Festipeval

Het Festipeval, begin september, was een succes.
Wat geweldig dat er een aantal vrijwilligers geweest zijn die dit mogelijk gemaakt hebben.
Onze dank, en die van de mensen die deelgenomen hebben aan de activiteiten, is groot.

Aan ons, als Sakeclubbestuur, was gevraagd om te zorgen dat het geld (€ 8500) een goede bestemming kreeg. Eerlijk is eerlijk, geen gemakkelijke taak, en daarom hebben wij, naast veel overleg, advies ingewonnen van buitenstaanders, o.a. betrokken bij het LOF.
De uitgangspunten om het Festipeval te organiseren waren:
Ondernemers zijn van groot belang voor de leefbaarheid in onze dorpen, want wie staan altijd klaar om te helpen, met prijzen, sponsoring goederen of diensten?
Dat zijn ondernemers, waarvan sommigen het nu zwaar hebben, die reserves aan moeten spreken.
Deze uitgangspunten hebben wij meegenomen bij de besteding.

De basisuitgangspunten voor de verdeling van het geld waren dat alleen leden van de Sakeclub aanspraak konden maken en dat bestuursleden zijn uitgesloten. De aanvragen zijn per mail of telefonisch bij het bestuur binnen gekomen n.a.v. een mail aan alle leden.

De algemene uitgangspunten voor de verdeling, gemaakt n.a.v. overleg met meerdere partijen, zijn:
-ieder Sakeclub lid krijgt een (klein) voordeel (d.i. een hart onder de riem voor alle ondernemers) omdat voor dit jaar het lidmaatschapsgeld niet betaald hoeft te worden
-wij houden een reserve van ongeveer de helft voor de toekomst

Voor de individuele aanvragen hebben we de volgende aandachtspunten meegenomen:
-heeft de ondernemer rijkssteun gekregen?
-is de ondernemer wel of niet langer dan 3 jaar lid? (stabiele factor of voorbijganger)
-is ondernemer zichtbaar in de dorpen?
-is de ondernemer werkzaam in de dorpen?
-is de ondernemer van belang voor de leefbaarheid van de dorpen?
-is de ondernemer een mogelijke sponsor van dorpsactiviteiten of wordt op een andere manier om
 een bijdrage gevraagd
-zet de ondernemer zich in, op welk vlak dan ook, als ondernemer of als persoon, in de dorpen?
-heeft de tweede en evt. volgende crisis gevolgen voor de ondernemer?
-is er sprake van initiatieven die een financiële injectie nodig hebben waardoor de ondernemer weer
 inkomen kan genereren?

Al het bovenstaande heeft ertoe geleid dat er in totaal aan verschillende ondernemers € 4750 uitgekeerd is.

Het resterende geld bewaren wij voor de toekomst: wat gebeurt er, waar zitten pijnpunten, waar kunnen wij, met die uitgangspunten in gedachten, financiële ondersteuning bieden.

Bestuur Sakeclub Reduzum, Friens en Idaerd