Havenstichting

Dorpshaven

haven Contactpersoon: Tjitte de Haan
Haven 4
9008 SZ Reduzum
tel. 0566-602246
t.dehaan@chello.nl

De organisatie
Stichting de Wiete Haven Reduzum is eigenaar van de dorpshaven gelegen in de hoek Smedingstrjitte / Op ‘e iisbaan. De stichting heeft tot doel het bevorderen van kleinschalige watersport in directe relatie tot de Redúster dorpshaven. Dit houdt met name in het in stand houden van de haven. De kosten worden gedekt door de verhuur van ligplaatsen voor boten van dorpsbewoners

De voorzieningen en het gebruik van de haven
De haven biedt ruimte aan 36 boten.
De ligplaatsen hebben een variabele breedte tot maximaal 260 cm. Er zijn echter maar enkele plaatsen voor boten van 230 tot 260 cm breed. Een ligplaats mag alleen worden gebruikt door een huurder van de ligplaats.
Overige voorzieningen in de haven zijn: een trailerhelling, een kano – opstapplaats en een vissteiger die ook bruikbaar is voor rolstoelgebruikers.
De trailerhelling, kano – opstapplaats en de vissteiger zijn voor openbaar gebruik. Er is een passantensteiger waar passanten een paar dagen kunnen aanleggen. Een boot langer aanleggen of in het water stallen is niet toegestaan. Overlegt u daarvoor met de havenmeester voor de eventuele mogelijkheden. Wilt u bij gebruik van de trailerhelling uw trailer parkeren? Aan de overkant is een parkeerterrein.
Dit openbare parkeerterrein is bestemd kortdurend parkeren van voertuigen. Bijvoorbeeld een trailer mag daar maximaal een weekend staan. Stalling van wat dan ook, is niet toegestaan.
Vaarroutes:
Vanuit de dorpshaven vaart u richting Grou, Sneek of Leeuwarden. Let u wel op de maximale doorvaarthoogte van 180 cm. Rechtstreeks naar Jirnsum, via het Swin is de doorvaarthoogte vlak voor Jirnsum max. 150 cm.
Wilt u bij afvaart vanuit onze dorpshaven en verder in het Swin langzaam varen, om schade voor buren en aan boten te voorkomen?
Ligplaats huren?
Door verloop van huurders komen er jaarlijks enkele plaatsen vrij. De huur van een ligplaats voor bijvoorbeeld een boot van het formaat kleine roeischouw kost minder dan 90 euro per jaar.

Informatie
Wenst u meer informatie of wilt u in uw boot overnachten aan de passantensteiger?

Bel met havenmeester Tjitte de Haan
Telefoon: 0566 602246

Samenstelling stichtingsbestuur:
Taco Velstra, Edwin Bergsma, Arie Broekstra, Jelle Roorda, Tjitte de Haan havenmeester