Tigchelaar Tegelkachels

tigchelaarTinweg 6
8445 PD Heerenveen
0513 82 09 90
info@tigchelkachels.nl
www.tigchelkachels.nl


Tigchelkachels, PreFinkachels en Finovens, het warme hart van uw huis.

Het gebruik van het houtvuur kent een lange geschiedenis. Toch is het kunnen beheersen ervan pas tot stand is gekomen bij het ontwikkelen van accumulerende (warmtebufferende) houtkachels. Dankzij de door ons toegepaste warmtevernuften en materialenkeuzes, is de beheersing optimaal en groter dan bij welke andere houtkachel! Hierdoor is het houtverbruik veel geringer en voelt de warmte toch behaaglijker aan dan met een kachel van staal, of van gietijzer. In vergelijk hiermee zijn onze kachels eerder ‘humane warmtecentrales’.

Op deze website krijgt u alle informatie over de door ons vervaardigde kachels en aanverwante zaken over duurzaam wonen. In volgorde van grootte starten we met de stapelbare Tigchelkachels en vervolgens de modernere PreFins en de gemetselde Finovens. We wensen u veel kijk- en leesgenot.