Sakeclub

Contact:

sakeclub.rfi@gmail.com


Reduzum, Idaerd, Friens: het bedrijvige hart van Fryslân. Deze dorpen kennen een groot aantal kleine bedrijven, veelal bedrijven zonder personeel. Bijna alle ondernemers van Reduzum, Idaerd en Friens, van kachelbouwer tot bloembinder en van kapper tot schilder zijn lid van de vereniging. De Sakeclub behartigt de belangen van de ondernemers in algemene zin, belangen die voor alle of meerdere ondernemers gelden. Met gezamenlijke bedrijvendagen en advertenties treden ze naar buiten. Daarnaast geeft het aan haar leden de mogelijkheid tot collegiale contacten in b.v. excursies en gezellige avonden.

Els Koopmans – Voorzitter
Rianne Rodenburg – Secretaris
Wilfred Janssen – Penningmeester
Taco Velstra
Jan Rodenburg
Jan Sake Bosch
Edwin van Dijk