Fûgelwacht blij met waterpomp

Fûgelwacht Reduzum e.o. is blij nadat ze een verrijdbare pompinstallatie in gebruik hebben genomen om weilanden aantrekkelijk te maken voor weidevogels. Op het land van Johannes de Groot zijn al verscheidene nesten met eieren gevonden nadat het water over het weiland stroomde en waterplassen zich vormden. De pomp is aangeschaft met een bijdrage uit het Tsjerkefûns waarmee de kerk initiatieven uit de drie dorpen kan helpen.

Besjoch de reportage dy’t Omrop Fryslân hjir fan makke