Tsjerkefûns


Hervormde gemeente Reduzum, Idaerd c.a.
p/a dhr. S. van Lingen
Oan it Swin 1
9008 RE  Reduzum

Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a. Met het geld van dit fonds wil de kerkenraad de sociale gemeenschappen in de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum steunen en zo mogelijk versterken. Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds.

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat hieronder te downloaden is. Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen.

In het jaar 2021 zijn de volgende toekenningen gedaan. Er zijn een aantal projecten die vertraging hebben opgelopen en/of niet uitgevoerd konden worden vanwege COVID-19.

2021
Actie rozen Valentijnsdag Reduzum.com € 200,00
Schuimparty QlubbRed € 300,00

Actie rozen Valentijnsdag Reduzum.com € 200,00
Schuimparty QlubbRed € 300,00

Aanvraagformulier Tsjerkefûns 1-11-2021

Reglement Werkgroep Tsjerkefûns

Aanvragen voor de tweede ronde in 2021 moeten voor 1 november 2021 worden ingediend.


In  het jaar 2020 zijn de volgende toekenningen gedaan. Er zijn een aantal projecten die vertraging hebben opgelopen en/of niet uitgevoerd konden worden vanwege COVID-19.

2020
Aanleg zwemplek It Swinlân Doarpsbelang Reduzum € 7.000,00
Renovatie en herinrichting schoolplein Trije Doarpen Skoalle € 5.000,00
Organiseren schoolkorfbaltoernooi Korfbalvereninging Mid-Fryslân € 350,00
Culturele en educatieve wandeltocht Activiteitenkommisje € 570,00
Aanschaf tent voor activiteiten Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. € 603,00
Aanschaf tent voor activiteiten Plaatselijk Belang Friens € 750,00
Aanschaf 4 AED’s Trije Doarpen Doarpsbelang Reduzum-Friens-Idaerd/ wurkgroep Wolwêzen € 3.000,00
Organiseren disco-zwemmen en tentenkamp jeugd QlubbRed € 375,00
10 jaar Tsjerkefûns