Dorpsvisie Haven

Bewoners van de Haven en de werkgroep Romtelike Saken hebben de ‘Dorpsvisie Renovatie Droge Haven’ opgesteld. Het document wordt met de gemeente Leeuwarden gedeeld om richting te geven bij de aanstaande werkzaamheden.