Open brief aan alle ondernemers in Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum

Beste ondernemer,

Sakeclub Reduzum, Friens, Idaerd is al bijna 30 jaar een begrip in onze vier dorpen.
Een club waarbij zo’n 50 ondernemers uit Reduzum, Friens Idaerd en Eagum zijn aangesloten.

We proberen het motto `Samen staan we sterker` uit te dragen.

We hebben daarom b.v. afgelopen jaar gekozen voor een gecombineerd lidmaatschap. Dat betekent dat iedereen die lid is van de Sakeclub ook vermeld staat op Reduzum.com.
Ook hebben wij regelmatig contact met ondernemers uit andere dorpen.
 

Wij zijn lid van het LOF (Leeuwarder Ondernemers Fonds), de organisatie van, voor en door ondernemers die collectieve belangen van ondernemers op verzoek kan financieren (mogelijk gemaakt vanuit een percentage van de opbrengst van de OZB van ondernemers) en maken onderdeel uit van LOF Buitengebied, met alle dorpen rondom Leeuwarden.

Als Sakeclub proberen we ons ook ieder jaar te profileren. Zo hebben wij afgelopen jaren bv. bij verscheidene evenementen flesjes water met ons logo uitgedeeld, zijn er kaarten voor KH-evenementen uitgedeeld en laten wij ons zien als wij een bijdrage geleverd hebben, zoals bij het 100-jarig bestaan van Doarpsbelang Reduzum en bij de realisatie van het Fitnesspark.

Ook wordt er zo nu en dan een informeel leden-uitje georganiseerd, soms in combinatie met de jaarvergadering en hebben we elk jaar een gezellige Sakeclub-nieuwjaarsborrel/bijeenkomst.

Het lidmaatschap van de Sakeclub bedraagt € 35,– per jaar.

Als ons ter oren komt dat er een bedrijf is gestart nemen wij altijd contact op om ons voor te stellen en te vragen of we jullie bedrijf mogen inschrijven als lid. Maar ook wij weten niet alles, daarom deze open brief, zodat alle ondernemers op de hoogte zijn.
Hebben jullie vragen of willen jullie lid worden, mail dan naar sakeclub.rfi@gmail.com

Vriendelijke groet,

Bestuur Sakeclub Reduzum, Idaerd en Friens

Els Koopmans             voorzitter
Rianne Rodenburg        secretaris
Wilfred Janssen            penningmeester
Jan Rodenburg              lid
Taco Velstra                 lid
Jan Sake Bosch           lid
Edwin van Dijk             lid