Tsjerkefûns


Hervormde gemeente Reduzum, Idaerd c.a.

p/a dhr. S. van Lingen
Oan it Swin 1
9008 RE  Reduzum

Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a. Met het geld van dit fonds wil de kerkenraad de sociale gemeenschappen in de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum steunen en zo mogelijk versterken. Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds.

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via deze site. Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen.Voor 2020 is -net als in voorgaande jaren- weer een bedrag van € 20.000,- beschikbaar.
Aanvragen voor de eerste ronde in 2020 moeten voor 1 maart 2020 worden ingediend.

Aanvraagformulier Tsjerkefûns

Reglement Werkgroep Tsjerkefûns

In  het jaar 2020 zijn de volgende toekenningen gedaan. Er zijn een aantal projecten die vertraging hebben opgelopen en/of niet uitgevoerd konden worden vanwege COVID-19.

2020
Aanleg zwemplek It Swinlân Doarpsbelang Reduzum € 7.000,00
Renovatie en herinrichting schoolplein Trije Doarpen Skoalle € 5.000,00
Organiseren schoolkorfbaltoernooi Korfbalvereninging Mid-Fryslân € 350,00
Culturele en educatieve wandeltocht Activiteitenkommisje € 570,00
Aanschaf tent voor activiteiten Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. € 603,00
Aanschaf tent voor activiteiten Plaatselijk Belang Friens € 750,00
Aanschaf 4 AED’s Trije Doarpen Doarpsbelang Reduzum-Friens-Idaerd/ wurkgroep Wolwêzen € 3.000,00
Organiseren disco-zwemmen en tentenkamp jeugd QlubbRed € 375,00

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via de dorpssite.

Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen. Voor 2021 is -net als in voorgaande jaren- weer een bedrag van € 20.000,- beschikbaar.

Aanvragen voor de eerste ronde in 2021 moeten voor 1 maart 2021 worden ingediend.

10 jaar Tsjerkefûns