Nijdam – de laatste boer op Tjerksma State in Tsienzerbuorren

Na nog geen 5 jaar boer te zijn geweest hield Jacob Cornelis Nijdam het in 1877 voor gezien. Hij was nog maar 27 jaar toen hij besloot te gaan rentenieren.

De boerenzoon Jacob Nijdam werd in 1849 te Haskerdijken geboren. Hij trouwde in april 1873 met de 20-jarige wees Rigtje Postma en kort daarna vertrokken ze naar Roordahuizum. Over zijn activiteiten in die tijd vond ik slechts één berichtje in de online archieven. De Leeuwarder Courant meldde namelijk dat ene Jakob Nijdam een 1e prijs van f 15 had gewonnen met een roodbont hokkeling. Op 25 juli 1877 deed hij nl. mee aan de ‘Tentoonstelling van Vee’, ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de plaatselijke afdeling van de Maatschappij van Landbouw en Veeteelt. Hij was dus inderdaad boer, maar op welke boerderij?

Download hier het hele artikel, Jacob-Nijdam_Tjerksma-State.
Geschreven door Symen A. Schoustra