Wonen

Mede op verzoek van Doarpsbelang zijn in de afgelopen jaren diverse onderzoeken gehouden om de woonwensen van Redústers in kaart te brengen. In 2019 is de commissie Wonen opgericht. Deze commissie heeft de uitkomsten van deze onderzoeken op een rij gezet en zelf aanvullende informatie gezocht vanuit de overheid en maatschappij. Dit alles heeft de commissie omgezet naar een woonvisie voor het dorp. Een ingekorte versie, inclusief adviezen en mogelijke actiepunten, is verwerkt in heet Masterplan Reduzum 2020-2030. De uitgebreide visie, zowel in het Nederlands als Fries, kunt u hier downloaden. 

Woonvisie 2019

Wenfyzje 2019

  • Dirk Vermeulen
  • Wilco de Boer
  • Jehannes Roorda
  • Lutsen Zijlstra
  • Ranil Korf
  • Margriet Wissmann
  • Rianne van Houten