Klussendienst

Sinds 1 september 2012 bestaat in Reduzum de vrijwillige klussendienst.

Destijds is er een lijst van vrijwilligers opgesteld, waarvan de werkgroep Wolwêzen gebruik maakt.
Omdat het principe van de klussendienst niet voor iedereen duidelijk is, willen we dit graag opnieuw onder de aandacht brengen.
Met klussen bedoelen we een karweitje op allerlei gebied. Bijvoorbeeld een klusje in de tuin, hulp bij het vervangen/ophangen lamp, een ritje naar een arts, vragen m.b.t. ICT, een boodschapje enz.
Aan de hand van uw vraag, proberen wij daar een vrijwilliger bij te vinden of we geven u de mogelijkheid om contact op te nemen met de juiste persoon.

Het gaat hierbij om een incidentele klus.
Wanneer het gaat om een structurele klus b.v. het maaien van het gras, dan zal men zelf met de vrijwilliger een afspraak moeten maken over evt. vergoedingen.
Wanneer men gebruik wil maken van vervoer met de auto, hanteren we een vergoeding van € 0,20 per kilometer.
Wij van de klussendienst proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen. U kunt de commissie Wolwêzen benaderen voor een klus, de contactpersoon wisselt daarbij iedere 2 maanden.

December en Januari 2023 – Aukje de Vries 06-20226771

Februari en Maart – Anneke Mous 06-38922300

Oproep vrijwilligers.

Graag doen we hierbij een oproep aan alle inwoners van Reduzum.
Ben je handig met de computer, telefoon, timmeren, tuinieren, zou je graag even iemand in de auto weg willen brengen, een boodschap willen doen, hond uitlaten enz.
Eigenlijk zoeken we mensen die een paar uurtjes tijd hebben om een ander te helpen.

Ben jij diegene? Meldt je dan aan via vermeulenagatha@kpnplanet.nl