Romtlike saken


De wurkgroep Romtlike Saken is een beleidsgroep van Doarpsbelang Reduzum. Het taakveld betreft de ontwikkeling van het dorp met name gericht op de kwaliteit van de leefomgeving. Onderwerpen voor deze werkgroep liggen op het gebied van ruimtelijke en fysieke omgevingsfactoren zowel op de korte termijn (o.a. verkeer) als op de wat langere termijn (planologische ontwikkeling), waarbij het Masterplan Reduzum als basis dient.

Leden:

  • Dirk Vermeulen
  • Richard van Dijk
  • Dick van der Gulik
  • Arvind Korf
  • Jens Kooistra
  • Marga Hafma
Parkeerbeleid Reduzum