Quick wins


Geachte bewoners van Reduzum,

Zoals jullie misschien wel hebben gehoord zijn wij bezig met het project

“Snelheid die passen bij de Borden”.

Hier hebben bewoners plannen ontwikkeld voor de hoofdstraat (Elektra-Ayttawei), Legedyk en de Ayttawei en hebben deze gepresenteerd tijdens de informatie avond.

Na aanleiding van op of aanmerkingen zijn deze plannen aangepast en zijn de plannen woensdag 28 november gepresenteerd aan een de gemeente Leeuwarden.

Wij hebben geprobeerd om de gemeente een zo’n goed mogelijk beeld te geven wat er speelt in Reduzum. De gemeente was blij verrast dat er vergevorderde plannen waren maar houdt ook een slag om de arm voor wat betreft uitvoerbaarheid.

Hoe nu verder? Wij gaan samen met de gemeente kijken van wat er mogelijk is op korte termijn en op lang termijn.

Voor het korte termijn noemen wij dit Quick Wins.

De Quick wins zijn voor de;

Hoofdstraat, het parkeerverbod op de zuidzijde tegenover kaphus op te heffen. (zie tekening) zodat er geparkeerd mag worden. Let op, dit betreft eerst een proef voor 3 maanden. Wij zitten te denken aan februari, maart en april 2019.

 

Voor de Legedyk zal dit gaan om de oude drempel weer terug te laten keren en een nieuwe verhoging aan te brengen ter hoogte van Legedyk-Hoofdstraat. Dit kan mogelijk mee worden genomen met de komende herstel werkzaamheden van de Legedyk.

 

Voor de Ayttawei zal dit gaan om midden geleiders op de weg plaatsen vanaf de meerpalen tot net voorbij de brug. Zodat men toch moet gaan wachten om elkaar te passeren en de snelheid een stuk naar beneden gaat.

Lange termijn zal zijn complete herinrichting van de straten:

Voor de Hoofdstraat meer verhoogde parkeerplaatsen voorzien van groen, zelfde stenen als eerste deel hoofdstraat, mogelijke middenas verschuiving.

Voor de Legedyk meer parkeerplekken voorzien van groen, versmalling van de straat waardoor bredere stoepen ontstaan.

Voor de Ayttawei kleursamenstelling van het asfalt te veranderen zodat dat het optisch smaller lijkt.

Grasstenen aan de zijkant van de weg plaatsen (mogelijk Quick win), de bermen worden nu kapot gereden.

Kortom wij als verkeersgroep en gemeente zijn druk bezig met als resultaat dat de snelheid in het dorp naar beneden gaat, zodat het voor iedereen veiliger een leefbaarder wordt.

Verkeersgroep plaatselijk belang Reduzum