Ouder worden in Reduzum


In het najaar van 2016 is er op verzoek van Doarpsbelang Reduzum een grootschalig woningbehoefteonderzoek in Reduzum gehouden. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn in mei 2017 vier rondetafelgesprekken georganiseerd door Partoer met als onderwerp ‘Ouder worden in Reduzum’. Net zoals bij het woningbehoefteonderzoek, was de respons op de uitnodiging voor deze gesprekken enorm. De adviseurs van Partoer hebben vier interessante en prettige gesprekken gehad met de deelnemende Redústers. Doarpsbelang Reduzum, Elkien en gemeente Leeuwarden willen de Redústers die deel hebben genomen bedanken voor hun inzet.

 

In de bijlages willen Doarpsbelang Reduzum, Elkien en gemeente Leeuwarden de resultaten van de gesprekken graag met de Redústers willen delen.

Bijgevoegd vindt u een samenvatting van het verslag wat van de gesprekken is gemaakt, met daarin de belangrijkste bevindingen. Het complete rapport is in bezit van de drie partijen. Zij gaan met elkaar in gesprek over de eventuele vervolgstappen

Samenvatting Verslag Rondetafelgesprekken Reduzum

Overzicht Stroffelstiennen en Boustiennen