Diaconie


Het kan voorkomen dat mensen met een smalle beurs om uiteenlopende redenen financieel in de knel komen. In die gevallen kan de diaconie soms helpen.
Belangrijke vraag voor ons is of iedereen wel weet dat de diaconie hulp kan en wil geven.
Wij beseffen dat de drempel om hulp te vragen hoog kan zijn.
Maar wij hopen dat, hoe moeilijk ook, die drempel niet te hoog zal zijn om toch hulp te vragen.
En voor alles geldt: alles gebeurt anoniem!.

Wat gaan we doen bij hulpvragen:
Uitgangspunt is dat we eerst gaan praten en proberen duidelijk te krijgen wat het probleem is en of anderen kunnen worden ingeschakeld, bijvoorbeeld een professionele organisatie, andere voorzieningen o.i.d.
Is het probleem duidelijk en moet er snel hulp worden geboden, dan gaat het altijd om een incidenteel iets en kan een gift of renteloze lening worden gegeven.
Het is nooit bedoeld als structurele aanvulling op een inkomen.
Als het een lening betreft wordt ook afgesproken op welke wijze de terugbetaling plaats vindt.

Contact kan via de mailĀ  kgkamstra@gmail.com of tel. 06-53420969