Wonen

Oproep: werkgroep Wonen zoekt nieuwe leden!

De werkgroep Wonen van Doarpsbelang Reduzum zet zich in voor behoud en verbetering van het woonklimaat in ons dorp. De werkgroep heeft voor het masterplan een woonvisie opgesteld waarin drie punten staan die nader onderzocht moeten worden:

 1. Uitbreiding – in de vorm van het bouwen van een nieuwbouwwijk.
 2. Inbreiding/woningbouwcoöperatie – bouwen van woningen waar dit nog kan, waar al een woningbouwbestemming voor is en waar nog ruimte is of kan worden gemaakt. Daarnaast het opzetten van een woningbouwcoöperatie.
 3. Levensloopbestendig wonen: waarbij gekeken wordt hoe ouderen steeds langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en wat hiervoor nodig is.

Deze punten kunnen gelijktijdig worden onderzocht. Vandaar dat wij drie subgroepen willen vormen:

 1. Subgroep Wonen – Uitbreiding
 2. Subgroep Wonen – Inbreiding
 3. Subgroep Wonen – Levensloopbestendig wonen

Wil je meehelpen een van de drie punten te onderzoeken en de woonwensen van Redústers te realiseren? We zoeken Redústers die:

 • Interesse hebben in de onderwerpen van een van de subgroepen
 • Een positieve en enthousiaste instelling hebben: samen doen, aanpakken en doorpakken, wij Redústers regelen het zelf!
 • Proactief zijn en tijdig reageren op e-mails en vragen

Heb je zin om de mouwen op te stropen en je in te zetten voor een van de drie subgroepen? Meld je dan aan via doarpsbelang@reduzum.com. Wil je meer informatie, bel dan met Ranil Korf, (06) 12 75 11 78.


Mede op verzoek van Doarpsbelang zijn in de afgelopen jaren diverse onderzoeken gehouden om de woonwensen van Redústers in kaart te brengen. In 2019 is de commissie Wonen opgericht. Deze commissie heeft de uitkomsten van deze onderzoeken op een rij gezet en zelf aanvullende informatie gezocht vanuit de overheid en maatschappij. Dit alles heeft de commissie omgezet naar een woonvisie voor het dorp. Een ingekorte versie, inclusief adviezen en mogelijke actiepunten, is verwerkt in heet Masterplan Reduzum 2020-2030. De uitgebreide visie, zowel in het Nederlands als Fries, kunt u hier downloaden. 

Woonvisie 2019

Wenfyzje 2019

 • Dirk Vermeulen
 • Wilco de Boer
 • Jehannes Roorda
 • Lutsen Zijlstra
 • Ranil Korf
 • Margriet Wissmann
 • Rianne van Houten