Merkenijs

Wist je dat….
– vanaf 13 jaar een geldig legitimatie bewijs nodig is?
– een negatieve testuitslag niet ouder mag zijn dan 24 uur?
– de entree geldt vanaf 15 jaar?
– bij de entree een bewijs van volledige vaccinatie nodig is? Het gele vaccinatieboekje of met QR code.
– bij het inleveren van het antwoordblad van de puzzeltocht op het sportveld je ook een bewijs van volledige vaccinatie of negatieve testuitslag niet ouder dan 24 uur en geldig legitimatie bewijs moet laten zien?


Vrijdag 3 september € 5,00 entree.

18.00 uur
Opening met patat voor de kinderen van de basisschool. Dit zal plaatsvinden op de terp achter Café bar de Welp.

18.15 uur
Start volleybal toernooi. Deelnemen kan vanaf 15 jaar. Geef je op als team van minimaal 5 personen bij Siebe Fennema (0642926380).

20:30 uur – 22.30 uur
Livemuziek met Weima & van der Werff op de terp achter Café bar de Welp.Zaterdag 4 september

13.00 uur – 18.00 uur
Merkekaatsen op het sportveld van Reduzum. Deelname vanaf 15 jaar. Wil je mee doen? Geef je dan op bij Siebe Fennema (0642926380)

20.00 uur – 22.30 uur
Dit jaar geen traditionele bingo maar een ‘Zingo’. De zingokaart bestaat niet uit nummers maar uit titels van liedjes (die meegezongen mogen worden) en namen van bekende mensen uit de drie dorpen. Dit zal gepresenteerd worden door Arnold Bouwmeester, de entree bedraagt hier €5 euro. Ook de bingokaarten kosten €5 per stuk. De aanvang is om 19.30 uur. Deze activiteit wordt gehouden op de terp achter Café bar de Welp.

10.00 uur – 15.00 uur
Puzzeltocht door Reduzum. Tussen 10.00 uur en 11.00 uur kunnen mensen de route en antwoordbladen ophalen bij de draaimolen. Vanaf 14.30 uur kan de puzzel ingeleverd worden bij de organisatie op het kaatsveld. Om 15.00 uur is er een prijsuitreiking.

11.00 uur – 14.00 uur.
QlubbRED Obstacle run. Een stormbaan voor de jeugd van groep 6,7,8 en klas 1,2, en 3. Deelname is op eigen risico! Er zijn uiteraard leuke prijzen te winnen, wil je deze bemachtigen? Geef je dan op voor woensdag 1 september 2021 voor 19:30 uur via qlubbred@gmail.com

Zondag 5 september

10.00 uur
Begin van de heren 1e klasse FF kaatspartij.
14.00 uur – 17.00 uur

 

 

Uitzending Formule 1 op een groot scherm op de terp achter Café bar de Welp. Hiervoor geldt al de entree van €10.
Gezellig met elkaar op een groot scherm naar de Formule 1 kijken. Hoe leuk is dat? 
17.00 uur – 21.00 uur
Live muziek met de Suskes op de terp achter Café bar de Welp.

 


 

 

De Merke van dit jaar wordt, net als vorig jaar, beïnvloed door Covid-19. Hierdoor kunnen we helaas
niet de Merke organiseren zoals we het graag zouden zien; vrij. We zijn dus gebonden aan het organiseren volgens strikte regels, om te zorgen dat we dit kunnen realiseren hebben we jullie medewerking nodig! Voor de Merke is een coronaplan opgesteld, dit plan is goedgekeurd door de Gemeente. Alleen onder deze voorwaarden mag de Merke plaatsvinden, wij zijn dus genoodzaakt om hier streng op te handhaven! Naast de gebruikelijke geschieden routes, ingangen/uitgangen, zal iedere dag gevraagd worden om één van de volgende twee bewijzen te tonen:

  • Een bewijs van volledige vaccinatie. Op papier of met QR code.
  • Een negatieve Covid-19 testuitslag van de GGD.

Voordat er betaald wordt zal er één van deze twee bewijzen getoond moeten worden, geen bewijs betekent ook geen entree! Elke dag zal opnieuw gecontroleerd worden en ontvangt men een nieuw bandje, we hebben dit jaar dus geen bandjes die de hele Merke geldig zijn! Dit jaar komen we vanwege al deze maatregelen dus niet langs de deuren met een intekenlijst. De prijzen van entree betreffen voor vrijdag & zaterdag elk €5, voor de zondag is dit €10 (dus €20 voor de gehele merke) elke dag zal opnieuw moeten worden betaald nadat men het bewijs van volledige vaccinatie, of de negatieve Covid-19 testuitslag heeft laten zien
.

De kermisattracties zijn dit jaar gelukkig weer aanwezig en staan gewoon op de bekende plekken, deze zullen vrijdagavond en zaterdag/zondag open zijn vanaf 10:00.
Op zaterdag- en zondagochtend is de draaimolen gratis en er zal tevens door de buurtvereniging van de Buorren/ Haven koffie en thee worden geschonken. Er is geen gratis zweef dit jaar.

Er is op het kermisterrein een coronaroute (dus een apart ingang en uitgang), wij vragen u deze te respecteren!

Elke avond zal er tot 00:00 worden geschonken, we willen iedereen vragen na de tijd op een rustige en geordende wijze naar huis te gaan.