Molenstichting

secretariaat: J. Zijlstra
Master Gorterstrjitte 42
9008 TE REDUZUM
tel: 06-23183019
e-mailadres: info@dorpsmolen-reduzum.nl
www.dorpsmolen-reduzum.nl


De stichting heeft als doelstelling, verbetering van het milieu, bevordering van energie besparing en het gebruik van duurzame energie in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens. Dit heeft als resultaat tot nu toe de exploitatie van een windmolen van 225 kW. en 3 zonnecollectoren: 1 van 4,4 kWp op het dak van de Trije Doarpen skoalle, 1 van 5,5 kWp op de sportzaal en 1 van 3.3 kWp op de sportkantine.
De molen, een MICON M700, is in bedrijf sinds oktober 1994. De molen levert jaarlijks tussen de 450.000 en de 500.000 kWh aan het net.
De zonnecollector is een PV-installatie van 36 vierkante meter, die zijn energie via een omvormer aan het net levert. De collectoren zijnin bedrijf sinds december 1998 en produceren jaarlijks ruim 4000 kWh.

Actuele gegevens over de energie-productie van de stichting vindt u op www.dorpsmolen-reduzum.nl

De bestuursleden van de stichting zijn:

  • Jarig-Jan Boersma (voorzitter)
  • Jeljer Zijlstra (secretaris)
  • Remko Dijkstra ( penningmeester)
  • Albert Bouwstra
  • Jan Rodenburg
  • Arjen van Balen
  • Wybo Palstra
Stand van zaken van de molen