Kindercoachpraktijk De Praatstok, krekt efkes oars!

‘Vanuit eigen kracht weer vooruit’

kota_praatstokKindercoachpraktijk De Praatstok
Praktijkadres: Ienswei 1
9008 TV Reduzum
depraatstok@live.nl
www.depraatstok.nl

Marijke Tichelaar:  06 53 47 27 18
Els Koopmans:  06 16 60 83 93

vind ik leuk

 


In de Finse kota op het erf van de familie de Groot hebben wij, Marijke Tichelaar uit Grou en Els Koopmans onze  kindercoachpraktijk `De Praatstok´ geopend. Als leerkracht en Intern Begeleider in het basisonderwijs zien wij steeds vaker kinderen die even vast lopen. Dat is dan ook de reden dat wij deze praktijk zijn begonnen. Binnen schoolverband was/is er niet altijd tijd om bij deze kinderen het zelfvertrouwen, het geloof in dat zij er mogen zijn en dat ze het goed doen, te vergroten.

Elts bern hat talinten. Sa no en dan bist se efkes fergetten, mar wy fine se wer werom.

Geloof in jezelf. Wat je ook dwars zit, we gaan samen een oplossing zoeken.

Wij hebben ons  gespecialiseerd om spelenderwijs kinderen te helpen en de kinderen weer vertrouwen in zichzelf te geven. Daarvoor hebben we o.a. de opleiding tot kindercoach en de opleiding voor kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden gevolgd. We werken met verschillende methodes, zoals  ‘Ik leer anders’ voor beelddenkers, het Coacheespel te (om d.m.v. spel het probleem duidelijk te krijgen en op te lossen) en de KOMOP-methode, als er sprake is van pesten.

Voor kinderen met o.a. faalangst, weinig of geen zelfvertrouwen, of voor kinderen die gewoon even niet lekker in hun vel zitten is de kota een unieke locatie om in alle rust en met professionele begeleiding vanuit eigen kracht weer verder te gaan. Het kind is de gesprekspartner en gaat met één van ons op zoek naar zijn/haar eigen mogelijkheden en kwaliteiten, met als motto ‘geloof in jezelf!’.

Soms leveren Donder, Pieter en Nel of Spetter hier een belangrijke bijdrage aan.

donder-praatstokfoto_heit_en_mem-praatstokpraatstok-spetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Waarom De Praatstok?
De praatstok is afkomstig uit de tradities van de Amerikaanse Indianen. Als er een onderling beraad belegd werd, werd de praatstok gebruikt. Als je tijdens dit beraad (of tijdens een gesprek), de praatstok in de hand hebt, heb je alle aandacht.  Indiaanse kinderen worden al van jongs af aan geleerd te luisteren. Er wordt hen respect bijgebracht voor het standpunt van de ander. Het motto van de Indianen is hierbij ‘eerst begrijpen, dan begrepen worden’. Pas als we echt luisteren zullen we anderen begrijpen. En als we elkaar begrijpen, zullen we effectiever worden in het oplossen van problemen.