrond, te vergroenen. Dit doet de gemeente door middel van het organiseren van verschillende acties, de aandacht op het NK via diverse (social) media.

Vanuit de gemeente Leeuwarden is subsidie beschikbaar voor het vergroenen van tuinen door tegels of grind te vervangen door gras of planten. Voor mee info: www.leeuwarden.nl

Volgende vergaderingen: 17 mei/ 14 juni/ 16 augustus in het Lokaal om 19 uur zonder vrije inloop.

Bestuur Doarpsbelang Reduzum

Maart 2021

Bestuurswisseling

Goed nieuws! Anke van Gorkum heeft zich beschikbaar gesteld als opvolger van Titia in het DB-bestuur. Wij zijn erg blij dat zij haar kennis en expertise op deze manier in wil zetten voor Reduzum. Uiteraard moet de bestuurswissel officieel worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Maar dat is vast geen probleem!

Er zijn nog 2 vacatures bij Doarpsbelang Reduzum:

– lid werkgroep Wonen

– een 6e bestuurslid

Voor vragen/info, mail: doarpsbelang@reduzum.com

GEEF ZE DE VIJF!!
Doarpsbelang Reduzum wil heel graag door het hele dorp een toegankelijke stoepbreedte van tenminste 5 stoeptegels. Binnenkort gaat het bestuur met een rolstoelgebruiker door het dorp om de knelpunten in zicht te krijgen. Ook overhangend groen kan een belemmering zijn. Het verzoek aan alle inwoners om de stoep rond uw woning vrij te maken van overhangend groen. Denk om een ander!!

Vragen?: mail  : doarpsbelang@reduzum.com

AED: In Idaerd en Friens zijn de oude AED’s vervangen door nieuwe. De werkgroep Wolwêzen heeft dit in samenwerking met het bestuur gerealiseerd.
In Reduzum zijn 2 nieuwe AED’s geplaatst, t.w. 1 bij Electra, Haedstrjitte 46 aan de muur en 1 bij de Fam.C.Bouma, Stânfriesstrjitte 3 aan de muur. Dank aan de fam.Bouma en fam. Rodenburg.
Financieel mogelijk gemaakt door: Tsjerkefûns, Sakeclub, Plaatselijk Belang Friens, Plaatselijk Belang Idaerd/Eagum, de Sportstichting en Doarpsbelang Reduzum.

Algemene ledenvergadering

Op 22 april houden we de algemene ledenvergadering van dit jaar. Het wordt een vergadering via Zoom, onder begeleiding van Hendrik Tamsma van Doarpswurk. Het is heel anders dan we gewend zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat. De vergaderstukken worden tegelijk met de Linepraat verspreid en alle leden kunnen tot 12 april alvast hun vragen en opmerkingen doorgeven.

DB heeft oog voor de zorgen die zijn ontstaan omtrent het voornemen van de familie Boonstra om het familiebedrijf om te schakelen naar een melkgeitenhouderij. We hebben contact met onder meer Otto Boonstra, de gemeente en de werkgroep die is ingesteld door bewoners van de Bangmastrjitte. Om alles zo veel mogelijk transparant te laten verlopen, communiceren wij via Linepraat en reduzum.com. De redactie heeft een aparte pagina ingesteld met alle informatie hierover.

Heeft u een vraag over dit onderwerp, stuur dan vóór 1 april een email naar: doarpsbelang@reduzum.com

Voor alle duidelijkheid: dit punt wordt NIET besproken op de Jaarvergadering.

Het bestuur


FEBRUARI 2021

Vanuit de werkgroep Roomtlike Saken het verzoek aan alle inwoners om de stoep romdom uw

woning vrij te maken en te houden van overhangend groen. Met name voor minder validen, maar ook voor kinderwagens  e.d., is het goed begaanbaar zijn van de stoep belangrijk.

Houd rekening met elkaar!!

Woensdag 17 februari j.l. was het jaarlijks werkgroepenoverleg. Hieronder het laatste nieuws.

WOLWÊZEN: Het corona virus waart nog steeds volop rond. De lockdown duurt lang.
We proberen er met zijn allen het beste van te maken en zien dat er in de dorpen leuke, spontane initiativen voor alle inwoners ontstaan, om hoop en moed te houden.
Mocht u zich toch zorgen maken om uw eigen omgeving of om anderen en u wilt daar graag met iemand over praten dan kan dat met de werkgroep Wolwêzen via tel 0566602323 .

4 MEI commissie: Hopen in 2021 weer wat te gaan doen rondom de 4 mei Herdenking.

Commissieleden: Jappy de Vries, Germ van Essen, Siep van Lingen, Ds. L. Geijlvoet.

ACTIVITEITENcommissie: Het programma van 2021 ligt klaar. Afwachten wat kan en mag.
Misschien in het najaar in Friens het theaterstuk “Wat soesto?”.

ARGYFGROEP: Mag niet in school (waar het archief opgeslagen ligt). Er komt wel veel materiaal binnen en hier wordt goed opgepast, aldus Henk Korf van de argyfgroep.

GROENADVIESGROEP: Druk met het wandelpad “it âld Swin”.  Er moet nagedacht worden hoe dit pad goed te onderhouden is en welk materiaal  hiervoor nodig is.

INTERNETWERKGROEP: dagelijks nieuws op de site www.reduzum.com

WONEN: Jan Sake Bosch, Minke van der Haak en Ranil Korf doen onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw/inbouw en oprichten van een woningcorporatie.

Romtlike Saken: Parkeerplekken in het dorp/ fiets – en wandelpaden/herinrichting droege Haven en swimplak/ loopbrug over it Swin.

QLUBBRED: Deze jeugdgroep baalt ervan dat zij geen leuke aktiviteiten en feestjes kunnen organiseren voor de kinderen  van Friens,Idaerd,Eagum en Reduzum. Er liggen vetleuke plannen/ideeen klaar op de plank. Tot ziens bij QlubbRED!!

HAVENCOMMISSIE:
De steigers bij de wiete Haven zijn door de comm.leden zelf opgeknapt. De gemeente Ljouwert zal de grond rondom de wiete Haven en de walbescherming overnemen, want het is te duur om dit zelf in onderhoud te houden.

Data van volgende vergaderingen:  15 maart/ 8 april jaarvergadering/ 19 aprilJANUARI 2021

Zoals jullie misschien weten, heeft Covid-19 ons bestuurslid Marga Hafma flink te pakken. Omdat ze nog een poos uit de running zal zijn, hebben we in overleg met haar besloten om een tijdelijke vervanger te zoeken.

Het bestuur van Doarpsbelang Reduzum gaat op zoek naar een vervanger.

Op de vacature Secretaris Doarpsbelang Reduzum zijn geen reacties binnen gekomen.

Wij, het bestuur, rekenen wel op een bewoner uit Reduzum!! Voor meer info vragen , mail doarpsbelang@reduzum.com

Wij gaan graag in gesprek met u of jou.

Minke van der Haak en Jan Sake Bosch hebben zich aangemeld voor de werkgroep Wonen.

Samen met Ranil Korf uit het bestuur hebben ze in een eerste overleg besproken hoe ze e.e.a. aan zullen pakken.

Het huidige logo van Doarpsbelang is een zwart/wit tekening van de kerk en omgeving. Het is gemaakt in 1990 en niet geschikt voor gebruik in het huidige digitale tijdperk.

Het bestuur gaat ervan uit dat het nieuwe logo in de Linepraat en op de site in februari gepresenteerd kan worden.

Om beter te laten zien welke meldingen binnenkomen bij het meldpunt, en wat de stand van zaken van een melding is, gaan we op reduzum.com en in de Linepraat de lijst met meldpuntzaken publiceren. Deze lijst zal regelmatig worden geactualiseerd.

Heeft u ideeën, wensen,klachten, op- en aanmerkingen over onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimtes in het dorp, tel.nr 06-39767966 of e-mail meldpunt@reduzum.com

Volgende vergadering is op 8 februari zonder vrije inloop vooraf


December 2020

In het Masterplan 2020-2030 staat dat er in Reduzum geen voorschoolse opvang is.

Die informatie is onjuist. Bernefertier op de Haven 15 van Rianne Stienstra-Rodenburg

Biedt voor- en naschoolse opvang aan kinderen.

Zie voor meer info: www.bernefertier.frl/info@bernefertier.frl

We hebben er al eerder over bericht: De gemeente wil in 2021/2022 de walbeschoeiing en scheiding hemelwater/afvalwater op de Haven aanpakken. Dit is een goede aanleiding om te bekijken of de straat meteen verder opgeknapt kan worden. De gemeente heeft hiervoor een plan vanuit het dorp nodig. Doarpsbelang is daarom naar de bewoners van de Haven gestapt met de vraag hun ideeën over de straat op papier te zetten. De visie ligt er nu. Het schetst verleden, heden en de toekomst in grote lijnen en laat goed zien waar op dit moment de knelpunten liggen. Deze visie is de basis voor Wurkgroep Romtlike Saken, die nu samen met onder meer de gemeente de visie gaat bekijken en  uit gaat werken. Uiteraard krijgen alle Redústers te zijner tijd de mogelijkheid om op de plannen te reageren.

Kort nieuws

 • De bestrating bij de peuterspeelzaal is aan vervanging toe. DB heeft dit aangekaart bij de gemeente.
 • Vanaf 1 januari verandert de werkwijze rondom de Wmo. Er komen buurt- en dorpskamers waar iedereen met én zonder ondersteuningsvraag welkom is. De gemeente start binnenkort met een campagne om het onder de aandacht te brengen. Redústers kunnen bij de dorpskamer in de kringloopwinkel in Grou terecht.
 • De leilindes in de Haedstrjitte zijn keurig gesnoeid en de stuenpallen verwijderd.
 • Werkgroep wolwêzen verwacht begin 2021 de nieuwe AED’s te kunnen plaatsen.
 • De volgende fase van aanleg van de fietsroute Leeuwarden naar Heerenveen staat eind voorjaar 2021 gepland. Het gaat om het traject van Reduzum naar JIrnsum.

Om alvast te noteren: Het werkgroepenoverleg staat gepland op woensdag 17 februari en de algemene ledenvergadering op donderdag 8 april. We hopen dat beide bijeenkomsten gewoon door kunnen gaan op de boppeseal bij De Welp.

2020!!…….een jaar met Corona, maar ook met een gezellig nieuwjaarsgala, hondenpoep op de straat, planten jubileumboom, stormen Ciara en  Dennis, parkeerbeleid van de gemeente gepubliceerd, Masterplan 2020-2030 huis aan huis bezorgd, QlubbRED …voor feestjes, nieuwe inwoners welkom geheten, wijkagent Harry Schaafsma stelt zich voor, nieuwe beplanting Trije  Romers, FeStipeval op het sportveld, jubileumjaar voor Reduzum.com, fietspad naar Wytgaard verbreed, werkgroep Wonen zoekt nog leden, esbomen worden gekapt en weer geplant, het breien van babysokjes gaat door, het meldpunt draait op volle toeren…….enz.

Onze volgende vergadering op 11/01/21 vindt digitaal plaats.

Het bestuur van Doarpsbelang wenst alle inwoners van Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum

Prettige Feestdagen en een goed 2021 toe!


November 2020

Hillie v.d.Bogert gaat uit naam van Doarpsbelang Reduzum babysokjes breien voor pasgeborenen. Fijn dat je dit voor het dorp en inwoners wilt gaan doen, Hillie!

Al sinds januari is doarpsbelang Reduzum met de gemeente in gesprek over het gebrek aan onderhoud aan de gemeentelijke begraafplaats. Het lijkt erop dat de gemeente nu eindelijk actie onderneemt. De deuren van het baarhokje worden binnenkort ook vervangen.
De gemeente is niet verantwoordelijk voor het onderhoud aan de graven. De eigenaren dienen dit zelf netjes te houden. Ben jij/is jouw familie eigenaar van een of meerdere graven, zou je dan eens willen kijken of opruimen en schoonmaken van de grafsteen nodig is? Alvast bedankt.

Herhaalde oproep: Werkgroep Wonen zoekt vrijwilligers

We zoeken Redústers die:

 • Interesse hebben in de onderwerpen van een van de subgroepen (Uitbreiding/Inbreiding/Levensloopbestendig wonen)
 • Een positieve en enthousiaste instelling hebben: samen doen, aanpakken en doorpakken, wij Redústers regelen het zelf!
 • Proactief zijn en tijdig reageren op e-mails en vragen
 • 1 a 2 uren per week beschikbaar zijn. Wil je meer informatie, bel dan met Ranil Korf, (06) 12751178 of stuur een mail naar doarpsbelang@reduzum.com

Het kappen van de zieke essen is begonnen in Reduzum e.o. In het voorjaar van 2021 wordt er gestart met het herplantplan van bomen.

De plek waar een boom geplant wordt moet voldoen aan de volgende criteria:

-kabel- en leidinngvrije grond
-het grondwater niveau mag niet te hoog zijn
– voldoende wortelbare grond

Het is dus niet zeker dat er op de plek waar een boom is gekapt er een nieuwe boom geplant wordt.

Werkgroepen:
Romtlike Saken: de omgeving van het monument op de  Trije Romers wordt opgeknapt, meer plekken voor de fietsen en er komt een nieuwe picnicktafel.

Activiteitencommissie: zijn creatief geweest met Sinterklaas en Murphy’s quiz: net even anders!

Het geld van het Hilverdafonds van het jaar 2021 gaat naar QlubbRED en Nea Byt (10 jarig bestaan)

Volgende vergadering is op 7 december, ZONDER vrije inloop in het Lokaal

Bestuur doarpsbelang Reduzum


Oktober 2020

Dorpsbelang heeft een nieuw contactpersoon gevonden voor het Houtstek. Zijn naam is

Jurjen Sikkes, hij woont met zijn gezin op Houtstek nr. 2. Bedankt voor je aanmelding  en succes!.

Wil jij meehelpen de woonwensen van Redústers te realiseren? De werkgroep Wonen van Doarpsbelang Reduzum zoekt nieuwe leden voor het verder onderzoeken van de volgende 3 punten uit de woonvisie van Reduzum: Uitbreiding (nieuwe woonwijk), Inbreiding (nieuwbouw binnen de dorpskern, misschien via een eigen coöperatie) en Levensloopbestendig wonen. Per punt wordt een werkgroep ingesteld. Help jij mee? Stuur een mail naar doarpsbelang@reduzum.com.

Met veel plezier hebben Blijke Vellinga en Carina van der Weg jarenlang sokjes gebreid voor de baby’s die in Reduzum werden geboren. Maar Carina is dit jaar verhuisd naar Leeuwarden en Blijke verhuist volgend jaar naar Sneek. Wie zou hun taak over willen nemen? Wil je zelf gaan breien of weet je iemand die dit leuk zou vinden, mail dan naar doarpsbelang@reduzum.com.

De gemeente Leeuwarden biedt vanaf 29 september 2020 de verzilverlening aan. Met behulp van de verzilverlening kunnen inwoners van 57 jaar of ouder hun woning naar eigen smaak aanpassen om er veilig en comfortabel te kunnen blijven wonen. Denk aan aanpassingen in de badkamer, slaapkamer op de begaande grond, of aanpassingen voor de toegankelijkheid van de woning of tuin. De verzilverlening is een prachtig instrument voor hen om in hun woning te investeren. Voor meer info: www.gemeenteleeuwarden.nl/verzilverlening.

Nieuws van de werkgroepen:

Wolwêzen: De AED’s zijn 10 jaar oud en bijna  aan vervanging toe. Wolwêzen en DB zijn in overleg met de dorpsbelangen van Idaerd en Friens hierover om een plan van aanpak te maken.

Grienadfysgroep: De werkgroep denkt na over een permanente oplossing voor het schelpenpad.
Het onderhoud is te duur en vergif spuiten niet toegestaan.
Door de nieuwe inzichten over biodiversiteit en verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen, zal er meer onkruid groeien en zichtbaar zijn. Dit is een nationale trend, waar wij aan zullen moeten wennen.

Volgende vergadering: 9 november, vrije inloop 19.30-20.00uur in het Lokaal.


September 2020

Wijkagent op bezoek bij bestuur Doarpsbelang

Wijkagent Harry Schaafsma kwam 8 september kennismaken met het bestuur en het meldpunt (Doety). Schaafsma werkt al 30 jaar bij de politie, in diverse functies. Nu is hij full time wijkagent van 20 dorpen en gaat hij regelmatig mee met het team van de waterpolitie. Hij heeft nauw contact met het Dorpenteam en de jeugdwerker van de gemeente Leeuwarden en zet een spreekuur op in Grou.
We hebben met name met hem gesproken over overlast door jongeren en fout parkeren. Veel dorpen ervaren hier problemen mee. De jongeren horen bij ons dorp en moeten ook een plekje hebben. De eerste stap is altijd: blijf met elkaar in gesprek en probeer samen een oplossing te zoeken.
Lukt het niet, dan moet overlast altijd worden gemeld bij het Meldpunt Overlast van de gemeente: telefoonnummer 14058. Handhaving gebeurt door boa’s (buitengewoon opsporingsamtenaar), die worden aangestuurd door de gemeente. Ook overlast door fout parkeren kan hier worden gemeld.
Harry Schaafsma: tel.nr.:0900-8844/ mail: Harry.schaafsma@politie.nl

Doarpsbelang Reduzum uitgeroepen tot een van de Lokale Helden 2020

Doarpsbelang Reduzum is door de gemeente uitgeroepen tot een van de Lokale Helden 2020!  Het is vooral een ‘oeuvre-award’. Doarpsbelang heeft in haar 100-jarig bestaan heel veel zaken zelf en samen met anderen opgepakt, waardoor het dorp leefbaar is en blijft. De gemeente heeft hierbij vooral de exploitatie van de dorpsmolen en zonnecollectoren (de stichting is voortgekomen uit Doarpsbelang) in gedachten, en de werkgroepenstructuur en dorpswebsite. Reduzum was hiermee een voorloper en is al jaren op deze gebieden een voorbeeld voor andere dorpen. De benoeming was op vrijdag 25 september.

Cijfers van Doarpsbelang Reduzum:

Reduzum heeft 493 adressen, waarvan 431 lid zijn van DB, dat is 87,4%!!!

45 adressen zijn geen lid

10 adressen zijn bedrijfspanden

7  adressen staan leeg

Lid worden: mail: doarpsbelang@reduzum.com

Data volgende vergaderingen met vooraf vrije inloop tussen 19.30-20.00 uur in het Lokaal

6 oktober

8 november

14 december

Bestuur doarpsbelang Reduzum

P.S. Wij zijn op zoek naar een contactpersoon in het Houtstek: wijzigingen in de straat doorgeven en

1 keer per jaar de contante contributiebetalingen ophalen.

Interesse?/ meer info?: mail ons


Augustus 2020

Doarpsbelang Reduzum werkt met  contactpersonen per straat Deze contactpersonen halen jaarlijks het contributiegeld op en geven wijzigingen in de straat door aan DB.

Blijke Vellinga  deed dit jarenlang voor Haedstrjitte nr 23 t/m 50 , maar stopt hier nu mee.Coby Blanken van nr 23 neemt het van Blijke over en uiteraard is het bestuur van DB hbier erg blij mee.
Henk Krans van it Houtstek stopt ook als contactpersoon ,  maar voor it Houtstek heeft zich nog niet iemand anders  gemeld.
Woon je op it Houtstek en lijkt het je leuk om contactpersoon te zijn, stuur  dan een mail naar doarpsbelang@reduzum.com voor info en/of aanmelden.
Henk en Blijke, uit naam van het bestuur, bedankt voor jullie jarenlange inzet!!

Rondom het strandje op de Terp zorgt een groep jeugd voor overlast, meestal in de privé tuinen van de omwonenden. Teveel lawaai/ grof taalgebruik/wildplassen/afval/brommers/scooters enz.

Over bovengenoemde overlast is DB in gesprek met Elkien  om een passende oplossing te vinden.

Qlubb/Sportstichting/Doarpsbelang: Na overleg tussen deze partijen is besloten dat QlubbRED als werkgroep onder Doarpsbelang Reduzumkomt te hangen. QlubbRED organiseert feestje voor groep 6,7,8 van de TDS en klas 1 van de middelbare school.

Het jeugdbestuur van QlubbRED krijgt  bestuurlijke ondersteuning door Harke van der Wal ( Sportstichting) en Ranil Korf (Doarpsbelang Reduzum).

Meer info over QlubbRED: zie www.reduzum.com onder het kopje voorzieningen/cultuur.

Begin juli heeft iedereen het Masterplan 2020-2030 in de bus gekregen.

Het bestuur van DB heeft besloten als eerste met onderstaande punten aan  de slag te gaan:

– Wonen

– Communicatie over dorpszaken

– Onderzoek naar centrale pleinfunctie Haven (straat)

Dit jaar geen merke in het eerste weekend van september.
Maar, het Fe-Stipe-Val staat gepland voor 3 t/m 6 september.De dorpssvlag kan toch uit!!

In september a.s. bestaat de website van Reduzum 20 JAAR!! Volg het  nieuws hierover op www.reduzum.com

Volgende vergadering is op 8 september in het Lokaal met tussen 19.30-20.00uur vrije inloop.

Bestuur Doarpsbelang Reduzum


juli 2020

Doel en functie van de kernwerkgroep zijn in de loop der jaren veranderd. De kernwerkgroep en verkeersgroep hebben aangegeven dat een ‘fusie’ van beide werkgroepen handig zou zijn. Afgesproken is dat de beide werkgroepen tot de ledenvergadering van april 2021 zo gaan werken. Daarna bepalen DB en beide werkgroepen gezamenlijk of dit ook in de toekomst werkbaar blijft en kan het voorgesteld worden aan de algemene ledenver­ga­dering. Officiële samenvoeging moet namelijk door de ledenvergadering goedgekeurd worden. De werkgroep heet  Wurkgroep Romtlike Saken

juni 2020

Masterplan Reduzum 2020-2030
Met het oog op de nog lang durende anderhalvemeter-samenleving, hebben Doarpsbelang en de werkgroep Masterplan besloten van een fysieke presentatie van de dorpsvisie  af te zien. In plaats daarvan wordt het digitaal gepresenteerd, via een bijzonder filmpje. Het filmpje is net als het masterplan zelf, gemaakt door Redústers. Het heeft prachtige beelden van ons dorp en korte interviews met onder meer enkele inwoners die bij het maken van het nieuwe plan betrokken waren. Dit filmpje is te zien vanaf zaterdag 4 juli om 15.00 uur via youtube.com/reduzumonline. Het masterplan wordt daarna huis-aan-huis verspreid in Reduzum en gepubliceerd op de website.

Contributie
De contributie wordt in deze periode geïnd. De contactpersonen per straat komen langs bij diegene bij wie de contributie niet automatisch wordt afgeschreven. Wilt u ook lid worden? Kijk op reduzum.com/doarpsbelang.

Algemene ledenvergadering
Het bestuur heeft vanwege de coronamaatregelen besloten de algemene ledenvergadering van dit jaar te laten vervallen. In plaats daarvan willen we via deze weg een aantal punten voorleggen aan de leden, zodat er in de praktijk zo goed mogelijk doorgewerkt kan worden door bestuur en werk­groepen. De jaarverslagen en financiële verslagen komen binnenkort online

Bij dringende vragen, op- of aanmer­kingen is het bestuur altijd per mail bereikbaar: doarpsbelang@reduzum.com.
We hopen op jullie begrip voor deze keuze en gaan er vanuit dat we volgend voorjaar met elkaar op de boppeseal de zaken weer op kunnen pakken zoals het officieel hoort!

 1. Jan Peter Boomsma is aftredend en niet herkiesbaar. Ranil Korf is bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Het bestuur stelt voor deze bestuurswissel per 1 augustus te laten plaatsvinden. Zijn er leden die hier bezwaar tegen hebben, of zijn er tegenkandidaten, dan kan dit tot woensdag 15 juli worden aangegeven via doarpsbelang@reduzum.com.
 2. Bij een aantal werkgroepen zijn wisselingen geweest of zouden wisselingen plaatsvinden tijdens de jaarvergadering. Ook wat dit betreft stelt het bestuur voor de officiële wissel per 1 augustus te laten plaatsvinden. Het gaat om:
  1. Verkeersgroep: Bernhard Spoelstra. Jens Kooistra neemt zijn plaats in.
  2. 4 mei-commissie (betinkingskommisje): Piter Renia. Vanwege 75 jaar vrijheid bestond de commissie dit jaar verder uit Jappie de Vries, Harmien Scholten, Germ van Essen, Siep van Lingen en Liesbeth Geijlvoet. De commissie zet met deze bezetting door en is van plan het programma dat voor dit jaar gepland stond, volgend jaar alsnog uit te voeren.
  3. Commissie Masterplan: deze tijdelijke commissie wordt opgeheven nu het plan klaar is. De klus is geklaard door Agatha Vermeulen, Marije Sijtsma, Jeroen van Dijk, Leo Smit, Gerrit Hafma, Dirk Vermeulen en Titia Tilma, met ondersteuning van Koos Wieling en Margriet Wissmann.
  4. Internetwerkgroep: Harmien Scholten. Er is voor haar nog geen opvolger gevonden in Idaerd.
  5. Archiefgroep: Carina v.d. Weg.
  6. Activiteitencommissie: nieuwe leden zijn Jitske Postma en Janet Wijnstra. Zij verzorgen onder de paraplu van de Activiteitencommissie de culturele activiteiten zoals SwinSwette die voorheen organiseerde.
  7. Slachtekommisje: Piter Renia. De Slachtemarathon werd afgelast. De commissie houdt contact met de Slachte-organisatie. Mogelijk wordt er volgend jaar iets georganiseerd.
  8. Jongerencommissie: QlubbRED draait nu een jaar en de jeugd doet het heel goed. Uit financiële overwegingen (subsidies, verantwoording) wordt bekeken of en hoe de jongeren als een werkgroep onder Doarpsbelang kunnen vallen. Hier komen we later op terug.
 3. Financiën: de kascommissie heeft dit voorjaar, voor de jaarvergadering zou plaatsvinden, alles gecontroleerd en in orde bevonden.

Overige punten worden doorgeschoven naar de algemene ledenvergadering van 2021.

De volgende vergaderingen zijn op 11 augustus (zonder inloop) en 14 september (met inloop).

Waar hebben Doarpsbelang en de werkgroepen in de afgelopen 5 jaar hun tijd in gestoken?

1. Via Hilverdafonds financiële ondersteuning gegeven aan diverse projecten in Reduzum (doorlopend)
2. Overleg  en rondgang door het dorp met gemeenteambtenaren over bestrating  en groenvoorzieningen (doorlopend)
3. Diverse groepen ontvangen en rondgeleid door Reduzum, waaronder beleidsmakers en vertegenwoordigers van verschillende dorpen en wijken, onder meer uit Drenthe en Denemarken (Reduzum heeft voorbeeld­functie voor vele andere dorpen; doorlopend)
4. Overleg met de Trije Doarpen Skoalle (jaarlijks, doorlopend)
5. Overleg met wethouder Friso Douwstra, de wijkagent, Elkien en de gemeente over diverse aangelegenheden in het dorp (doorlopend)
6. Urnenmuur  gerealiseerd en later nog eens laten verplaatsen.  Plaatsen bank en gedenkteken. 2015
7. Oprichten denktank ReduzumFoarút (resultaat toegevoegd aan nieuw masterplan) 2016
8. Invoeren buurtpreventie via WhatsApp 2017
9. Extra parkeerterrein op de Buorren 2017
10. Renovatie Haedstrjitte /Trije Romers,  incl. riolering 2017
11. Renovatie Gorterstrjitte incl. riolering 2017
12. Ingang begraafplaats renoveren 2017
13. Onderhoud schelpenpad Swinlân/vervangen houtwerk klaphekjes 2018
14. Riolering  Buorren 2018
15. Ondersteuning voor Oeds fan Fierwei 2018
16. Aktie  Geef ze de Vijf (begroeiing stoepen, doorlopend vanaf 2018) 2018
17. Ballenvanger bij kaatsmuur 2018
18. Nieuw bushokje en opstapperron op de Trije Romers 2018
19. Nieuwe paadwizer-borden geplaatst i.v.m. veranderde verkeerssituatie Gorterstraat 2018
20. Kabelbaan gerealiseerd in speeltuin Smedingstraat 2018
21. Vissteiger bij Haven hersteld 2018
22. ‘Alarmkaart’ voor alle inwoners van de vier dorpen met contactinformatie van belangrijke hulpdiensten/ instanties (vanaf 2018, doorlopend) 2018
23. Start vrije inloop voorafgaand aan bestuursvergaderingen 2018
24. Realisatie outdoor beweegpark, samen met de Sportstichting 2019
25. Renovatie trottoir Bangmastrjitte 2019
26. Overleg met jongeren, Qlubb en Sportstichting over plek voor de jongeren + toekomst Qubb 2019
27. 100-jarig jubileum 2019
28. Maandelijkse digitale nieuwsbrief voor werkgroepen (2019, doorlopend) 2019
29. Verbeteren bereikbaarheid meldpunt door aanschaf smartphone 2019
30. Inrichten Trije Romers 2019/2020
31. Opstellen en realiseren masterplan Reduzum 2020-2030 2019/2020
32. Opstellen visie op wonen 2019/2020
33. AED, onderhoud/testen/cursussen (doorlopend vanaf 2020) 2020
34. Herinrichting Tsienzerbuorren 2018-2020
35. Realiseren zwemplek en opstellen plan uitbreiding strandje 2018-2020
36. Onderzoek en plan voor verkeersremmende maatregelen op de Ayttawei 2018-2020
37. Voorbereidende werkzaamheden voor aanleg Heechhout 2018-2020

Wetterskip Fryslân verbetert kering langs It Swin
Ten oosten van Reduzum brengt Wetterskip Fryslân 800 meter kering weer op hoogte. Ook wordt de kering verstevigd en verbeterd. Uit de zes jaarlijkse hoogtetoets van het waterschap blijkt namelijk dat gedeelten van de kering niet meer voldoen aan de eisen. De werkzaamheden starten woensdag 3 juni en zijn uiterlijk half juni klaar.
Inwoners zullen weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden aan de kering. Wel wordt vanaf 3 juni het wandelpad tijdelijk omgeleid.

Dit is afgestemd met de gemeente. Deze omleiding duurt tot half juni. Er wordt ter plaatse een alternatieve route aangegeven.
Werkzaamheden
Het transport van de grond duurt een kleine twee weken. Zodra dit is afgerond wordt het tijdelijke wandelpad opgeheven en de rijplaten baan opgeruimd.
De werkzaamheden aan de kering nemen langer in beslag. Om de kering en uiteindelijk ingezaaid op te leveren heeft de aannemer de tijd tot 1 september. Streven is eerder maar dat hangt af van de weersomstandigheden af.

Coronamaatregelen
Ons werk behoort tot de vitale processen van de samenleving. Onze dienstverlening gaat, daar waar mogelijk, dan ook gewoon door. Dus ook de uitvoering van de projecten. Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen inwoners van Fryslân en Groninger Westerkwartier ook deze richtlijnen te volgen als er contact nodig is.
De lengte van de te verbeteren kering (800 meter) is aangegeven in oranje op bijgevoegd kaartje.
De blauwe lijn geeft de transportroute aan. Hier legt Wetterskip Fryslân een baan rijplaten neer, waarover de grond wordt getransporteerd naar de overslag. Over deze rijplaten wordt ongeveer 3000 m3 grond getransporteerd naar het overslag punt (rode stip). Hier wordt de grond door een kraan met lange giek naar de overkant van de vaart gezet (in oranje aangegeven).
De gele lijn geeft de tijdelijk omgelegde wandelroute aan.


Februari 2020

Hondenbezitters, ruim de poep van uw hond op!
Er komen klachten binnen bij Doarpsbelang over poep in het gras en op de stoep. Neem een zakje of schep mee voordat u de deur uitgaat.

De nieuwe wijkagent van o.a. Eagum, Idaerd, Friens en Reduzum is Harry Schaafsma.
Mailadres: Harry.schaafsma@politie.nl of via tel.nr: 0900-8844 of het algemene alarmnummer 112.

 • Het planten van de “jubileum” boom vindt plaats op 17 maart a.s. om 10uur in de speeltuin van de Smedingstrjitte.
 • De prachtige bloemenzee op de Terp van afgelopen zomer ligt er wat “suterich” bij. Het advies is om het zo te laten, zodat de zaden zich kunnen verspreiden en het weer op kan bloeien.
 • DB Reduzum heeft 2 boekenkasten in het dorp staan, t.w. bij bernedeiferbliuw Bernewrâld op de Haedstrjitte 29 (kinderboeken) en bij de kerk (volwassenen). Deze laatste zal vernieuwd worden.
 • Wiete Haven: het onderhoud van de walbescherming wordt verzorgd door de gemeente. De steigers blijven in onderhoud bij de stichting de Wiete Haven.

10 maart vergadering DB, met vooraf vrije inloop 19.30-20.00uur in het lokaal

17 maart jubileum boom planten om 10uur in de speeltuin Smedingstrjitte

02 april jaarvergadering DB in cafe bar de Welp


Januari 2020

SNEL INTERNET

Kabelnoord is van plan in de buitengebieden van Leeuwarden glasvezel aan te leggen, zodat ook bewoners in deze buitengebieden gebruik kunnen maken van snel internet.

U kunt zich hiervoor kosteloos aanmelden via www.glasvezelvankabelnoord.nl

KORT NIEUWS

 • De bermen van het fietspad langs de Swette worden binnenkort opgevuld door de gemeente.
 • De boekenkast bij de kerk is  aan een opknapbeurt toe. DB pakt dit op.
 • Voor de paadwizers in het Swin en Swette geldt hetzelfde als voor bovenstaande items.
 • Het nieuwjaarsgala was gezellig en geslaagd! Hulde aan de activiteitencommissie!
 • De gemeente is van de plan de riolering van de Haven aan te pakken. Toekomstgericht, afvalwater en hemelwater gescheiden afvoeren.

18 maart a.s. is het nationale boomplantdag. Op deze dag om 13.00 uur zal de “jubileumboom” (door DB Friens geschonken aan DB Reduzum t.g.v. 100 jaar bestaan) geplant worden in de speeltuin in de Smedingstrjitte. Volg het nieuws hierover op de site en in de Linepraat.

MASTERPLAN 2020-2030

Een plan om weer 10 jaar vooruit te kunnen. Zaterdag 11 april a.s. om 16.00 uur wordt het plan gepresenteerd en kunnen we lezen welke plannen de bewoners hebben bedacht. Een Masterplan door en voor de bewoners.

Meer nieuws volgt op de site en in de Linepraat.

STROOIEN BIJ GLADHEID

Het antwoord van de gemeente op de vraag van DB om in de Bangmastrjitte/de Terp/Legedyk (incl. fietspad) te strooien bij gladheid is NEE!

Uitleg: het zijn geen doorgaande routes.

Bij de brug van it Pypke staat een bak met zout.

Volgende vergadering  met vooraf vrije inloop van 19.30-20.00uur is op maandag 10 februari


December

Plaatselijk Belang Friens heeft met het 100 jarig jubileum DB Reduzum een boom geschonken.DB heeft zelf  een boom mogen kiezen en het wordt een eik. Niet te groot, kan heel oud worden en is een aanwinst voor het groen in Reduzum. In het voorjaar van 2020 wordt de eik geplant in de speeltuin in de Smedingstrjitte, waar deze boom kan uitgroeien tot een klimboom.

Van een bewoner uit Reduzum, die niet met naam genoemd wil worden, heeft DB Reduzum een oude munt gekregen. Deze munt wordt in het voorjaar van 2020 geplaatst in de Prinsetún, waar iedereen de munt kan bewonderen.

De aktiviteitencommissie heeft dit jaar weer een prettige, gezellige intocht van Sint en Piet georganiseerd met aansluitend ’s avonds een goed bezochte Murphy’s quiz.

Hartelijk dank hiervoor.

Op 1 januari staat het Nieuwjaarsgala op de agenda met onze eigen dorpsband The Riff en Leave 17.

Wij sluiten het jaar 2019 in deze maand af. Een jubileumjaar voor DB Reduzum.

We hebben het samen gevierd  in mei op het sportveld en in de tent.

Het was prachtig.

Doarpsbelang Reduzum wenst U gezellige Feestdagen en een goed 2020!


November 2019

Sint en Piet zijn warm welkom geheten in Reduzum met aansluitend ’s avonds de Murphys quiz.

Georganiseerd door de activiteitencommissie i.s.m. personeel van de TDS. Dank hiervoor!

Het geld van het Hilverdafonds 2020 gaat naar M.I.L.F. (Muzuder iepen loft festival).

Op 4 juli 2020 vind er een open lucht festival plaats in Reduzum , georganiseerd door MILF.


Heeft u een hond waarmee u wel  eens door het dorp loopt?Ruim de poep dan alstublieft op!! en gooi het NIET in de sloot of rioolput!!

Neem een schep/zakje mee  voordat u de deur uit gaat met uw viervoeter. Het is namelijk “stront” vervelend als je in de “kak” van een hond gaat staan.

Doarpsbelang Reduzum reageert niet op berichten die ons via facebook/twitter/instagram bereiken.

Verwacht u van ons een reactie of wilt u iets met ons bespreken dan gaan wij graag met u in gesprek.

Stuur een mail  naar doarpsbelang@reduzum.com of kom naar het vrije inloop halfuurtje voorafgaand aan onze maandelijkse vergadering. Zie voor data de Linepraat of de site.

De dagelijkse redactie van de Reduzum site bestaat uit Wilma van Marrum, Sietie Boersma en Joke van Eenenaam. Zij zorgen ervoor dat het nieuws op de site komt. Dagelijks minimaal 1 nieuw Linepraatsje. Www.reduzum.com wordt door meer dan 500 bezoekers per dag bezocht.

Deze 3 dames vormen samen met Leo Smit, Rein Fluitman, Fenna Terpstra, Anneke Boonstra, Robin Sinnema en Titia Tilma de internetwerkgroep van doarpsbelang Reduzum.

De wintermaanden zullen waarschijnlijk voor gladheid gaan zorgen op de wegen.

Uit het strooibeleid van de gemeente blijkt dat niet op alle wegen/paden gestrooid wordt.

DB vraagt de gemeente om op de Terp, D.S.Bangmastraat en de Legedyk wel te strooien bij gladheid.

Wij wachten op het antwoord van de gemeente.

Vergaderdata met voorafgaand een half uur vrije inloop van 19.30-20.00uur in het Lokaal te Reduzum:

09 december

13 januari

10 februari

10 maart

02 april   jaarvergadering op de bovenzaal café bar de Welp

06 april

Bestuur Doarpsbelang


Reacties via sociale media

De afsluiting van de Ayttawei tegelijk met de stremmingen op de Trije Romers, heeft onlangs veel reacties opgeleverd, ook op Facebook. We hebben uitgezocht hoe het zit en het blijkt een ongelukkig incident te zijn geweest. Doarpsbelang Reduzum, Plaatselijk Belang Friens en Plaatselijk Belang Idaerd/Eagum reageren niet op reacties op Facebook, Instagram of Twitter. Gesprekken of discussies voeren we niet online, maar persoonlijk. Dorpsbewoners die inhoudelijk willen reageren op een bericht en hierop een reactie van Doarpsbelang of Plaatselijk Belang verwachten, kunnen contact met ons opnemen via doarpsbelang@reduzum.com, plaatselijkbelangfriens@live.nl of pb@idaerd.com. In Reduzum staan we u ook graag te woord tijdens de inloop voorafgaand aan de maandelijkse bestuursvergaderingen.

Oktober 2019

HAVEN

22  jaar geleden, in 1997, stond Reduzum op zijn kop. Medewerkers van het TV programma de “Uitdaging” , gepresenteerd door Angela Groothuizen, waren in het dorp. Doel: opknappen van de Haven.

Na 22 jaar is  o.a. het houtwerk toe aan een opknapbeurt. Bovendien  klagen bewoners over wateroverlast, met name tijdens de forse regenbuien, welke het gevolg zijn van de klimaatverandering.

Hoe nu verder met de Haven? Opknappen?/vernieuwen?/veranderen?

Zijn er plannen/voorstellen/ideeën?

Doarpsbelang Reduzum heeft de gemeente een  brief gestuurd. Zodra er nieuws is, hoort u dit van ons.

BEZOEK BURGEMEESTER

Zaterdag 12 oktober was burgemeester Sybrand Buma op bezoek in Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum. Doel van dit bezoek was om  kennis te maken. De start was in Reduzum waar Dhr.Buma het Outdoor fitnesspark opende. Na wat oefeningen ging hij met “it swit  op de bealch”  in de skoallebus naar Friens. Veel inwoners  waren aanwezig in het Lokaeltsje. Sjoerd Hofstee heette de burgemeester welkom,  waarna deze kon speeddaten met de verenigingen in het dorp.

In Idaerd stond  een lunch klaar, samen met de bewoners van Idaerd en Eagum.

Melkveehouder Nijdam heeft dhr. Buma zijn bedrijf laten zien. Daarna door naar Eagum, waar de kerk  werd bezocht.

DB Reduzum heeft de burgemeester een uitnodiging gegeven voor een dorpswandeling in 2020.

MELDPUNT

De nieuwe telefoon met nieuw nummer 06 39 76 79 66 werkt prima.

Ook via de mail meldpunt@reduzum.com komen meldingen binnen.

Oud- bestuurslid Doety Heeringa heeft in het verwerken van de meldingen een belangrijke rol.

Wij zijn blij dat Doety dit op zich neemt na haar aftreden.  HULDE!!!

Vergaderingen DB in het lokaal te Reduzum, vrije inloop 19.30-20.00uur:

11 november

09 december

Bestuur Doarpsbelang


Parkeerverbod Haedstrjitte wordt gehandhaafd en hoe houden we Reduzum verkeersveilig.

Dit afgelopen voorjaar hebben we in de Linepraat gemeld dat voor een periode van 3 maanden het parkeerverbod op de Haedstrjitte werd opgeheven. Het ging om de zuidzijde van de weg vanaf de Haven over 25 meter in westelijke richtding. De proef eindigde 1 augustus jl.

Het doel van deze proef was te zien of de opheffing van het parkeerverbod, daar zou leiden tot een lagere snelheid van het verkeer. Een belangrijke voorwaarde was dat de doorgang van het verkeer geen probleem op zou leveren.

De proef heeft opgeleverd dat de snelheid ter plekke wel kan worden gereduceerd, maar dat als gevolg van het parkeren daar een ongewenst verkeersconflict ter hoogte van de Haven kan ontstaan. Er kan niet worden aangetoond dat de verkeersveiligheid verbetert.

Daarom wordt het genoemde parkeerverbod in stand gehouden. De bijbehorende verbodsborden zijn in augustus weer geplaatst.

De verkeerswerkgroep van Reduzum, initiatiefnemer van de proef, probeert wanneer het mogelijk lijkt, de verkeersveiligheid in en rond het dorp te bevorderen. Zij doen dit door structurele knelpunten in kaart te brengen en deze bij de verkeersafdeling van de gemeente in te brengen met de vraag de mogelijke maatregelen te nemen.

Hierbij blijkt dat de wil bij de gemeente er wel is, maar dat er zeer beperkt budget beschikbaar is.

Daarom kunnen ingrijpende zaken pas worden aangepakt wanneer bijvoorbeeld een bepaalde straat gepland is voor groot onderhoud. Minder kostbare kleinere voorzieningen lukken soms wel eerder. De verkeersgroep wil daarom inzage in de meerjarenplanning om te weten wat we als dorp kunnen verwachten als we bepaalde plannen willen realiseren.

Sommige situaties worden gemeld aan de wijkagent als het om handhaving gaat. Maar ook doet de verkeersgroep een beroep op de verantwoordelijkheid van u als dorpsbewoner.

U bent als verkeersdeelnemer feitelijk de belangrijkste factor voor de verkeersveiligheid in het dorp. De verkeersgroep kan maar heel weinig van zijn doel bereiken zonder uw medewerking.

Wat kan ik als verkeersdeelnemer dan doen voor een betere veiligheid?

 • Allereerst: rijdt niet sneller dan 30 km/u. Uw “tijdverlies” is minder dan een minuut.
 • Houdt u zich aan eenrichtingsverkeer in de Buorren en zuidelijk deel Gorterstrjitte.
 • Parkeer níet met 2 wielen op de stoep: voetgangers al of niet met kinderwagen of rollator zijn ook verkeersdeelnemers. Zij kunnen dan gewoon door lopen over de stoep. Zet uw auto gewoon op de weg of in een parkeervak.
 • Stal geen aanhanger/trailer of kampeervoertuig in het openbare gebied: zo geeft u ruimte aan uw buurtbewoners om goed te parkeren.
 • Spreek elkaar gewoon aan en accepteer het als u wordt aangesproken.
 • Geeft u het goede voorbeeld? U zult worden gewaardeerd en goed voorbeeld doet goed volgen.

Verkeersgroep Doarpsbelang:

Bernard Spoelstra, Marga Hafma, Richard van Dijk en Dick van der Gulik.


September 2019

Voor het meldpunt heeft DB een nieuw telefoonnummer:

06 39 76 79 66!!!!!!

U kunt dit nummer op de achterkant van de gele alarmkaart aanpassen.

De telefoon is een Smartphone, dus kunt u bij een melding/klacht een foto van de situatie meesturen via WhatsApp.

Mailen kan ook via: meldpunt@reduzum.com

Op zaterdag 12 oktober a.s. komt burgemeester Sybrand Buma kennismaken met de 12 dorpen ten zuiden van Leeuwarden: Grou/ Jirnsum/ Reduzum/ Idaerd/ Eagum/ Friens/ Warten/ Wergea/ Warstiens/ Wurdum/ Swichum en Wytgaard.

De besturen zijn rond de tafel geweest voor het maken van een programma voor deze dag.

Meer nieuws hierover kunt u lezen op www.reduzm.com

Dit voorjaar is   de woongroep Wonen opgericht. Een van de behandelpunten is de verkregen informatie uit het woningbehoefte onderzoek. De leden van deze werkgroep zijn: Wilco de Boer/ Lútsen Zijlstra/ Margriet Wissmann/ Dirk Vermeulen/ Rianne van Houten/ Johannes Roorda en vanuit DB Jan Peter Boomsma.

HERHAALDE OPROEP: Heeft u op zolder/ in de boekenkast/ in de garage/ in de tuin een voorwerp liggen/staan wat eigendom is van het dorp, stuur dan een mail naar doarpsbelang@reduzum.com

DB maakt een  lijst van deze attributen/voorwerpen, met als doel dat een ieder hier gebruik van kan maken, indien nodig.

Heb je een idee/plan om je eigen straat/buurt op te pimpen?

Kijk dan op www.kernmetpit.nl voor informatie.

Gratis aanmelden kan tot en met 31 oktober 2019.

Doarpsbelang Reduzum is gestopt met het organiseren van de jaarlijkse oliebollenactie.

Als een vereniging/stichting/commissie interesse heeft om dit over te nemen, dient men zelf een vergunning hiervoor aan te vragen bij de gemeente Leeuwarden.

Data vergaderingen DB met voorafgaand half uur vrije inloop van 19.30-20.00uur in het Lokaal:

14 oktober

11 november

09 december

Bestuur Doarpsbelang


Augustus 2019

Doarpsbelang heeft in iedere straat een contactpersoon. Deze zorgt voor de inning van het contante contributiegeld. Ook de lijst met bewoners wordt bijgewerkt, zodat DB weet wie waar woont.

In september/oktober wordt de automatische incasso verrekent.

Ook zorgen de contactpersonen voor nieuwe leden en daar zijn wij erg blij mee.

84% van de bewoners van Reduzum  (en Tsienzerbuorren) is lid van Doarpsbelang.

Hiermee bedankt DB deze groep vrijwilligers, ga zo door! Wij kunnen niet zonder jullie.

Voor de Master Gorterstrjitte 1 t/m/ 26 zijn we op zoek naar een contactpersoon.

Interesse?:  mail doarpsbelang@reduzum.com

Het meldpunt van DB heeft in de periode tussen 1 juli en 14 augustus 14 meldingen ontvangen.

Het gaat dan om bijv. losse tegels/planken en snoei- en maai werk en kapotte informatieborden/lantaarnpalen.

Het DB pakt zelf meldingen aan of stuurt het door naar de gemeente of wetterskip Fryslân.

Bloemenzee op de Terp. Wat een pracht!

De kerk heeft het zaad van de gemeente ontvangen bij de start van het project “Duorsum”, over agrarisch natuurbeheer. Het zaad is door de kerk aan het dorp geschonken.

Durk Visser heeft met een speciale machine it skelpepaad van het Swinlân opgeknapt.Binnenkort komt er een nieuwe laag schelpen.

Het outdoor beweegpark wordt medio september geplaats op het sportveld bij de speeltuin.De sportschoenen/broek kunnen uit de kast gehaald!!

Het maken van het  Masterplan 2020-2030 loopt op schema. Ook hierbij zijn weer veel vrijwilligers betrokken. Tekst/foto’s/vormgeving, aan alles wordt gedacht en in schema gezet.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden:  Dank aan alle vrijwilligers!!

Agenda:

Vergadering in het Lokaal met vrije inloop vooraf tussen 19.30-20.00 uur op 13 september/ 14 oktober/ 11 november/ 9 december

Bestjoer Doarpsbelang


Juni 2019

VOORSTEL VAN DB OM DE STATUTEN KERNWERKGROEP TE WIJZIGEN:

Statuten kernwerkgroep zoals het nu is:

Kerngroep-  planologie,  in de kernwerkgroep zitten leden van andere werkgroepen, met name van de verkeersgroep en groengroep.

Voorstel van Doarpsbelang is om dit te wijzigen in:

Kerngroep-  planologie, in de kernwerkgroep zitten o.a. leden van andere werkgroepen en dorpsgenoten, die betrokkenheid tonen t.a.v. de planologische ontwikkeling van het dorp.

Reacties op dit wijzigingsvoorstel graag voor 1 september 2019 via de mail naar doarpsbelang@reduzum.com

Dorpsvlag kopen? Dit kan voor 10 euro per stuk, mail  naar doarpsbelang@reduzum.com

Doarpsbelang heeft een lijst , met hierop de eigendommen van DB.

Heeft u een eigendom van DB in de garage, hok of op zolder staan, stuur dan een mail naar doarpsbelang@reduzum.com

Dan maken wij de lijst compleet en hebben overzicht waar de eigendommen van het dorp zich bevinden.

Van het feest “Simmer 2000” is 3090 euro overgebleven en bewaard.

Nu heeft DB besloten dit bedrag te schenken aan Theatergroep FIER.

Wist u/jij dat lid worden van doarpsbelang 5 euro per gezin/jaar kost?

En 3 euro voor alleenstaanden?

Als dit voor u/jou een reden is om lid te worden van DB, dan verwelkomen wij u/jou graag als lid.

Mail naar doarpsbelang@reduzum.com en wij maken u/jou lid.

Volgende vergadering is op 12 augustus met vooraf vrije inloop tussen 19.30-20.00 uur in het lokaal.

Prettige zomer gewenst

Bestuur Doarpsbelang Reduzum


MEI 2019

Beste mensen,

18 mei, 100jier Doarpsbelang. Wat was het gezellig! Wat een prachtige dag hebben wij samen beleefd. De vele dorpsvlaggen, indrukwekkend! In de tent , de door de kinderen versierde vlaggetjes, het gezamenlijk koffiedrinken, de historische foto’s en filmpjes, de jubileumfoto, de kinderkermis en ’s avond het muziekspektakel!  Wat een talenten, wat een feest! En ook het weer speelde hierin een grote rol. Het kon niet beter.

Wij zijn ontzettend blij met iedereen die geholpen heeft deze dag tot iets moois te maken.

De vrijwilligers, de bedrijven, de sponsors en iedereen die gekomen is dit feest met ons te vieren.

Foto’s zien?: doarpsbelang 100 jier

Dank jullie wel!!

De dorpsvlag en de historische foto’s en films komen te koop. Over de kosten en manier van bestellen volgt later meer nieuws.

Ander nieuws:

De nieuwe beplanting van de Trije Romers laat nog op zich wachten. Tevens zal dan ook het wateroverlast, waardoor de perkjes vollopen met water, worden aangepakt.

De kernwerkgroep is bezig met een plan om het zwemplek uit te breiden.

De tekening ligt klaar. Later meer nieuws hierover.

Willen jullie wat kwijt aan Doarpsbelang, over wat dan ook, hiervoor is het meldpunt:

Tel.: 0617494518 of mail: meldpunt@reduzum.com

Masterplan Reduzum 2020-2030: de keukentafelgesprekken zijn afgerond en door de bewoners en werkgroepleden als zeer informatief/zinvol/inspirerend ervaren. De werkgroep gaat met de info aan de slag.

De werkgroep wonen is in gesprek geweest met Partoer van gem. Leeuwarden en Elkien.

Ook deze info gaat naar de werkgroep Masterplan.

Volgende vergaderingen van Doarpsbelang:

11 juni

12 augustus

09 september

Vooraf vrije inloop tussen 19.30-20.00uur in het Lokaal.


Verslag algemene ledenvergadering Doarpsbelang Reduzum op 4 april 2019

Opening, mededelingen en ingekomen stukken: Otto van der Meulen verwelkomt om 20.00 uur zo’n 55 aanwezigen, bij deze voor hem laatste vergadering als voorzitter. Negen leden hebben zich afgemeld voor de vergadering. Daarnaast zijn bestuurslid Dout Bergsma en meldpunt-beheerder Ineke de Leeuw afwezig. Wethouder Friso Douwstra heeft laten weten verlaat te zijn.
Een speciaal welkom is er voor de familie Wapstra, die haar plannen met de Greidhof uit zal leggen, Ytzen Strikwerda van Elkien, Bram Louwerse van de gemeente, Aaltsje Meinders van het CDA en Sportbelangen-voor­zitter Paule Schaap, die de stand van zaken rond Qlubb en het Qlubb-gebouw uit de doeken zal doen. Met een gebakje bij de koffie vanwege het jubileumjaar van Doarpsbelang, wordt gestart met de rest van de agenda.

Verslag jaarvergadering 5 april 2018: Geen opmerkingen, het wordt onveranderd vast­ge­steld.

Jaarverslag Doarpsbelang Reduzum 2018: Geen opmerkingen, het wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslagen en programma’s 2018 van de werkgroepen: Ook hierover zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal. Alles wordt onveranderd vastgesteld.

Wijziging statuten: dit punt heeft betrekking op de statuten van de kernwerkgroep. Otto legt uit dat volgens de statuten de leden van de kernwerkgroep ook lid moeten zijn van een andere werkgroep van DB en dan met name de verkeerswerkgroep en de groengroep. Hier voldoet de kern­werkgroep op dit moment niet meer aan. Ook zijn twee nieuwe leden nodig i.v.m. rooster van aftreden. Helaas leverden meerdere oproepen richting de werk­groepen geen nieuwe leden op. Het DB-bestuur stelt daarom voor de statuten aan te passen. Uiteindelijk gaat het er immers om dat de kernwerkgroep bestaat uit gemoti­veer­de mensen en is hun relatie met een andere werkgroep minder belangrijk.
Piter Renia haakt hierop in met een toelichting op hoe de kernwerkgroep is ontstaan en met welk doel: de structuur van Doarpsbelang en de zelfstandig opererende werkgroepen is eind jaren tachtig inge­steld. De kernwerkgroep is destijds opgericht als overlegorgaan voor de werkgroepen. In de kernwerk­groep zaten vertegenwoordigers van de werkgroepen met minimaal leden van de beleidsmakende werkgroepen: de groengroep, de verkeersgroep en de destijds bestaande bouwgroepen Súd en Swin. Had het DB-bestuur een plan, dan werd dat voorgelegd aan de kernwerkgroep. Deze groep werd zo een adviesgroep voor het bestuur en mocht ook zelf met plannen komen.

Renia constateert verder dat het DB-bestuur de statuten niet tijdens deze jaarvergadering kan wijzigen, omdat de gewijzigde tekst niet vooraf is gecommuniceerd.

Vanuit de zaal zijn de meningen over de statutenwijziging enigszins verdeeld en het blijkt dat niet bij iedereen duidelijk is wat de kernwerkgroep is en doet. Otto licht toe dat de kernwerkgroep nog steeds voeding krijgt vanuit de werkgroepen en vanuit het DB-bestuur, zelf ideeën aanlevert en planologische zaken uitvoert (bijv. heechhout, zwemplek) of zaken waar meerdere werkgroepen bij betrokken zijn.
Afgesproken wordt dat het DB-bestuur in samenspraak met de werkgroepen in kaart gaat brengen wat het huidige doel van de kernwerkgroep is, wat van deze werkgroep wordt verwacht en welke structuur daar het beste bij past. Het DB-bestuur komt er daarna op terug bij de leden. Hopelijk is dan alle ruis van de lijnen verdwenen en kunnen de statuten, indien nog noodzakelijk, eventueel worden gewijzigd.

Sportstichting/Qlubb: Paule Schaap vertelt over hoe Doarpsbelang twee jaar geleden aan de Sport­stichting vroeg of deze misschien geïnteresseerd was in het overnemen van het Qlubb-gebouw, omdat het Qlubb-bestuur geen toekomst meer zag in Qlubb. Ook werd gevraagd naar moge­lijk­heden om jeugdactiviteiten van de Sportstichting te combineren met Qlubb-activiteiten. De drie partijen hebben de koppen bij elkaar gestoken met als resultaat dat het Qlubb-gebouw inmiddels is over­geno­men door de Sportstichting en nu Sportbar Qlubb wordt. Er is grondig verbouwd en hard gewerkt door zowel ondernemers uit het dorp als door vrijwilligers, en het is de bedoeling de sport­bar te openen bij het begin van het kaatsseizoen. De sportbar heeft een open karakter gekregen door de glazen pui. Doordat de bar voor de bezoekers gemakkelijker toegankelijk is dan de kantine (trap), hoopt de Sport­stichting ook meer omzet te kunnen halen. Overigens wordt eveneens gewerkt aan een traplift binnen in de kantine, omdat de buitenlift het meer niet doet dan wel. Het finan­ciële plaatje hiervoor is nog niet rond, waardoor het nog onzeker is of de lift bij de opening al klaar is.
Over de activiteiten: het oude Qlubb wordt opgeheven en vanuit de Sportstichting zijn Evert Wieling en Sido de Schiffart samen met een jongerenwerker van de gemeente en een paar enthousiaste jonge­ren die zich vorig jaar meldden bij Doarpsbelang, bezig een activiteitenkalender te maken voor de jeugd vanaf groep 7/8 tot en met 16 jaar. Omdat de sportbar niet op tijd klaar is, wordt de eerste activiteit, de fuif voor groep 7/8 van de TDS voor de meivakantie, bij De Welp gehouden.

Otto voegt toe dat naast dit alles Doarpsbelang een aantal heel positieve gesprekken heeft gehad met de iets oudere jongeren en dat Arnold Jorna, jongerenwerker van de gemeente, ook samen met deze groep plannen maakt voor activiteiten.

Wethouder Friso Douwstra is inmiddels gearriveerd en vertelt dat hij in een drukke maar leuke periode zit van bezoeken aan en jaarvergaderingen in de diverse dorpen die onder zijn hoede vallen. Twee weken geleden deed hij met zijn medewerker Bram Louwerse een rondje door Reduzum, waarbij bestuursleden van DB hen wezen op knelpunten in het dorp. Dit was nuttig en zinvol. Verder is de gemeente druk met het doorvoeren van wijzigingen in het sociaal domein. Douwstra is hier gematigd positief over; het zijn enorme en lang­durige projecten, maar er worden slagen gemaakt en wordt hard aan gewerkt. Het jaar 2018 was grandioos, ook in Reduzum met Oeds fan Fierwei. Nu is het zaak de positieve kanten ervan vast te houden en toeristen naar Friesland te trekken. In het kader daarvan had Douwstra vandaag nog interviews met een Engelse en een Duitse krant.
Otto vult aan dat tijdens de wandeling door het dorp zo’n twaalf punten zijn besproken, waaronder de bestrating in een aantal straten en de walbeschoeiing van de oude haven en de droge haven.

Financiële verslagen: DB: Na een vraag uit de zaal over waarom DB een negatief resultaat begroot voor 2019: Penningmeester Jan Peter Boomsma legt uit dat er in 2018 minder is uitgegeven dan begroot. De inkomsten uit het gemeentebudget en contributie waren in 2018 hoger dan de uitgaven. Het minder uitgegeven bedrag schuift door naar 2019, zodat we in dat jaar meer gaan uitgeven dan er binnen komt aan gemeentebudget en contributie.
Over de financiële verslagen van de werkgroepen zijn geen vragen of opmerkingen. Ook de financiële verslagen van de Stichting Wiete Haven en de Merke­kommisje zijn in orde bevonden. Wel zag de kascommissie bij de Merkekommisje een foutje, maar aangezien het hier ging om slechts 1,24 euro kunnen we met een gerust hart merke gaan vieren.
Stichting Wiete Haven: Otto legt uit dat er financieel een lastige situatie is vanwege de benodigde investering in walbeschoeiing terwijl er niet genoeg inkomsten uit exploitatie zijn. De Havenstichting en Doarpsbelang zijn in overleg met de gemeente om mogelijkheden te zoeken want de walbeschoeiing van de ‘droge haven’ moet ook worden aangepakt en daarvan is de gemeente eigenaar.

Kascommissies: Doarpsbelang en Stichting Wiete Haven: Piter Renia eruit, Bartle de Leeuw en Agatha Vermeulen schuiven door en nieuw reservelid wordt Jeroen van Dijk. Merke­kommisje: Koos Wieling eruit, Rijk van Dijk en Alle Jan Wijnstra schuiven door, nieuw reservelid: Doety Heeringa.

Greidhof: de familie Wapstra stelt zich voor. Saskia Wapstra vertelt dat ze in Franeker wonen. Ze komt zelf uit Damwâld en mist het dorpsgevoel. De Wapstra’s dachten al jaren ‘ooit willen we ergens anders wonen’. Toen vorig jaar in januari bij haar borstkanker werd geconstateerd, kwam er een kente­ring in deze gedachten. Waarom wachten tot ‘ooit’? Qua gezondheid gaat het inmiddels heel goed met Saskia. Zij en Eelco hebben zich vol energie gestort op een nieuwe woonuitdaging. En een uitda­ging is het want de Greidhof/Reduzum voelde voor hen meteen goed maar gemeente Leeuwar­den is niet altijd even makkelijk en komt steeds weer met nieuwe eisen. Zo moet er nu toch weer een nieuwe tekening worden gemaakt met vluchtroutes, riolering enz. Deze is volgende week klaar en dan is het een kwestie van wachten op de gemeente en op een gevalideerd taxatierapport. Verder zijn er plannen voor duurzaam wonen, door middel van zonnepanelen en stoken op hout in plaats van gas.

De familie Wapstra bestaat uit Saskia, Eelco en hun twee dochters van 7 en 9. Ze hopen dat de meisjes voor de zomervakantie nog even mee kunnen draaien op de TDS. De vader van Eelco komt ook in de Greidhof wonen. Saskia werkt als tussenpersoon bij een assurantiekantoor en volgt daar­naast een studie kinder- en jeugdcoach. Eelco vertelt dat hij werkt op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, op de afdeling groene techniek. De school valt onder SO Fryslân (speciaal onder­wijs). Eelco is veel met de kinderen op pad om klussen te doen op het gebied van groen. Hij leidt leerlingen en oud-leerlingen op die een afstand tot de arbeids­markt hebben. Zo kunnen ze bijvoor­beeld een bosmaaiercertificaat krijgen. Eelco doet met hen veel werk op de Roggeberg in Appelscha. Een deel van de praktijkvakken wordt straks gegeven in Reduzum (schoffelen, hekwerk).
De Wapstra’s sluiten hun verhaal af met de opmerking dat Redústers van harte welkom zijn om langs te komen op de Greidhof. Ook om te klussen.

Lopende zaken: Op de tafels liggen briefjes met een overzicht van waar DB en de werk­groepen in de afgelopen vijf jaar hun tijd en energie in hebben gestoken. Op het moment spelen de volgende zaken:  de aanpak van de trottoirs en groenvakken aan één zijde van de Bangmastrjitte (de andere zijde wordt ook opgepakt maar staat voor een andere periode op de planning van de gemeente), de mogelijkheid voor extra par­keer­plaatsen in de Smedingstrjitte waarover DB in overleg is met de gemeente, het werken aan het nieuwe masterplan 2020-2030 waar de nieuwe werkgroep Masterplan zich mee bezig houdt, de opstart van de pas opgerichte werkgroep Wonen, de verkeers­remmende maatregelen op de Legedyk, Haedstrjitte en Ayttawei, het jubileumfeest op 18 mei, de beplanting op de Trije Romers die binnenkort wordt opgepakt en het beweegpark bij het sportveld, een gezamenlijk project van DB en de Sportstichting waar op dit moment financiële middelen voor worden gezocht (kerk, Rabobank en gemeente hebben hiervoor al geld toegezegd). Verder worden veel zaken aangekaart en afgehandeld via het meldpunt meldpunt@reduzum.com en het inloophalfuur vooraf­gaand aan de maandelijkse bestuursvergaderingen van DB. Tot slot vertelt de voorzitter dat er een goed contact is gelegd met de nieuwe wijkagent Frank Ferwerda en dat deze zeer open en benaderbaar is.

Bestuursverkiezing: Otto gaat er vanavond, na een extra jaar, uit. Fetze Tigchelaar is bereid gevonden hem op te volgen. Fetze draait sinds de zomer al mee om een beetje wegwijs te worden. Het bestuur stelt dan ook voor Fetze te benoemen als nieuwe voorzitter. De zaal stemt hiermee in via een applaus. De bestuursperiode van Doety Heeringa zit er ook op. Gezien de bijzondere situatie omtrent het voorzitterschap, was vorig jaar Dout Bergsma al benoemd als bestuurslid. Het bestuur is nu dan ook op volledige sterkte. Het rooster van aftreden is als volgt: 2020: Jan Peter Boomsma, 2021: Titia Tilma 2022: Marga Hafma, 2023: Dout Bergsma 2024: Fetze Tigchelaar.
Titia Tilma neemt het secretariaat over van Doety. Otto en Doety krijgen als dank voor hun inzet een attentie. Met een wiellager als symbool voor de werking van DB en de werkgroepen, geeft de nieuwe voorzitter de oude voorzitter een blijvend aandenken aan zijn bestuursperiode.
Een aantal vrijwilligers stopt met hun taken voor een werkgroep en krijgt hiervoor een attentie. Geurt en Carina v.d. Weg krijgen dit jaar de ets van Doarpsbelang voor hun inzet en betrokkenheid bij het dorp via o.a. de archiefgroep en SwinSwette.

Rondvraag: Durk van Gorkum: de gemeente heeft de kerk en het dorp een bloemenmengsel gegeven om bijen aan te trekken. Waar wordt dit mengsel gezaaid? Dat is op dit moment nog niet bekend. Het DB had diverse plekken in gedachten maar die zijn allemaal afgewezen door de gemeente. Een specialist van de gemeente kijkt nu of het mogelijk is op een strook op de Terp.
Peter van Kempen wil graag weten wie in welke werkgroep zit en wil meer inzicht in waar DB en de werkgroepen mee bezig zijn. Hij mist het vermelden van concrete stappen en planningen. De voor­zitter antwoordt dat alle werkgroepen op de site staan, inclusief de namen van de leden. Via de Line­praat en de site worden inwoners op de hoogte gehouden. Dit gebeurt inderdaad vooral op grote lijnen: als er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt dit gemeld. Het bestuur gaat kijken of en hoe dit anders/beter kan.
Rijk van Dijk: Waarom wordt de ringleiding niet gebruikt? Is dit een zaak voor de geluidscommissie? Jeroen checkt meteen de ringleiding, deze blijkt inderdaad uit te staan. Dit was nog niet opgemerkt. Overigens was het handiger geweest deze melding direct bij het begin van de vergadering te doen.
Tjitske Spijkstra: Kunnen de betonnen bakken op de Ayttawei bloembakken worden? Voorzitter: dat is ook de bedoeling maar eerst moet bekend zijn hoe de Ayttawei wordt ingericht.
Yfke Boersma: wat is de stand van zaken omtrent het heechhout; zijn de maten al bekend? Voorzitter: Bureau Schmidt (adviesbureau voor infrastructuur, was ook betrokken bij het heechhout over de Zwette) is op dit moment bezig met alle berekeningen. Zodra dit bekend is, wordt het gedeeld via Linepraat en Reduzum.com.
Geurt v.d. Weg: Waarom is aan de ene kant van de Overijsselsestraatweg het bushokje opgeknapt en aan de andere kant van de weg niet? Voorzitter: Daar heeft DB ook naar gevraagd. Het blijkt dat dit niet volgens de wettelijke normen aangepast kan worden; het bushokje staat dan te dicht op het fietspad. Ook wordt het minder vaak gebruikt; men stapt uit en gaat direct naar huis. Ook bij Friens speelt dit.
Carina v.d. Weg: In de Haedstritte staat een boom waarvan het perkje een vijver is. Wanneer wordt dit aangepakt? voorzitter: dit is aangekaart bij het hoofd groenonderhoud van de gemeente en wordt in de groenonderhoudsplanning van de gemeente opgenomen.
Peter van Kempen, richt zich tot de wethouder: Waarom is de gemeente zo traag en laks in de aanpak en afhandeling van meldingen? Vaak wordt niet eens een ontvangstbevestiging gestuurd. Douwstra: dit punt heeft de aandacht van de gemeente. Men probeert deze efficiënter af te handelen.

Henk Vellinga vertelt namens de Stichting Doarpsmûne Reduzum wat de stand van zaken is omtrent de windmolen. De verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen gaven hoop. Maar nu, na de verkiezingen, is het afwachten op deze partijen hun woord houden. Gemeente Leeuwarden is voor de stichting een belangrijke partner die de stichting steeds heeft gesteund en zelfs de provincie voor de rechter sleepte. Tegen de uitspraak van de rechter is hoger beroep ingesteld. Het wachten is nu op de uitkomst hiervan.
Komt de molen er niet, dan komt de stichting bij het dorp terug met de vraag wat te doen. Maar diezelfde vraag wordt gesteld als de molen er wel mag komen, want dan moet bekeken worden of de stroom geleverd wordt aan het dorp of in een container naast de molen wordt opgeslagen of… Kortom, de stichting komt er op terug maar weet op dit moment nog niet wanneer. Financieel zal het wel lukken hier in Reduzum..

Om 22.10 uur bedankt Otto iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.


OPHEFFING PARKEERVERBOD HAEDSTRJITTE TER HOOGTE VAN  AFSLAG HAVEN

In het kader van het doel om de hoge snelheid van het verkeer op de Haedstrjitte te hinderen, wordt op dit weggedeelte het parkeerverbod aan de zuidzijde van de straat opgeheven.  Het is een proef. De proefperiode begint eind april vanaf het moment dat de verbodsborden worden verwijderd, tot 1 augustus. Als daar geparkeerd mag worden, blijft er genoeg wegbreedte beschikbaar voor zwaar verkeer, maar zal daar niet meer automatisch snel gereden worden. Tijdens de proefperiode zal er geregeld worden gekeken hoe de verkeerssituatie daar is. Aan het eind van de periode zal worden geëvalueerd of de nieuwe situatie kan blijven bestaan of dat de oude situatie weer wordt hersteld. Mocht er een verkeersonveilige situatie ontstaan tijdens de proef, dan zal deze worden gestopt.

Met vriendelijke groet, Verkeerscommissie Doarpsbelang Reduzum.


Februari 2019

OPROEP: Bestuur DB is op zoek naar een contactpersoon voor de straat de “Buorren” (ca. 24 woningen). Een contactpersoon houdt wijzigingen in de straat bij. Denk hierbij aan bijvoorbeeld geboorte/overlijden/verhuizing/nieuwe inwoner Reduzum. Jaarlijkse contributie ophalen bij degene die niet betalen via automatische incasso. Interesse: mail naar: doarpsbelang@reduzum.com.

DB en de Sportstichting hebben samen met Norwell Outdoor Fitness een plan klaar liggen voor outdoor fitness op het sportveld tussen speeltuin en kaatsmuur. Als de financiën rond zijn worden de attributen geplaatst met uiteraard een instructiebord.

Het pad tussen Houtstek en sportveld leidt dikwijls tot natte voeten. Samen met de gemeente wordt er naar een oplossing gezocht.

Een aantal jeugdigen is , samen met DB en jongerenwerker Arnold Jorna van gemeente Leeuwarden, rond te tafel geweest voor het maken van een plan over hoe en waar de jeugd zich kan vermaken in hun vrije tijd. Het bestuur van DB is erg blij met de samenwerking tussen de jeugd en Arnold Jorna.

In verband met ingekomen bezwaren is het opheffen van het parkeerverbod in de Haedstrjitte uitgesteld.

De werkgroep Wenjen komt voor het eerst bijeen op 5 maart a.s.

15/02/19  was het jaarlijks overleg tussen bestuur DB en de werkgroepen. Het belang van dit overleg is dat er o.a. informatie wordt verstrekt over zaken die zijn gerealiseerd/ nog uitgevoerd moeten worden.

De 600 euro van het Hilverdafonds 2018 gaat naar de Vrouwen van Nu, zij bestaan dit jaar 100!! Jaar.

Agenda DB:

11 maart vergadering in het lokaal (vrije inloop 19.30-20.00uur)

04 april jaarvergadering in café bar de Welp

15 april vergadering in het lokaal (vrije inloop 19.30-20.00uur)

18 mei 100 jaar Doarpsbelang  FEEST OP HET SPORTVELD!


januari 2019

AAN TAFEL !!!

De werkgroep Masterplan Reduzum 2020-2030 is op dinsdag 15 januari  bijeen geweest om de eerste stappen op papier te zetten.

In het Masterplan kijken wij in de toekomst en naar hoe wij daar in Reduzum op willen inspelen.Denk aan wonen/werken/verkeer/vrije tijd/voorzieningen/welzijn enzovoort.

Net als voorgaande jaren worden er keukentafelgesprekken georganiseerd met ALLE inwoners van Reduzum. Jong en oud!!  De eerste gesprekken zijn in maart/april 2019.

Binnenkort wordt er huis aan huis een formulier bezorgd met meer informatie. Ook via social media kunt u op de hoogte blijven.

Wurkgroep Masterplan 2020-2030

Oar nijs fan Doarpsbelang:

Frank Ferwerda is de wijkagent fan Reduzum/Friens en Niels Nieuborg fan Idaerd/Eagum.Tillefoannummer: 0900-8844 of yn gefal fan spoed alarmnummer 112.

De beammen neist it gym.lokaal en it pjutteplak wurde opknapt/opromme. Der komt gerssied yn.

It parkeren yn de Bangmastrjitte (even kant) en op de Haven giet net sa as it heart. In fersyk oan elkenien is om de ferkeersregels te folgjen. Parkeer yn de fakken/P plak Houtstek of Noardkant fan de Bangmastrjitte. Foar de Haven is de Noardkant GJIN parkeerplak, hâld dizze kant frij. De konteners hearre dêr te stean,  gjin auto’s.

Folgjende fergadering DB: 11 febrewaris yn it Lokaal by de tsjerke, ynrin tusken 19.30-20.00oere.

13 febrewaris  om 20 oere oerlis bestjoer DB en alle wurkgroepen  yn café bar de Welp

4 april jierfergadering DB


DOARPSBELANG 100 JIER OP 18 MAAIE 2019!!!  FEEST.

Op 18 maaie de jûns gean we werom nei de jierren 60/70 mei in daverjend Muzykspektakel!  “Let the sunshine in”

Wy kinne noch net te folle ferklappe, mar ien fan de aktiviteiten stiet al fêst.

Op dizze jûn sil ûnder oaren ús eigen doarpsband, nei 6 jier, wer fan de partij wêze.

Jim kinne se noch wol fan de tintefeesten yn Reduzum, Idaard en Friens fan in oantal jierren lyn.

De mannen fan The Riff (ja, ja, dat is de namme no) binne al wer as jonge hûnen oan it repetearjen en jim kinne meidwaan!

Meld dy oan as sjonger/sjongeres, en fiel de geweldige erfaring om dyn eigen favorite nûmer út de jierren 60/70 mei dizze topband mei te sjongen.

Wachtsje net te lang want der kinne heechút 15 acts meidwaan.

Ynskriuwe kin oant 1 maart by Sytse Broersma

Mail sysystudio@planet.nl  of belje op 06 51591141

Dorpsvisie Haven

Gaswinning Vermillion