Nieuws uit de kerk


18 november 2021
Gatengraver(s) in Idaerd en Eagum

Woensdagmiddag ontdekte onze koster van Idaerd merkwaardige hoopjes op het kerkhof. Iemand had 85 keer de grond omgewoeld op de begraafplaats rond de Gertrudiskerk. Het kerkhof van Eagum is ook niet ongeschonden gebleven. Daar werd 40 keer de schop in de grond gestoken. Het moet tussen 13 en 17 november gebeurd zijn. Uit meldingen elders in Friesland maken wij op dat het gaat om schatzoekers met een metaaldetector. De kerk heeft aangifte gedaan van vernieling. De schade is beperkt, maar de verstoring van de grafrust laat een diepe indruk achter bij de beheerders en nabestaanden.


Vijfde Zondag-viering

31 Oktober werd de Vijfde Zondag-viering in ’t mooie kerkje te Friens gehouden. Ondanks ’t verwachte slechte weer had toch ’n behoorlijk aantal mensen de moeite genomen om dit bij te wonen.

Het thema deze keer was ‘Armoede’. Sprekers deze middag warenAgnes van der Marel (boeddhist), Liesbet Geijlvoet (christen) en Marianne Kemmere (bahá’í).Het programma werd omlijst door mooie muziek, gespeeld door Durk van Gorkum op piano/orgel, Anneke Boersma op viool en Heidi Andringa op viola da gamba.

De aanwezigen zongen goed mee met ‘Alláh-u-abhá (God is licht) en waren helemaal weg van ’t door Durk en Anneke vertolkte ‘Blessed is the spot’…. Zó ontzettend mooi… ’n ieder was hierdoor geraakt….

Na afloop van de viering werd er in kleine groepjes nagepraat over wat er deze middag ten gehore werd gebracht

De prachtige bos bloemen die alle medewerkenden ontvingen zal de herinnering aan deze kleurrijke viering nog lang levend houden.  Hartelijk dank aan de Vijfde Zondag Commissie voor deze mooie en inspirerende viering… 

Beluister de viering terug via Souncloud

 

Herdenken overledenen

Allerzielen

Eenmaal per jaar zijn we gewend om de namen te noemen van de mensen in onze geloofsgemeenschap die dit jaar overleden zijn. In de protestantse kerken was dit vaak op oudjaar of op voleindingszondag, de laatste zondag voor advent.

In de katholieke kerken is het gebruikelijk om de herdenking van de namen begin november te doen. Deze gedenkdag wordt Allerzielen genoemd en wordt tegenwoordig steeds meer bekend in onze samenleving. We kennen vast de lichtjes avonden die georganiseerd worden bij verpleeghuizen of bij begraafplaatsen. Vanuit de Zuid-Amerikaanse traditie komt ons ook steeds meer de gedenkdag van Dios de la muertes in het bewustzijn. Zoals door de film van ‘Coco’ van Disney.

De traditie van het herdenken van de overledenen rondom Allerzielen is ook in de protestantse kerk meer en meer gebruikelijk. Misschien wel omdat dit meer aansluit bij de wereld om ons heen, of past binnen de oecumene.

Als kerkelijke geloofsgemeenschap herdenken wij op 7 november. Door het noemen van de naam en het aansteken van een kaars. We nodigen de families uit om samen met ons in de kerkelijke gemeente te herdenken. En we geven iedereen de gelegenheid om met ons samen deze dag te beleven. Alle aanwezigen mogen ook een kaars aansteken voor mensen die hen zijn ontvallen en hun naam te noemen.

Als gemeenschap geven we hiermee te kennen dat we mensen uit ons midden missen, iedere keer als er iemand ons ontvalt. Als persoon geven we uiting aan het sterke gevoel dat, ook als mensen niet meer in ons midden zijn, hun leven een blijvende indruk heeft achtergelaten in onze levens. Vaak dragen we hun gedachtenis in stilte in ons hart met ons mee, maar op deze dag geven we hieraan uiting. Juist na weer een jaar waarin we geconfronteerd werden met het coronavirus, lockdown, en ook afscheidsdiensten met een beperkt aantal gasten, kunnen we juist extra de behoefte voelen om samen stil te staan bij de mensen die ons zijn ontvallen.

Voel je daarom welkom om aanwezig te zijn in de kerkdienst van 7 november 2021.

de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien

Toon Hermans

Kerkdiensten:

31 oktober        15:30    Friens              VijfdeZondag bijeenkomst over ARMOEDE

07 november    11:00    Idaerd              Ds. Liesbet Geijlvoet (herdenking overledenen)

14 november    09:30    Reduzum          Ds. Liesbet Geijlvoet

21 november    09:30    Friens              Ds. Liesbet Geijlvoet (Avondmaal)

28 november    09:30    Reduzum          Ds. Liesbet Geijlvoet (Advent1)

05 december    11:00    Idaerd              Ds. Joke van Doorn


Toegang voor kerkelijke bijeenkomsten.

Geen coronapas vereist

Onze landelijke kerk en de overige kerkgenootschappen hebben nadrukkelijk uitgesproken dat kerken zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden de ruimte geven in de kerkdiensten. Een coronapas is bij de ingang van de kerk niet vereist. De registratieplicht en gezondheidscheck zijn niet meer verplicht. Maar nu wij meer ruimte krijgen, wordt van ons gevraagd elkaar de ruimte te geven.

Tijdens de bijeenkomsten van de kerk vragen wij u:

• onder alle omstandigheden gepaste afstand in acht te nemen;

• de handen te ontsmetten;

• elkaar geen handen te geven;

• thuis te blijven als u klachten hebt, ook als dat lichte klachten zijn;

• zo min mogelijk door elkaar in de kerkruimte te bewegen;

• van harte te zingen, maar met mate en niet uit volle borst;

• collecteren bij de uitgang.
Heeft u er behoefte aan om toch op anderhalve meter van elkaar te blijven, dan kunt dat ons laten weten. Wij zorgen er dan voor dat u veilig binnenkomt, kunt zitten en de kerk weer kunt verlaten.


Op 31 oktober 2021 om 15:30 is er in Friens een VijfdeZondag bijeenkomst.
We gaan met drie mensen uit verschillende levensovertuigingen met jou nadenken over ARMOEDE
Hoe wordt er in verschillende tradities over armoede gesproken en welke oplossingen benoemd ?
Marrianne Kemmere zal spreken uit het Bahaï geloof, Agnes van Marel zal spreken uit de Boedistische traditie van Tikh Nat Han en Liesbet Geijlvoet over het thema armoede in de christelijke traditie. We willen het thema aanreiken in teksten uit de verschillende tradities.
De middag wordt verder omlijst met muziek van Durk van Gorkum op orgel, Anneke Boersma op viool en Heidi Andringa op viola da gamba en afgesloten met een sapje en hapje.
Meer informatie bij Liesbet Geijlvoet tel: 0620613138
U hoeft zich niet op te geven en er is genoeg ruimte om afstand te houden voor wie dit wil.

 


Vrijwiliger Reduzum en koster Friens