Tabletopper.nl

Haedstrjitte 57A
9008 SN  Reduzum
info@tabletopper.nl
Tabletopper.nl


Danny van der Rol is de eigenaar van Tabletopper. Hij verkoopt Wargames, en is 1 van de meest uitgebreide winkels van Europa in onze soort.
Wargames zijn spellen voor op tafel, van Piraten tot de Tweede wereldoorlog en van Romeinen tot Sci-Fi. Dit alles is naast een spel ook een hobby, waarin de speelstukken moeten worden gebouwd en geschilderd.

Er is naast een webshop ook een fysieke bezoek locatie, een stukje winkel als “shop in shop” en dat geeft ons weer toegang tot een andere tak van deze prachtige handel waar ik in zit. Namelijk Games Workshop….

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen en kennis te maken met een geweldige hobby!