Vrijwiliger Reduzum en koster Friens


Vrijwilliger gevraagd voor het onderhoud van de omgeving van de Vincentiuskerk van Reduzum

De Vincentiuskerk en haar omgeving aan de Haedstrjitte, zijn beeldbepalend voor het hele dorp. Je moet er niet aan denken dat het niet goed onderhouden wordt, maar IEMAND moet het doen.

De kerkrentmeesters zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het kerkhof van Reduzum netjes kan onderhouden.

Het werk bestaat uit maaien, onkruidvrijhouden van het schelpenpad, de bestrating en de grafzerken, het opruimen van takken en bladeren, schoonhouden van het hekwerk en soms het aanvullen van het schelpenpad.

De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor dit werk. De kerk is een ANBI die door uitkeringsinstanties erkend is voor het verrichten van vrijwilligerswerk met behoud van uitkeringen.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Siep van Lingen, tel. 06-12043143 of pknreduzum@gmail.com


Vacature Friens, herhaalde oproep.
Voor Friens zijn wij ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers die koster willen worden in dit bijzondere kerkje. De vrijwilliger zal in grote lijnen bezig zijn met:

  1. Het schoonhouden van het kerkgebouw en het beheer van de installaties voor verwarming, geluid en het uurwerk. De kerk klaar maken voor de erediensten met koffiedrinken achteraf. Dat is ongeveer 12 keer per jaar. In de zomer is de kerk op zaterdagmiddagen open voor Tsjerkepaad. De kerk klaar maken voor de huurders, trouwerijen en begrafenissen.
  2. Het beheer en onderhoud van het kerkhof. Dat bestaat uit het maaien, onderhoud van de paden en het snoeien van boomwallen en hagen.

Het liefst hebben we iemand die alle taken gaat doen, maar we zijn ook blij als er mensen zijn die onderdelen daarvan voor hun rekening willen nemen. Er is een vrijwiligersvergoeding beschikbaar.

Inlichtingen kunt u krijgen bij ouderling-kerkrentmeester Siep van Lingen, tel. 06-12043143 of via de mail: pknreduzum@gmail.nl