Nieuws uit de kerk

5 oktober 2021

’Geef elkaar de ruimte’ is het algemene advies dat de Protestantse kerk in Nederland geeft als de versoepelingen per 25 september in gaan. Die goede raad nemen wij als kerkrenraad over, zonder elkaar regeltjes op te leggen, dat pas niet goed bij hoe wij kerk willen zijn. Gelukkig hoeft niemand het coronatoegangsbewijs te laten zien om een kerkdienst bij te wonen. Als straks de 1,5 meter regel is afgeschaft, gunnen wij kerkgangers de ruimte die ze nodig vinden. Tegelijk houden wij rekening met mensen met een zwakke gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij versoepelingen.
Op woensdag 18 november om 20:00 uur zullen we onze gemeenteavond houden met een aantal belangrijke onderwerpen. In het volgende nummer van Linepraat vertellen we er meer over.

Kerkdiensten
26 september   09:30    Reduzum          Ds. Liesbet Geijlvoet (afscheid van Wieke van Dellen)
03 oktober        11:00    Idaerd              Ds. Liesbet Geijlvoet
17 oktober        09:30    Friens              Ds. Ellen Groeneveld
24 oktober        09:30    Reduzum          Ds. Joke van Doorn
31 oktober        09:30    Reduzum          Ds. Liesbet Geijlvoet (vijfde zondag, let op wijzigingen)

Overdenking
Het vereenvoudigen van breuken

De scholen zijn nu alweer een maand begonnen. Gelukkig dat het erop lijkt dat de jeugd ook gewoon live lessen kan krijgen. Nieuwe en oude vrienden zien elkaar en bouwen aan een verstandhouding die garant staat voor een hechte groep. Een groep waar je op kunt bouwen. Spannend is dat, want iedereen is ook wel onzeker over bepaalde dingen. Niet alleen tieners en andere jeugd heeft dat. Ook de oudere jeugd van 0-99 jaar heeft dat. Het is ook net of we dat ook een beetje verleerd zijn met de lockdown. Samen zitten op een verjaardag, in de winkel broeken passen, het voelt toch onwennig. Het praten zijn we ook wat verleerd. In ons gesloten bestaan hebben we wel veel kreten tot ons genomen. Maar uitgebreide genuanceerde gesprekken met meerdere mensen zijn we niet meer gewend.

In onze meningen lijken we hard geworden. Op facebook of twitter kan het mensen zomaar gebeuren de aanleiding tot heftige reacties te zijn. Standpunten lijken wel te zijn verworden tot kreten. Zijn we het verleerd? Samen te praten en tot een genuanceerd midden te komen? Weten we nog van geven en nemen en wat water bij de wijn en de soep niet zo heet gegeten? Gisteren kwam ik thuis uit een vergadering over een mogelijk landelijke herdenking van corona. Misschien in november of misschien in maart. Opvallend bij de vergadering was de angst dat mensen een mogelijke herdenking zullen aangrijpen om actie te voeren. Dek je goed in, zeiden mensen. Het bevreemde mij. ‘In wat voor tijd leven we’ dacht ik nog. Dat mensen zelfs een herdenking kunnen aangrijpen om met modder en haat te gooien.

Aan de eettafel zat ons grote kind te zuchten. Voor het eerst huiswerk mee naar huis van de middelbare. En wat voor huiswerk! 100 opgaven van vereenvoudiging van breuken. Kunnen we breuken tussen mensen ook maar vereenvoudigen dacht ik. Wat hebben we daarvoor nodig? Al die afgronden die lijken te gapen tussen mensen. Vaak over standpunten waar we eigenlijk maar zo weinig van afweten, of invloed op hebben. Waar komt dat vandaan? Is het uit angst, dat de wereld niet zo ‘maakbaar’ is als we wel dachten? Of uit teleurstelling dat we de wereld niet zomaar tot een betere plek kunnen maken, dan alleen met een grote inspanning?

Hoe redden we de wereld van de opwarming? Hoe redden we mensen uit een oorlog? Hoe redden we mensen die kwetsbaar zijn van een virus? Hoe geven we alle mensen gelijke kansen? Wat doen we tegen de armoede dichtbij en veraf? Ik denk dat het niet helpt, dat we ons daarover ingraven in meningen en stellingen. Want dat lost meestal niets op. Maar het vereenvoudigen van breuken, dat is nog niet zo makkelijk.

Misschien een kleine handleiding gesprek voor onszelf maken.

  1. Wat is ook alweer een gesprek?
  2. De ene zegt iets en de ander denkt daarover na.
  3. Dan kun je nog eens navragen of je het correct hebt
  4. En verhelderende vragen stellen. Bijvoorbeeld: ‘Wat maakt dat je dit zo ervaart? Heb je iets meegemaakt of ben je         ergens bang voor?’
  5. Daarna kun je rustig een stilte laten vallen en er samen over
  6. Dan een hele tijd niets.
  7. De ander kan dan de ene vragen: ‘Hoe ervaar jij dat? Wat denk jij daarover?’

Breuken kun je vereenvoudigen. Hoe je dat ook alweer doet, zijn we misschien een beetje vergeten.
Net als mijn zoon die het ook niet meer wist. Maar je kunt het oefenen en het je eigen maken.
Alle begin is moeilijk, maar we hebben het ooit gekund. Met een beetje goede wil gaat het vast wel weer goedkomen.
Liesbet Geijlvoet

Tsjerkepaad goed bewandeld
Deze zomer mochten wij weer vele gasten ontvangen in onze drie kerken en de toren van Eagum. De bezoekers kwamen uit eigen dorpen maar ook van verre: Zwolle, Helmond, Bunnik, Sondel Heerenveen en meer. In het gastenboek lees ik “In noflike middei mei 26 besikers” van een gastvrouw. Op 7 augustus schreef Frida Nauta uit Bolsward, zij was de startmoter van Tsjerkepaad:

En wat ons betreft geldt dit voor alle vrijwilligers, meer dan 30. De op hout geschilderde vogels van Sibbele de Vries vielen ook in de smaak. Natuurlijk hadden we niet iedere zaterdag zoveel bezoekers, maar de geluiden waren steeds positief. Tsjerkepaad is voor herhaling vatbaar.

Tarieven huur kerkelijke gebouwen per 1 september 2021
(Vastgesteld door het college van kerkrentmeesters op 25 mei 2021)

Huur van de kerk van Reduzum, Idaerd of Friens

Huurder Per dagdeel Vergoeding koster
Huurders uit de dorpen Gratis € 28,00
Huurders buiten de dorpen € 53,00 € 28,00
Commerciele activiteiten € 105,00 Minimaal € 28,00

Aanvragen kunt u doen bij:
Reduzum:         Tjitske Spijkstra 0566-601819
Friens:             Fam. Sjonger               0566-601598
Idaerd:             Gerrit Hafma                06-25011452

Huur van It Lokaal Reduzum per dagdeel

Ruimte Incidenteel Meermalig, per keer
Grote zaal € 43,00 € 20,00
Kleine zaal € 20,00 € 12,00
Commerciële activiteiten € 78,00

Het meermalig gebruik is voor maximaal 40 keer per jaar en bedraagt hoogstens
€ 300,00 per jaar. Aanvragen van buiten de dorpen worden afgewezen tenzij de activiteiten direct verband houden met gebruik van de kerk en/of gemeentelijke begraafplaats in Reduzum.
Aanvragen van de huurmogelijkheden van It Lokaal kunt u doen bij de beheerder:
Klazina de Hoop 06-28304414klazinadehoop@hotmail.com

Algemeen emailadres:  Scriba Siep van Lingen     pknreduzum@gmail.com

Predikant: Ds. Liesbet Gijlvoet      06-20613138       e.geijlvoet@kpnplanet.nl

Pastoraalwerk:   Jelly van der Zijl   0566-602399     t.postuma@kpnplanet.nl

Administratie:    Tjitske Spijkstra   0566-601819    t.s.spijkstra@zonnet.nl

Kerkrentmeesters: Siep van Lingen   06-12043143     s.vanlingen1@upcmail.nl

Bankrekeningnummers:Diaconie Reduzum-Idaerd   NL59 RABO 0330771418

Herv.Gem. Reduzum-Idaerd    NL02 RABO 0356264335


Vijfde Zondag: Over Armoede

Op 31 oktober om 16:30 is er in Friens een Vijfde Zondag bijeenkomst.

We gaan met drie mensen uit verschillende levensovertuigingen met jou nadenken over ARMOEDE

Hoe wordt er in verschillende tradities over armoede gesproken en welke oplossingen benoemd?

Marrianne Kemmere zal spreken uit het Bahaï geloof, Agnes van Marel zal spreken uit de Boedistische traditie van Tich Nhat Han en Liesbet Geijlvoet over het thema armoede in de christelijke traditie. We willen het thema aanreiken in teksten uit de verschillende tradities.

De middag wordt verder omlijst met muziek en afgesloten met een sapje en hapje.

Meer informatie bij Liesbet Geijlvoet tel: 0620613138

U hoeft zich niet op te geven, en er is genoeg ruimte om afstand te houden voor wie dit wil. Zo willen we het volgens de corona regels vormgeven, zoals bepaald voor godsdienstoefeningen.

Vind je het thema Armoede interessant. Op 16 oktober wordt er door ‘de Arme Kant van Fryslân’ en ‘Kleurrijk Fryslân’ een symposium georganiseerd in de Schakel in Leeuwarden.  Thema van de dag is ‘De meeste mensen deugen, toch?’ hiervoor is opgave wel nodig. Zie voor meer informatie op de website van Kleurrijk Fryslân. U kunt meedoen als u zich van tevoren even opgeeft.  (zie website kleurrijk Fryslân)

Vind je verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen interessant? Op 3 oktober vindt in het Mahatma Gandhi huis, Oldegalileën 129 te Leeuwarden, een kleurrijke ontmoeting plaats met inloop om 18:30 en aanvang om 19:00 uur. Hiervoor is aanmelding ook nodig vooraf. Maar wel voor iedereen vrij toegankelijk. (zie website kleurrijk Fryslân)

Liesbet Geijlvoet

 


Vacature kosters Reduzum en Friens