Fe*stipe*val

‘Nim it op foar dyn ûndernimmers’

Veel mensen zijn hard geraakt door de coronacrisis en zeker een aantal van onze lokale ondernemers. Harde werkers met een belangrijke functie in onze dorpen, die nu in financiële problemen dreigen te komen.

Als dorpen moeten we staan voor deze ondernemers. Daarom heeft een aantal organisaties en commissies in Reduzum de handen ineengeslagen en iets bedacht om de bij de Sakeklub aangesloten ondernemers een hart onder de riem te steken, het:

Fe*stipe*val

van 3 t/m 6 september

op het sportveld in Reduzum

Het Fe*stipe*val wordt een grote benefietactie, om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onze ondernemers die het nu en in de komende maanden hard nodig hebben. Het vindt plaats van 3 t/m 6 september in Reduzum. Dit weekend is gekozen omdat de merke in Reduzum dit jaar niet door kan gaan, maar veel mensen dat weekend al vrijgehouden hebben. Let op: Het gebeuren is géén merke/dorpsfeest en mag daar ook beslist niet mee worden verward. Vanzelfsprekend wordt bij alle activiteiten rekening gehouden met de 1,5 meter-regels, veiligheid voorop!

Sportbelangen heeft het sportveld dat weekend beschikbaar gesteld voor alle acties en de horeca mag daar dan worden uitgevoerd door Jeroen & Lutske van café-bar De Welp. Er zullen diverse (sport)activiteiten worden georganiseerd voor de inwoners van Reduzum, Friens en Idaerd/ Eagum.

De opbrengst van de actie gaat naar de Sakeklub. Het bestuur van de Sakeklub stelt een verdeelsleutel op om de gelden zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Binnenkort komen wij met meer informatie en een opzet van het programma. Hou hiervoor je brievenbus, de site, Facebook en Instagram in de gaten.

Er kan een heleboel niet, maar er kan ook een heleboel wel! Doe mee en help onze ondernemers. We hopen op jullie ‘stipe’ en zien jullie graag op het Fe*stipe*val op het sportveld op 3, 4, 5 en 6 september!

Met vriendelijke groet,

FAAM., MILF, Merkekommissie, Aktiviteitenkommisje, Qlubb, Reduzum.com, Doarpsbelang Reduzum en de Sakeklub