Werkgroep Focus


Focus is een werkgroep van de Protestantse Gemeenten van Reduzum en Raerd.
Contact:
Jelle Rollema, tel. 0515-521261, email: j.rollema@planet.nl
Reduzum: www.reduzum.com/Voorzieningen1/Kerk
Raerd: www.ruimgeloven.nl


Helaas gaat het winterprogramma van Focus vanwege corona dit winterseizoen niet door