Rede van Fryslân


Een keer in het jaar wordt in de Statenzaal van de provincie de “Rede fan Fryslân “afgestoken door een uitgenodigde prominente Fries.

Ditmaal was dat Pieter Winsemius oud VVD-minister en voorzitter van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid .

Uit de tijd van de laatste functie en wellicht ook door zijn functie van voorzitter van de beoordelingscommissie van Fryslân Foar De Wyn heeft hij kennelijk een zwak voor Reduzum over gehouden.

Citaat uit de rede vanFryslân 24 mei 2017, door dhr P.Winsemius

Fryslân is ook koploper waar het betreft de gedeelde verantwoordelijkheid voor de inrichting van de eigen gemeenschap. De grootste partij van Nederland zit niet aan tafel bij de kabinetsformatie. Het is de – niet-bestaande – lokale partij, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen dertig procent van de stemmen behaalde. Bijna al die lokale partijen werden opgericht naar aanleiding van een voorgenomen ingreep in de fysieke inrichting van een gemeenschap: een megalomaan gemeentehuis, een bos dat gekapt zou worden, een busbaan of een onveilige weg. Mensen hebben wat met hun omgeving. Juist in Fryslân telt ook het eigen dorp of de eigen buurt. Het mooiste dorpswerk van Nederland werd gedaan in Reduzum, de mooiste dorpshuizen met de meest innovatieve invullingen krijgen vorm in Fryslân.Uit het archief:

Dorp maakt zich op eigen kracht aantrekkelijk. Het kleine Reduzum schept de toekomst zelf

‘Het bevorderen van de harmonische ontwikkeling en leefbaarheid van het dorp in de meest uitgebreide zin van het woord.’ In hoeveel kleine kernen op het platteland zal dat niet de hoofddoelstelling zijn van de vereniging van Plaatselijk Belang?… Een artikel uit 1995 (bron De Volkskrant)

Reduzum werd ooit genoemd als voorbeeld genoemd in een rapport over zelfbestuur van dorpen (pagina 117 t/m 126)