Speure yn it ferline

contact: Doarpsargyf.reduzum@gmail.comRotterdamse (vakantie)evacuees

Tijdens de 2e wereld oorlog waren er in onze dorpen een aantal Rotterdamse evacuees. Waarschijnlijk is de foto genomen in de zomer van 1941 of 1942.
De dames die de logistiek voor deze kinderen verzorgden waren de zusters Rein Boersma en Brand Lolkema-Boersma. De kinderen waren o.a. ondergebracht zijn bij de Fam. Kloosterman, Fam. De Haan, Tzienserbourren. De Fam. Taaie en Boukje de Boer, Roordahuizum, de Fam. Epy Stienstra en bij de Fam. Lolkema in Friens.


Een vrouw,  geboren in de zestiger jaren boven het café,  aan de Rijksstraatweg in toen nog Roordahuizum, zocht meer informatie over de geschiedenis ven  het café, het faillissement wat daar spoedig op volgde en de dorpsgeschiedenis.

Het café stond op de plek waar nu de bushalte en de fietsenstalling is. De trochreed ( tijdelijke paardenstalling voor de postkoets stond ongeveer op de plek waar nu het huis van Gosse en Geesje staat.


Sietske Buiteveld
Deze verzetsstrijdster is een geboren en getogen Friezin, die als jonge vrouw met anarchistische ideeën het boerenland ontvluchtte en, na een korte periode in een Joods kindertehuis in Zandvoort, in 1939 in Leiden kwam werken. Zij heeft zich in haar jonge jaren waarschijnlijk laten beïnvloeden door de dominee in haar geboortedorp Reduzum, die daar ook wel de Friese Lenin werd genoemd. Hij was een felle communist en anarchist, hij liet de gelovigen in zijn kerk geen psalmen zingen maar de Internationale.

Onderzoekster en auteur Lidy Thijsen is een jaar geleden begonnen met het onderzoek naar – en schrijven van – het verhaal over het bijzondere leven van Sietske Piena Buitenveld. Een onverschrokken geboren Friezin en Leids verzetsstrijdster. Een verhaal dat verteld moet worden.


Leendert Leistra
It doarpsargyf kriget fanút alle wynstreken nijsgjirrige fragen foarlein. Fia Facebookside fan Reduzum.com kaam der in fraach út Argentinië fan in pakesizzer fan Leendert Leistra dy’t berne is yn’t hûs oan de Friesmawei yn Idaerd. Dizze man is yn 1925 emigrearre is nei Argentinië.
De argyfgroep gie der mei oan de slach en fûn in stik fan de ‘roots’ fan dizze pakkesizzer werom.