Verkeersveiligheid

Parkeerverbod Haedstrjitte wordt gehandhaafd en hoe houden we Reduzum verkeersveilig.

Dit afgelopen voorjaar hebben we in de Linepraat gemeld dat voor een periode van 3 maanden het parkeerverbod op de Haedstrjitte werd opgeheven. Het ging om de zuidzijde van de weg vanaf de Haven over 25 meter in westelijke richtding. De proef eindigde 1 augustus jl.

Het doel van deze proef was te zien of de opheffing van het parkeerverbod, daar zou leiden tot een lagere snelheid van het verkeer. Een belangrijke voorwaarde was dat de doorgang van het verkeer geen probleem op zou leveren.

De proef heeft opgeleverd dat de snelheid ter plekke wel kan worden gereduceerd, maar dat als gevolg van het parkeren daar een ongewenst verkeersconflict ter hoogte van de Haven kan ontstaan. Er kan niet worden aangetoond dat de verkeersveiligheid verbetert.

Daarom wordt het genoemde parkeerverbod in stand gehouden. De bijbehorende verbodsborden zijn in augustus weer geplaatst.

De verkeerswerkgroep van Reduzum, initiatiefnemer van de proef, probeert wanneer het mogelijk lijkt, de verkeersveiligheid in en rond het dorp te bevorderen. Zij doen dit door structurele knelpunten in kaart te brengen en deze bij de verkeersafdeling van de gemeente in te brengen met de vraag de mogelijke maatregelen te nemen.

Hierbij blijkt dat de wil bij de gemeente er wel is, maar dat er zeer beperkt budget beschikbaar is.

Daarom kunnen ingrijpende zaken pas worden aangepakt wanneer bijvoorbeeld een bepaalde straat gepland is voor groot onderhoud. Minder kostbare kleinere voorzieningen lukken soms wel eerder. De verkeersgroep wil daarom inzage in de meerjarenplanning om te weten wat we als dorp kunnen verwachten als we bepaalde plannen willen realiseren.

Sommige situaties worden gemeld aan de wijkagent als het om handhaving gaat. Maar ook doet de verkeersgroep een beroep op de verantwoordelijkheid van u als dorpsbewoner.

U bent als verkeersdeelnemer feitelijk de belangrijkste factor voor de verkeersveiligheid in het dorp. De verkeersgroep kan maar heel weinig van zijn doel bereiken zonder uw medewerking.

Wat kan ik als verkeersdeelnemer dan doen voor een betere veiligheid?

  • Allereerst: rijdt niet sneller dan 30 km/u. Uw “tijdverlies” is minder dan een minuut.
  • Houdt u zich aan eenrichtingsverkeer in de Buorren en zuidelijk deel Gorterstrjitte.
  • Parkeer níet met 2 wielen op de stoep: voetgangers al of niet met kinderwagen of rollator zijn ook verkeersdeelnemers. Zij kunnen dan gewoon door lopen over de stoep. Zet uw auto gewoon op de weg of in een parkeervak.
  • Stal geen aanhanger/trailer of kampeervoertuig in het openbare gebied: zo geeft u ruimte aan uw buurtbewoners om goed te parkeren.
  • Spreek elkaar gewoon aan en accepteer het als u wordt aangesproken.
  • Geeft u het goede voorbeeld? U zult worden gewaardeerd en goed voorbeeld doet goed volgen.

Verkeersgroep Doarpsbelang:
Bernard Spoelstra, Marga Hafma, Richard van Dijk en Dick van der Gulik.