Stand van zaken van de molen

secretariaat: J. Zijlstra
Master Gorterstrjitte 42
9008 TE REDUZUM
tel: 06-23183019
e-mailadres: info@dorpsmolen-reduzum.nl
www.dorpsmolen-reduzum.nl

Laatste nieuws

– De temperatuur van de stator was de vorige maand echt te hoog, een punt wat ons zorgen baarde. Intussen is heeft EWT het probleem opgelost en draait de turbine weer.

– 26 januari hebben Wybo Palstra en Jarig Jan de eervolle vermelding in ontvangst genomen in Hilversum. De turbine van hout staat inmiddels te pronken op de Trije Doarpen Skoalle.

– Begin februari moest de turbine tijdelijk worden uitgeschakeld in verband met werkzaamheden aan de ovonde te Raerd.

-In januari heeft de turbine ruim 250.000 kWh uur aan Energie van Ons geleverd. Februari is het aantal geleverde kWh’ s een stuk minder.

– 13 februari hebben de alle participanten de rente ontvangen. Het rentepercentage staat voor 10 jaar vast op 2,45%.

Overstappen naar Energie van Ons?

Inmiddels hebben de eerste leden zich al aangemeld bij Energie van Ons. Let op! Sommige leden hebben zich niet aangemeld via de aanmeldstraat op de site van Energie van Ons (selecteer Coöperatie Doarpsmûne Reduzum). Dit heeft gevolgen voor de coöperatie, deze krijgt dan niet de vergoeding van Energie van Ons. Zij kunnen alsnog gelinkt worden aan de coöperatie door een mail te sturen naar de administratie van Energie van Ons.

In de Linepraat van december is uitvoerig aandacht besteed aan het overstappen naar Energie van Ons. Als u overweegt over te stappen, dan kunt u gerust contact opnemen met één van de bestuursleden.

Op dit moment kunt u kiezen voor een variabel en een dynamisch contract. De meeste huishoudens zullen wellicht kiezen voor een variabel contract. Op de site van Energie van Ons (https://energie.vanons.org/tarieven/ vindt u de tarieven.

In het geval dat u uw verbruik kunt sturen (warmtepomp of elektrische auto) dan kan een dynamisch contract wellicht interessant zijn. Op dit moment is een dynamisch contract aantrekkelijk wanneer het verbruik groter is dan eventuele terug levering (zonnepanelen).

U kunt ook deze link raadplegen voor meer informatie: https://energie.vanons.org/cooperatie/doarpsmune-reduzum/

 


De Stator
De afgelopen tijd heeft de molen een aantal keren stilgestaan. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de stator regelmatig de temperatuur van bijna 150 o C bereikte. Hierdoor schakelt de molen zich terug naar een lager vermogen van 900KW. EWT zal proberen dit zo snel mogelijk op te pakken.
De eerste 10 dagen in januari leverde de molen al 100.000 kWh. Het ‘dag record’ staat inmiddels op 20.400 kWh. De oude molen (Micon) leverde in januari 2022 50.000 kWh.

Energie van Ons.
In de vorige Linepraat hebben we aangegeven dat iedereen nu energie van de molen kan afnemen (en ook leveren via de eigen zonnepanelen) via Energie van Ons. Een ieder die binnen de postcoderoos woont waaronder Grou en een aantal omliggende dorpen helpt ons als Coöperatie doordat Energie van Ons voor elke aansluiting 75 € (incl. BTW) extra in de Coöperatie-pot stort. Als men b.v. minder dan 500 m3 afneemt dan wordt het wat minder. Mocht men moeite hebben met aanmelden, vraag dan hulp bij familie, de buren of neem contact op met wybo.palstra@planet.nl.

Oproep Ledenraad Coöperatie
Nu de molen draait en volgende maand de eerste rentebetalingen worden gedaan heeft onze Coöperatie een ledenraad nodig. Tot nu toe wordt de stichting gerund door een groep mannen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen waarin iedereen tegenwoordig ervan overtuigd is dat vrouwen dit ook zouden moeten kunnen, doen we hier een nadrukkelijke oproep aan de vrouwen (van alle leeftijden) om zichzelf kandidaat te stellen voor de ledenraad of deel te nemen aan het bestuur van de coöperatie.
De ledenraad zal uit vijf personen bestaan en moeten lid zijn van de Coöperatie. Het bestuur heeft voorgenomen om de ledenraad tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) vast te stellen. De planning is om medio maart een ledenraad te houden. Graag zouden we een ledenraad zien waarin alle leeftijden en genders vertegenwoordigd zijn. Een ledenraad houdt toezicht op centrale beleidsvorming en wordt natuurlijk uitgenodigd om met ideeën aan te dragen hoe de extra opbrengsten van de molen in de dorpen besteed kunnen worden.

Bij vragen mag u contact opnemen met wybo.palstra@planet.nl.
Bestuur Coöperatie Doarpsmûne Reduzum


Aan alle bewoners,

Vanaf vandaag ( 30 januari) zal de molen tot vrijdag 3 februari stil staan. Dit heeft te maken met een storing en calamiteit bij de ovonde van Raerd. Liander moet veilig kunnen werken en dat betekent dat de ‘ring/lus’ waar de molen aan verbonden is, wordt omgeschakeld. Indien Liander eerder gereed is met de werkzaamheden, dan komt de molen weer eerder in bedrijf.

Voor EWT (molenleverancier) is dit een mooie kans om de problematiek rondom de stator aan te pakken. Het zal de oplettende bewoner niet zijn ontgaan dat de molen de laatste paar weken niet altijd draait. Nu was er de afgelopen niet altijd voldoende wind maar de molen heeft ook een probleem. Bij toenemende wind (windkracht 7/8) gaat de molen sneller draaien en ten gevolge hiervan is warmteontwikkeling. Niet onlogisch als men ziet hoeveel energie de molen genereert.

Om deze warmteontwikkeling tegen te gaan is er een koeling systeem geïnstalleerd. Het vermoeden is dat dit systeem niet efficiënt genoeg de warmte kan afvoeren. Dit heeft tot gevolg dat de stator, het niet bewegende deel van de molen die mede zorgt voor de energieopwekking, te warm wordt. De laatste paar weken is de temperatuur van dit meerdere keren boven de 140 o C geweest. Bij deze temperaturen wordt de molen terug geregeld naar een lager vermogen.

In de hiernaast weergegeven afbeelding maken de drie staven met een draad eromheen deel uit van de stator. De naald in het midden maakt deel uit van de rotor, het ronddraaiende gedeelte.

Het bestuur.


6 november
De mûne stiet en draait

Het zal niemand ontgaan zijn dat de molen draait en dat er af en toe nog aan gesleuteld wordt. De leverancier is druk bezig met een aantal testen die gedaan moeten worden voordat de molen opgeleverd kan worden aan de coöperatie.

Het is dan ook wel grappig als blijkt dat twee testen niet uitgevoerd kunnen worden als er niet een bepaalde windsnelheid is. Meestal is oktober al een aardige ‘windmaand’ en dat blijkt nu niet zo te zijn.

De toegangsweg moet nog worden aangelegd en het hekwerk die deze weg afsluit van de openbare weg zal ook nog moeten worden geplaatst. De toegang tot de molen is mogelijk via een trap en een toegangsdeur. Het blijkt dat de trap met maar een paar bouten aan de molen vast zit. Tja en dan is een koe die jeuk heeft ineens een gevaar. Hier is de oplossing duidelijk: een paar extra bouten waarmee de trap aan de molen wordt vastgezet. Zo zijn er nog vele kleine onvolkomenheden die nu aan het oppervlak komen. Deze details kosten veel tijd en energie.

Echter een ding is zeker: gezien de omstandigheden is het eigenlijk een wonder dat de planning zo goed is gelukt en dat hebben we te danken aan een aantal vakbekwame mensen die er bovenop hebben gezeten.

Het bestuur heeft de afgelopen maand het besluit genomen om vanaf 1 januari 2023 een contract aan te gaan met een partij die de energie van de molen gaat afnemen. Hierover kan nog niets gezegd worden, omdat de contracten op dit moment worden doorgenomen. In de volgende Linepraat meer.

Iedereen is nu wel op de hoogte van de prijzen en velen van ons hebben ervaren dat het aflopen van een energiecontract je ineens confronteert met hoge prijzen. De overheid heeft inmiddels maximale prijzen voor gas en elektriciteit per huishoud en in 2023 bepaald.

1200 [1] m3 gas /jaar voor € 1.45 [2]                    gem. gebruik huishouden 1200 m3

2900   kWh/jaar      voor € 0,40                      gem. gebruik huishouden 2460 kWh

Het gebruik boven deze maximale hoeveelheden wordt tegen de marktprijs van de energieleverancier waar je een contract hebt.

Verder heeft de overheid bepaald dat de prijs voor elektriciteit van windmolens gemaximeerd wordt op € 0,18. Vergoedingen boven dat bedrag worden afgeroomd.

Vermoedelijk komt door de hogere opbrengst nu meer geld in de kas van de coöperatie en dat biedt niet voorziene mogelijkheden. We hebben de gelegenheid om meer geld in het dorp te investeren, maar we kunnen misschien (dat is nog niet zeker) ook een beetje aan de kostprijs van de elektriciteit draaien. Voor inwoners die geen zonnepanelen hebben kan dit dus een voordeel bieden en dan blijkt die € 5 lidmaatschapsgeld voor 15 jaar wel een hele goede investering te zijn geweest. Zoals gezegd het bestuur is druk bezig om een zo gunstig mogelijke deal voor de leden van de energiecoöperatie te bewerkstelligen.

Over wat er mogelijk is zullen we de komende maanden op verschillende manieren voorlichting geven.

Bestuur Coöperatie Doarpsmûne Reduzum

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond

[2] Deze bedragen zijn inclusief de belastingen.


2 november
OPLEVERING DORPSMOLEN UITGESTELD
Het is u ongetwijfeld de afgelopen tijd opgevallen dat de dorpsmolen af en toe uitgeschakeld is. Voordat de turbine kan worden opgeleverd worden er verschillende testen uitgevoerd. In totaal zijn er zes testen en een laatste test voor Liander. De overdracht zou op 13 oktober jl. al hebben plaatsgevonden, maar dat is helaas niet gelukt. Voor bepaalde testen heeft EWT echt wind nodig. Zoals u wellicht heeft ervaren was er in de maand oktober weinig wind.

Kabelbreuk bij ovonde Raerd
Gisteren kampte Reduzum en Raerd met een stroomstoring. Vandaag en morgen (woensdag 2 november) is Liander bezig om de nieuwe kabel te lassen aan de bestaande kabel Zo lang dat niet is opgelost, mag de turbine niet terugleveren. We hopen dat Liander spoedig de herstelwerkzaamheden kan uitvoeren en de turbine kan starten met de laatste testen voordat EWT de turbine kan overdragen aan de Coöperatie. Het zou ook fijn zijn als Liander ons op de hoogte stelt. De coöperatie is niet in kennis gesteld van de terugleverproblematiek.


4 oktober

Realisatie ‘Nije Doarpsmûne’

Na een jarenlange voorbereiding was het op donderdag 8 september eindelijk zover dat de nieuwe molen kon worden geplaatst. In de dagen daarvoor waren de onderdelen aangevoerd. Binnen een dag stond de 76,5 m (van bodem tot tip van de wiek) lange molen een kleine 10 m van de plek waar de oude molen stond.

Na maanden met weinig tot geen neerslag regende het deze donderdagochtend pijpenstelen en dreven er deze ochtend onweersbuien over. De werknemers van Koppejans, Kielstra en EWT werden door een nabije blikseminslag door elkaar geschud. Gelukkig gaf buienradar aan dat de activiteit van de onweersbuien af zou nemen want anders was de plaatsing waarschijnlijk uitgesteld.

De logistiek en de planning was goed voorbereid en onder toeziend oog van veel belangstellenden werd er in één dag heel veel tonnage naar boven gehesen met de twee kranen. Drie wieken van elk 2,5 ton per stuk en een generator van 32 ton werd boven op de mast geplaatst. In totaal staat er dus een kleine 40 ton op grote hoogte

EWT, De bouwer/leverancier gaf aan nog nooit zoveel belangstelling te hebben gezien bij de bouw van een van zijn windmolens. Dat de Blauwe Tent op loopafstand stond werd zeer gewaardeerd door de bouwers.


Op zaterdag 27 september werd de landelijke ‘Open’ Energiedag georganiseerd. Tijdens deze dag was er belangstelling van omwonenden, dorpsgenoten, toevallige passanten en andere geïnteresseerden voor de molen. Zelfs een gezin uit de stad Groningen was langsgekomen omdat hun zoon (6 jaar) helemaal gek was van windmolens. De huisfotograaf, Siep van Lingen, heeft weer prachtige beelden kunnen maken.

In de komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de elektrotechnische installatie en zal EWT de turbine in de bedrijf stellen.

De overdracht zal 12 oktober plaatsvinden waarbij EWT de verantwoordelijkheden overdraagt aan het coöperatiebestuur.

De leerlingen van basisschool krijgen binnenkort de opdracht om een een nieuwe naam te bedenken voor molen. Deze naam zal bij de offciële opening in mei 2023 bekend gemaakt worden.

Bestuur Doapsmûne Reduzum


Open Energiedag op 17 september:
kom kijken bij Coöperatie dorpsmolen Reduzum
Kom op zaterdag 17 september naar de Open Energiedag! Op tientallen locaties kun je een
kijkje komen nemen bij duurzame energieprojecten. Ben jij ook benieuwd naar de wereld
achter je stopcontact en thermostaat? Altijd al eens een windmolen in aanbouw willen
aanschouwen? Kom kijken hoe Nederland met zonne- en windenergie en duurzame warmte
sneller zonder Russisch gas kan. Met duurzame energie werken we aan schone en
betaalbare energie voor iedereen.

Vorig jaar openden bijna vijftig duurzame energieprojecten tijdens de eerste Open
Energiedag de deuren om mensen kennis te laten maken met hun project. Ook dit jaar kun
je op tientallen locaties verspreid over het land iets moois beleven. Voorbeelden zijn een
Blue Energy project op de afsluitdijk, een combinatie van zonnepanelen met fruitteelt,
duurzame warmte uit de bodem, windparken in aanbouw en een fietstocht langs de bronnen
voor een warmtenet.
Ook de dorpsmolen in Reduzum opent op zaterdag 17 september 2022 de deuren voor
u. Komt u kijken?

Nederland gaat de komende jaren fors meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen,
zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, geothermie, warmtepompen, of uit
water. Het elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er komen meer laadpunten voor elektrische
auto’s. Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf komen kijken en ervaren hoe de
energietransitie werkt. Op tientallen locaties door heel Nederland zetten producenten de
deuren open. Ook in Reduzum kunnen bezoekers terecht, bij de turbine tegenover de
Blauwe Tent. Meer informatie is te vinden op www.openenergiedag.nl.

Over de dorpsmolen van Reduzum
Het dorp Reduzum is een van de voorlopers op het gebied van windenergie voor en door de
eigen omgeving. Sinds 1994 heeft een windturbine (Micom M700 gedraaid). De revenuen
worden in duurzaamheid en de leefbaarheid van de eigen omgeving geïnvesteerd.
De ‘oude’ turbine is in mei afgebroken en de coöperatie (bestaande uit 540 huishoudens) is
nu een nieuwe turbine aan het realiseren. Spectaculair, aangezien juist rond deze datum
wordt opgebouwd! Het betreft een EWT DW 61 (ashoogte 46 meter). De verwachting is dat
de nieuwe turbine jaarlijks 7-8x meer energie zal opwekken dan de oude dorpsmolen.
Energie voor een kleine 700 huishoudens!

Praktische informatie
Tijdens de open Energiedag heeft u de kans om een turbine in aanbouw van dichtbij te
aanschouwen. U wordt door bestuursleden van de coöperatie over het terrein geleid en kunt
vragen stellen over het bouwproces en alles wat te maken heeft met het realiseren van een
nieuwe turbine. De bouwlocatie is van 10.00-14.00 open voor het publiek. Aanmelden kan
via deze link. We hopen u 17 september te mogen verwelkomen in Reduzum.

Over de Open Energiedag
De Open Energiedag is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
(NVDE), samen met vijf branche-organisaties: NWEA, Holland Solar, EnergieSamen,
Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie en Geothermie Nederland.
De Open Energiedag is onderdeel van een bredere campagne waarbij producenten van
duurzame energie laten zien hoe zij werken aan de energie-opwek van de toekomst:
www.daarkrijgjeenergievan.nl


september 2022
In een sneltreinvaart …
Ook in de zomervakantie is er doorgewerkt en voor zover we nu kunnen zien ligt alles op schema. Dat gaat niet vanzelf zoals eenieder in de Leeuwarder Courant heeft kunnen lezen. Ineens blijkt een partij zich niet aan de afspraken te kunnen houden en dan voeren we vanuit het bestuur de druk op. Onze naamsbekendheid blijkt erg groot te zijn en dan gaan ineens raderen lopen die eerst erg vast zaten.

Ondertussen hebben we de bliksemafleider weer teruggevonden. Deze was in alle hectiek ‘begraven’ of onder/in de klei verdwenen. Deze afleider is niet een onbelangrijk detail voor een windmolen. We kennen allemaal wel het verhaal van Benjamin Franklin die in 1752 tijdens een onweersbui ging vliegeren. Bijna niemand kent het verhaal van Sieds Johannes Rienks (1770-1845) die ook deze experimenten deed en samen met Arjen Roelofs (1754-1828) (een verre oom van de schrijver van dit stukje) bliksemafleiders bouwden om boerderijen te beschermen. Later werd deze activiteit door een neef van Arjen Roelofs voortgezet in een bedrijf dat nog steeds in Friesland bestaat.
De elektriciteitskabel moest worden doorgetrokken om de nieuwe molen, die een aantal meters verder, staat aan te sluiten. Sleuf graven en een verbinding maken en op de juiste plek waar de trafo komt aansluiten. Deze trafo is ondertussen binnen en wordt in het tweede deel van augustus geplaatst. Dan staat alles klaar om de molen te plaatsen. Uitvoerders lopen elkaar dan niet meer voor de voeten en de molenbouwer kan dan zonder overleg gebruik maken van de plek waar de molen komt te staan.
In week 12 t/m 16 september (week 37) wordt gestart met de opbouw van de nieuwe turbine. EWT (de leverancier) zal met de opbouw en het inregelen +/-4 weken bezig zijn. Toeschouwers zijn tijdens de bouw niet welkom op het bouwterrein i.v.m de veiligheid. Noteer in uw agenda zaterdag 17 september. Deze dag staat in het teken van de ‘Open Energiedag’. Iedereen die dat wil kan een kijkje nemen bij de turbine in opbouw! Tijdstip en andere informatie wordt via Reduzum.com en dorpsmolen-reduzum.nl gecommuniceerd.
Bestuur dorpsmolen Reduzum


Juli 2022

Als in een galop …

De oude molen is nog geen maand verdwenen en de fundering voor de nieuwe is bijna klaar.

Het slaan en uitgraven van de palen is, vlot na het neerhalen van de oude molen, uitgevoerd en ineens hadden we een soort van Stonehenge in het Friese landschap staan. Dit was op zich een mooi beeld en zeker een leuke plek om als ontvangstplek te dienen voor ‘Karavaan fan de takomst’ die langskwam om aandacht te vragen voor ons fossiele brandstofprobleem. Hier hebben we de publiciteit weer gehaald en dat blijkt elke keer weer te helpen als we de aandacht van bestuurders en politici nodig hebben.

ijzervlechters aan het werk met de fundering.

Nadat de koppen van de heipalen waren gebroken zijn ijzervlechters begonnen om de bewapening voor de fundering te vlechten. In totaal gaat er 8000 kg ijzer en 130 m3 beton in. Op de inloopavond (woensdag 15 juni) kon iedereen een kijkje nemen bij de fundering.

ongeveer 2200 kg en als elke 1000 kg beton ongeveer 1000 kWh kost om te maken dan is er 130*2,2*1000 = 286000 kWh nodig als energie voor de fundering De molen moet dus een 1,5 maand draaien voordat het break-even punt is bereikt.

Als de molen eenmaal in gebruik is genomen dan zal er ±2.400.000 kWh per jaar opgewekt worden en dat is gelijk aan 240.000 m3 aardgas.

moment kost een kWh elektriciteit opwekken uit gas ongeveer de 50 cent (bij het afsluiten van een nieuw contract). Bij het bouwen van de molen is rekening gehouden met een gegarandeerde kostprijs van 9,6 eurocent. Bij een hogere opbrengst per kWh komt er behoorlijk meer binnen dan we verwacht hadden. Uiteraard is de andere kant van de medaille dat iemand die prijs ook moet betalen.

Het uitharden van het beton heeft enige tijd nodig maar zodra dat voorbij is gaan we begin september de hoogte in.

Bestuur Coöperatie Doarpsmûne Reduzum


9 juni 2022

De bouwwerkzaamheden bij de nieuwe dorpsmolen volgen elkaar snel op. In week 23 is van der Hauw (aannemer fundering) gestart met het ijzervlechten en het afstellen van het anker om vervolgens in week 24/25 de fundering te storten met beton. Graag nodigen wij u woensdagavond 15 juni uit om 19.30 een kijkje te komen nemen op de bouwplaats. Hierbij zullen wij u informeren over de bouwwerkzaamheden en is er de gelegenheid om vragen te stellen ten aanzien van de bouw.

Programma

  1. 19.30: Inloop
  2. 19.40: Uitleg over de bouwwerkzaamheden
  3. 20.00: Gelegenheid om vragen te stellen aan de bestuursleden
  4. 20.30: Einde

Interesse? Meld u aan via dit formulier.


28 mei 2022

De earste peal fan de nije wynmûne is slein. De bern fan de TDS hawwe nei in gastles fan Jeljer tekeningen makke oer in duorsume takomst. Dizze binne yn in koker mei alle nammen oerlange oan de mûnestifting. Oer 30 jier sille we sjen oft harren dream útkaam is.


22-5-2022

Lêstendeis wie der in offisjeel barren, by it ôfskied fan de âlde wynmûne. De âlde bestjoersleden, fan 28 jier lyn,  waarden mei blommen en kado’s en moaie wurden yn ‘t sintsje setten. Bartle de Leeuw en Henk Vellinga lutsen tegeare de stekker der út….3 mei 2022
It giet oan!

Na een voorbereidingstraject van meer dan 15 maanden zijn inmiddels de eerste bouwwerkzaamheden van de nieuwe dorpsmolen van start gaan. Graag informeren wij jullie over de werkzaamheden en de globale planning die daar gepaard mee gaat.

In het onderstaande schema vindt u de verschillende bouwactiviteiten. Onze hoofdaannemer C. van der Hauw uit Joure zal de werkzaamheden in goede banen leiden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden duren tot medio oktober.

Planning

Week Werkzaamheden
16/17 Start civiele werkzaamheden (tijdelijke toegangsweg + kraanopstelplaats)
18 +19 7 mei afkoppelen huidige turbine + demontage + aanvoer heipalen
20 Heiwerkzaamheden t.b.v. de fundering
21-29 Fundering + aansluiten transformator
35-36 Transport nieuwe turbine
36-41 Plaatsen + inregelen nieuwe turbine

Route Bouwverkeer

|In overleg met de gemeente Leeuwarden en de aannemer is de route vastgesteld via de provinciale weg en de Overijsselsestraatweg. Voor het fietspad worden verkeerstechnische maatregelen getroffen.

Inloopavond(en)

De bouwlocatie is uitsluitend toegankelijke voor de aannemer en onderaannemers. De coöperatie zal binnenkort voor de geïnteresseerden een inloopavond organiseren op de bouwlocatie. Check met enige regelmaat de site van Reduzum.com.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Coöperatie Doarpsmûne Reduzum e.o U.A

Jarig Jan Boersma
Remko Dijkstra
Jeljer Zijlstra
Jan Rodenburg
Albert Bouwstra
Wybo Palstra
Arjen van Balen


19 april 2022
Overweegt u glasvezel?

In Reduzum en Idaerd wordt, bij voldoende aanmeldingen (20% van de huishoudens), in 2023 een glasvezelnetwerk aangelegd. Doarpsmûne Reduzum is voor toekomstbestendig internet. Indien u zich aanmeldt bij Caiway of Delta ontvangt u zelf €25,- en het dorp ontvangt €50,- per aangemeld huishouden. Het bedrag dat het dorp ten goede komt, kunnen we samen besteden aan een leuk initiatief. Ideeën kunt u insturen naar: info@dorpsmolen-reduzum.nl

Mocht u Delta of Caiway overwegen, meld u dan aan voor 27 april via de onderstaande link:

Delta: http://aklam.io/yciHjR

Caiway: http://aklam.io/8woxZh

U kunt deze link gerust delen in de buurt App.


10 april 2022

Ledenovereenkomsten
Na een intense klus, 540 enveloppen vouwen en bezorgen, is het ledencontract onlangs bij de leden bezorgd ten behoeve van uw eigen administratie. Bij een verhuizing kunt u lid blijven van de coöperatie nadat u een adreswijziging heeft doorgegeven aan het secretariaat (info@dorpsmolen-reduzum.nl o.v.v. adreswijziging).

Bouwcommissie
Ondertussen laat de bouwcommissie er geen gras over groeien. De planning is klaar en de eerste partijen gaan eind april/begin mei 2022 los. Een toegangsweg moet worden aangelegd van de Overijsselsestraatweg naar de turbine zodat het bouwterrein toegankelijk kan worden gemaakt voor het werkverkeer. Begin mei zal dan ook ons huidige dorpsmolen in slechts twee dagen worden afgebroken. Nadat de turbine is afgebroken zal de fundering voor de nieuwe molen worden aangelegd. KNOL, uit Akkrum, zal 18 heipalen voor de fundering slaan. De aannemer zal vervolgens de slag met de bekisting, de mantelbuizen en de invoerleidingen. Daarna zal de fundering worden gestort. Tussendoor komt Liander de leidingen verplaatsen ten behoeve van het nieuwe transformatorstation.

Recente ontwikkelingen
Door de inval van Rusland in Oekraïne kunnen er wellicht verstoringen optreden op de internationale markt. Dit kan gevolgen kunnen hebben voor de levering van bepaalde onderdelen van de turbine of de transformatorR. Vooralsnog hebben wij van de leverancier geen signalen ontvangen dat er vertragingen in de levering van onderdelen zijn. Een ander gevolg van bovengenoemde oorlog is dat de prijs van elektriciteit en gas enorm is gestegen. Mocht uw contract met de energieleverancier binnenkort aflopen, dan wordt er geadviseerd om verder te gaan met een variabel contract. De meeste energieleveranciers leveren op dit moment geen éénjarige- of driejarige energiecontracten aan. Wellicht een mooie kans om in het najaar over te stappen op energie van de Doarpsmûne.

Stroomprijs en kennis delen
De huidige dorpsmolen draait ook na 27 jaar nog en levert als nooit tevoren. In de maand januari is er 8,7 cent per kWh uitgekeerd en de verwachting is dat het in februari nog iets meer zal zijn in combinatie met een hele goede windmaand. De turbine leverde ruim 73.000 kWh’s. Dat is 20.000 kWh meer dan het langjarig gemiddelde. De dorpsmolen blijft niet onopgemerkt. Vrijdagavond 4 maart heeft het bestuur kennis gedeeld met de andere coöperaties in de gemeente Leeuwarden.

Vragen en tips
Als u nog vragen of tips hebt, dan ontvangen wij die graag via info@dorpsmolen-reduzum.nl.


2 februari 2022

Lidmaatschap Coöperatie

Halverwege de maand december heeft ieder lid van de coöperatie een mail of bericht gehad met een betaalverzoek. Het nalopen van alle betalingen en deze koppelen aan een adres bleek wel een spreekwoordelijk ‘dingetje’. Zeker als mensen het bedrag via een ander banknummer of naam overmaakten, tja dan moet je ineens andere namen en andere banknummers gaan koppelen aan adressen. Voor meer dan 500 adressen is dat nu bijna achter de rug en zijn we in staat geweest om de administratie op orde te krijgen. Bij het schrijven van dit stuk staan er nog een tiental vragen open maar dan is deze klus geklaard. Het ‘ons kent ons’ principe heeft in deze wel zijn voordeel gehad.

Nu de administratie op orde is, komt binnen afzienbare tijd het bewijs van lidmaatschap (ledenovereenkomst) van de coöperatie in de brievenbus van de leden terecht.

Bouwzaken

Praktische zaken en een complexe planning staan nu voor de deur.

Het inplannen van de fundering, schonegrondverklaring moet worden afgegeven en de stijgende prijzen van o.a koper etc. De transformator is besteld en kent een forse levertijd. Verder blijkt deze er te moeten staan als de molen gebouwd wordt want anders kunnen we hem niet aansluiten.

Een zeer ingewikkelde puzzel die met veel aandacht gelegd moet worden omdat als stukje niet op zijn juiste tijd op zijn plek ligt de andere stukjes niet gelegd kunnen worden. De partijen die we nodig hebben, hebben een strakke planning die niet zomaar te veranderen is.

Het bestellen van heipalen is tegenwoordig al een hele ingewikkelde zaak. Op de juiste tijd laten aankomen en het liefst niet uit Brabant laten komen want dan is het vervoer duurder dan de palen. De palen wegen 8 ton per stuk!

In mei wordt de oude molen in een dag afgebroken. Na 27 jaar aan de Overijsselse straatweg gestaan te hebben zal dat voor velen toch even wennen zijn. We hopen de molen op een symbolische wijze van het net af te koppelen. Hoe we dat gaan doen en wanneer zal binnenkort definitief bekend zijn.

In september hopen we dan de nieuwe molen 10 meter verderop op te bouwen.

Bestuur dorpsmolen Reduzum


24 december 2021
Betaalverzoek coöperatie is verstuurd, mail niet ontvangen?

Vorige week (omstreeks 18 december) is vanuit de coöperatie Doarpsmûne Reduzum een belangrijke e-mail verstuurd. De e-mail bevat een betaalverzoek voor het lidmaatschap. Ongeveer 50% van de leden heeft reeds betaald (geweldig), maar we krijgen ook signalen binnen dat veel leden de e-mail niet hebben ontvangen. Heeft u de mail niet ontvangen? Controleer dan onderstaande stappen.

Oplossingen en tips!

  1. Controleer eerst uw ‘postvak ongewenst’ of de ‘spam’. In 9 van de 10 gevallen staat mail echt in de spam! Weet u uw spam niet te vinden, schakel hulp van een bekende in;
  2. Bij sommige leden is de mail al weggezakt in de mailbox;
  3. Weet u nog welk e-mailadres u heeft doorgeven aan de coöperatie? Controleer ook uw andere mailadres(sen);
  4. Staat de mail van de coöperatie in uw postvak ongewenst, markeer de mail dan als ‘geen ongewenste mail’. De volgende e-mails van de coöperatie komen voortaan dan in uw ‘postvak in’ / inbox;
  5. Zeg het voort dat het betaalverzoek (lidmaatschap coöperatie) is verstuurd;
  6. Heeft u de spam en eventueel andere mailadres(sen) gecontroleerd en staat de mail van de coöperatie er niet tussen? Stuur dan een mail naar: info@dorpsmolen-reduzum.nl (o.v.v. naam + adres). Wij versturen het betaalverzoek dan nog een keer.

Wij wensen u alvast een hele fijne kerst een voorspoedig en energiek 2022!


Energiecoöperaties Tzum en Reduzum tekenen koopovereenkomst

Woensdagmiddag 8 december wordt in de Blauwe Tent de koopovereenkomst getekend van de buurtmolen Tzum en de dorpsmolen Reduzum met de leverancier. EWT zal de turbines in september en oktober leveren en eind 2022 zullen de turbines gaan leveren aan het net. Beide coöperaties vertegenwoordigen meer dan 1060 leden!
Eind volgende week (week 50) kunnen alle leden (coöperatie Reduzum) een betaalverzoek van €5,- verwachten. De betaallink zal worden verstuurd per mail. Mocht u de mail niet ontvangen, dan kunt u ook de details van het rekeningnummer vinden op de website van de dorpsmolen (www.dorpsmolen-reduzum.nl). Controleer regelmatig uw ‘postvak in’ en ‘postvak ongewenst’ en zeg het voort.

Energieke groet,

Bestuur Coöperatie Doarpsmûne Reduzum e.o U.A


5 oktober 2021
Update
: De nieuwe Dorpsmolen,

Nadat we de SCE-beschikking, voor de nieuwe dorpsmolen, hadden gekregen dachten we in onze naïviteit dat nu het meeste werk wel gedaan zou zijn. Dit bleek echter een grote misvatting te zijn die gevolgd werd door een deceptie.

Ineens bleek Liander niet te bewegen te zijn om de opgewekte stroom af te nemen. Netwerkcongestie was het argument terwijl in het jaar daarvoor dit nooit een probleem was geweest.

Hoewel de lucht letterlijk uit onze longen verdween was er wel een gevoel van: wat maken ze ons nu. Vervolgens een plan de campagne opgesteld waarbij we met een kort geschreven overzicht de politiek op lokaal, provinciaal en landelijk niveau zover hebben proberen te krijgen dat ze zich voor onze zaak in zouden gaan spannen.

Maatschappelijke organisatie zoals Urgenda zijn ook ingeschakeld en toen de pers er toch lucht van kreeg bleek ineens dat er bij Liander beweging was en dat ze toch tot een ander inzicht waren gekomen.

Uiteindelijk gaat het om het resultaat en dat hebben we gevierd met taart en glunderende gezichten dat het nu toch gelukt was.

Nu alle het laatste obstakel is verdwenen, kunnen we voorwaarts en het dringt nu tot ons door dat er een enorme taak op ons wacht. Ineens zitten we in coördinaten inmeten, toegangswegen, dammen verplaatsen, transformatorstation aanleggen of verplaatsen, onderhandelingen met de bank over een bouwdepot en bovenal het afbreken van de oude molen, het bestellen van een nieuwe molen en natuurlijk het activeren van de coöperatie die dankzij de inspanning van de buurtambassadeurs in zeer korte tijd 500 leden heeft. De komende weken zetten we het tijdspad uit en ligt de focus op de financiële planning en organisatie.

Bestuur doarpsmûne Reduzum,

Jarig Jan Boersma (voorzitter)              jarigjan@hetnet.nl                                06-29521244

Jeljer Zijlstra (secretaris)                      jeljerzijlstra@hotmail.com                     06-23183019

Wybo Palstra                                       wybo.palstra@planet.nl                          06-10539041

Jan Rodenburg                                     janentrudy@upcmail.nl                         06-53163614

Remko Dijkstra                                     remkodijkstra48@gmail.com                 06-38082425

Albert Bouwstra                                    albertbouwstra@outlook.com                06-46173295

Arjen van Balen                                    info@atwfriens.nl                                 06-54341080


LIANDER MAAKT FOUT TIJDENS DE AANMELDPROCEDURE, REDUZUM MAG VOLLEDIG TERUGLEVEREN!

Vandaag (31 augustus 2021) verscheen er een artikel in de Leeuwarder Courant. Liander had een transportbeperking opgelegd aan de coöperatie. Echter blijkt nu dat de turbine wel op vol vermogen kan draaien in 2022. De aanvraag van Reduzum is onterecht behandeld als een aanvraag die na 10 juni is ingediend, aldus Liander. 10 juni heeft TenneT(netnetbeheerder hoogspanning) een aankondiging gedaan voor congestiemanagement. De coöperatie is vandaag telefonisch door Liander in kennis gesteld. We zijn uiteraard ontzettend blij en zien de schriftelijke bevestiging van Liander graag tegemoet.

We hebben al onze leden opgeroepen om de ‘voorbeeldbrief’ te downloaden en te versturen naar de directie van Liander. Deze oproep komt nu te vervallen aangezien het maximale resultaat is behaald. No kinne we de folgende stappen sette!


30 augustus 2021
Opgelegde transportbeperking door Liander
Beste coöperatielid,
Het bestuur van de Dorpsmolen dacht na een half jaar hard werken eindelijk de puntjes opde spreekwoordelijke ‘i’ te hebben gezet. De SCE-subsidie is definitief toegekend en de buurtambassadeurs uit de dorpen hebben een fantastische prestatie neergezet door in zeer korte tijd ruim 500 adressen/huishoudens lid te maken van de coöperatie. Dit laatste was een voorwaarde om de volledige subsidie binnen te halen waarmee de coöperatie €25.000,-
per jaar in de dorpen kan laten vloeien.

Als ineens blijkt dat de legpuzzel zichzelf gaat leggen dan zal er wel een kink in de kabel komen. Tja en dat is dan ook zo. Van de netwerkbeheerder hebben we altijd te horen gekregen dan de levering van de molen aan het elektriciteitsnet geen probleem was.

Echter nadat de offerte aangevraagd is voor de 1-2 MW (turbine is 1MW/ 1000KW), heeft Liander te kennen gegeven dat er maximaal 451 KW aan het net geleverd kan worden. Hierdoor zullen de inkomsten dalen tot 70%* van het oorspronkelijke plan en wordt de SCE-subsidie niet optimaal benut. Met als gevolg dat de rentabiliteit en de geldstroom in de eigen omgeving lager zal uitvallen.

Hoe nu verder?

Ondertussen zitten we niet bij de pakken neer: op 12 augustus hebben we politieke partijen, ambtenaren en bestuurders binnen de gemeente Leeuwarden, provinsje Fryslân en Urgenda aangeschreven om op bestuurlijk niveau in gesprek te gaan met Liander. Dit om op deze manier Liander, die een gesprek uit de weg gaat (weigert), aan de tafel te krijgen. De belangrijke vraag voor onze ‘business case’ is: Hoe lang duurt de transportbeperking?

Wat kan jij doen?

Jij, als een van de 540 leden, kan ook van je laten horen door bijvoorbeeld een ingezonden  brief in de krant te plaatsen, een brief te sturen naar Liander (zie ook voorbeeldbrief op de website en in de bijlage) of laat je horen via de sociale media. Samen staan we sterk!

Nu alle leden op de hoogte zijn gebracht hopen we dat de media dit onderwerp zal oppikken om zo de druk verder op te voeren.

Het bestuur van de coöperatie doarpsmûne Reduzum e.o U.A

voorbeeld Brief aan Liander 30 augustus

ps Er is geprobeerd  om alle leden via de mail op de hoogte te brengen, maar niet alle mailadressen blijken te kloppen . Komende weken worden leden benaderd om hun mailadres.


21-01-2020

De molen, daar hoor je niks meer van. Het is stil rond de molen. We hebben met z’n allen ruim € 800.000,- toegezegd als lening. Nu zou je toch zeggen dat de molen er al haast moet staan. Ook wij, bestuurders van de stifting, zouden graag de nieuwe molen snel geplaatst zien worden.

Maar…..
Dit schreven we op 23 november 2019 en vervolgens melden we dat vrijwel alles al was geregeld Als laatste punt waarop we moesten wachten was de goedkeur van onze SDE+ aanvraag. De aanvraag voor SDE+ subsidie was ingediend maar we moesten nog een aantal weken wachten op de acceptatie en daarmee voor 15 jaar lang een aanvulling op de prijs die we krijgen voor elke kWh die we opwekken en verkopen. De verkoopprijs van stroom is ongeveer 4 cent per kWh. De SDE zou dit aanvullen tot 5,8 cent. Dat zou een gegarandeerd inkomen geven en daarmee de zekerheid dat we de molen terug verdienen, de €800.000,- inclusief de rente kunnen terugbetalen en na een aantal jaren weer kunnen investeren in plannen in de dorpen. Het wachten op de goedkeur was dus het inbouwen van de zekerheid die we graag hebben. Dat het wel los zou lopen daarvan waren we vast overtuigd en met ons ieder die we er over gesproken hadden. We hadden op tijd de stukken ingeleverd en ze waren compleet. Weliswaar had een ambtenaar 12 dagen na het indienen op 29 oktober 2019 gebeld dat een van de papieren, het windrapport, niet het goeie was, maar dat goeie rapport had hij een uur later op zijn bureau en hij verzekerde aan de telefoon dat alles nu in orde was .

Het heeft niet zo mogen zijn
Op 12 januari kregen we te horen van dezelfde ambtenaar dat hij onze aanvraag heeft afgewezen omdat ze te laat was ingediend . Hij had de aanvraag van 29 oktober verschoven naar 12 november ,het moment waarop hij het nieuwe windrapport kreeg. Daarmee was de aanvraag later dan andere projecten die dus voor gaan.

Wat nu ? Laten we duidelijk zijn

-We nemen geen enkel risico. Als we op wat voor manier dan ook niet de zekerheid krijgen dat we ieder zijn geld terug kunnen geven met rente stoppen we dus de procedure en komt de nieuwe molen er niet.

-We hebben bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van onze aanvraag. De wijze waarop dit is gelopen geeft ons het gevoel dat we beslist niet fair zijn behandeld . Alternatieven zo ze er al zijn worden door ons bekeken op hun mogelijkheden en aan jullie voorgelegd .

-We hebben in den lande (organisaties,ambtenaren en de politiek) altijd veel complimenten gekregen hoe goed Reduzum/Friens en Idaerd bezig zijn in hun streven naar een duurzaam dorp en een duurzame samenleving. Daar waar mogelijk zullen we proberen of deze complimenten ook kunnen worden omgezet in steun in welke vorm dan ook.

–Uiteraard mogen we hopelijk daarbij ook blijven rekenen op jullie steun. We informeren jullie zodra we wat weten.

De Stifting Doarpsmûne Reduzum


Onlangs heeft u een brief in de brievenbus van de molenstichting mogen ontvangen. Wilt u deelnemen? Zie de onderstaande pdf bestanden.

Brief bewoners

Invulformulier


De dorpsmolen een stap dichterbij

24 juni 2019

Dinsdag 18 juni 2019 is er een provinciaal coalitieakkoord gepresenteerd over hoe Provinciale Staten de komende 4 jaar op diverse terreinen de provincie gaat besturen. Een akkoord dat op diverse punten een positieve benadering uitstraalt.
Uiteraard waren wij vooral geïnteresseerd in de benadering van de nieuwe coalitie van onze dorsmolen.
Omdat er nog in de Staten over gestemd moet worden, benaderen we alles nog even voorzichtig, dat kan nog een probleem geven al gaat in de politiek bijna niemand daar van uit.
In het akkoord staat het duidelijk dat een dorpsmolen mits niet hoger dan in totaal 100 meter. Dat de opbrengst van de molen ook voor het dorp moet zijn is een toegift die wij al 25 jaar invullen. We mogen dus eindelijk de nieuwe molen bouwen van de provincie.

Hoe nu verder?
Als eerste komen we weer bij jullie langs. Vijf jaar terug hebben we jullie gevraagd of jullie ons net als bij de “oude” molen weer geld wilden lenen  voor 10 jaar om de molen mee te bekostigen. De reactie was toen voor ons
als bestuur een geweldige steun in de rug. Er werd 400.000 Euro toegezegd door de bewoners van Friens, Idaerd en Reduzum. Omdat er in vijf jaar tijd van alles veranderen kan en er mensen zijn verhuisd of persoonlijke
omstandigheden zijn veranderd willen we graag jullie dezelfde vraag nog een keer stellen in de hoop dat jullie het resultaat kunnen bevestigen en er wellicht meer mensen aanhaken.
Nadrukkelijk willen wij daarbij aangeven dat we nog niet het geld zelf komen ophalen. We komen pas om geld als we alle zeker hebben gesteld (vergunningen, subsidie, nieuwe afspraken met de leverancier van de molen enz.).
Doel is dus alleen ons zekerheid geven dat na 5 jaar wachten we nog op jullie kunnen rekenen.
De toezeggingen in gegevens zullen om jullie privacy te waarborgen aan een notaris ter bewaring worden overhandigd en het totaal wordt door ons alleen gebruikt voor onderhandeling met een bank en met de leverancier.
De aanvullende plannen
We hebben grootse plannen, die verder gaan dan alleen de molen vervangen, zoals we ook al diverse keren hebben aangegeven.
Het meest ideale doel is de stroom die we met de molen opwekken aan de inwoners van de dorpen tegen een gunstig tarief te leveren en zo de kringloop te sluiten. Dat moet zonder het risico dat we met z’n allen ooit eens zonder stroom komen te staan. Daarvoor zijn goeie afspraken nodig met de netbeheerder maar ook andere neuzen moeten dezelfde kant opstaan. Wellicht kunnen we een proefproject worden.
We moeten kijken of we kunnen aanhaken aan een experimentenregeling van Den Haag.
Daarvoor hebben we de komende periode de tijd om alles te onderzoeken terwijl de realisatie van de nieuwe molen gewoon door kan gaan.
Om ten alle tijde stroom tegen een goed tarief kwijt te kunnen onderzoeken we ook het aanschaffen van een grote ‘accu installatie’ om als de molen meer levert dan er vraag is de stroom tijdelijk op te slaan.
De combinatie van beide zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
We informeren jullie zo vaak als mogelijk over de stand van zaken en uiteraard is altijd het laatste woord over zoiets aan de inwoners van de dorpen.
De hobbels die te nemen zijn
Los van de aanvullende plannen zijn er genoeg dingen die geregeld moeten worden en de realisatie van de molen kunnen dwarsbomen of zelfs verhinderen.
De grootste is wel dat de subsidie volgend jaar verder om laag gaat. We moeten dus dit jaar subsidie aanvragen en toegewezen krijgen omdat het niet zeker is of de subsidie volgend jaar wel toereikend is.
Verder zijn daar de kosten die opnieuw moeten worden bekeken.
Maar ook de vergunningen moeten worden verleend.
Kortom, we hebben het best wel druk de komende tijd maar gaan er nu vol enthousiasme met jullie steun tegen aan.
Zo veel mogelijk houden we jullie geïnformeerd.Mochten er mensen zijn die met raad en daad bij willen staan dan horen we het graag
Stifting Doarpsmûne Reduzum
voor deze
Henk Vellinga

30 september 2018

Begin september kregen we het bericht dat de rechter de eis van de gemeente ,dat de provincie de nieuwe windmolen zou moeten toestaan ,had afgewezen . Hoewel het toch weer een terugslag is hadden we er eigenlijk al rekening mee gehouden. Hoe nu verder ? Opgeven en de molen stilzetten of verder strijden en de mogelijkheden op een rij zetten? Die vraag werd direkt nadat het vonnis bekend werd ook in het dorp regelmatig aan ons gesteld , eigenlijk met als ondertoon “jullie geven toch zeker niet op ?” We hebben unaniem hebben besloten ,zolang we jullie steun hebben niet op te geven. Maar hoe gaat het nu verder ? We hebben nog steeds de volledige steun van de gemeente. Die bekijkt op dit moment de mogelijkheden van een beroep tegen het vonnis. Ook kijkt men naar andere manieren om de vergunningsverlening vlot te trekken. Hoe een en ander uitwerkt moeten we nog even afwachten. Elke mogelijkheid kost uiteraard tijd . De snelste methode blijft nog steeds dat de provincie haar verzet tegen de molen op geeft. De kans daarop wordt daarop groter omdat nieuwe staten-verkiezingen naderen en partijen hebben aangegeven hun standpunt wel eens zouden kunnen veranderen. We hadden altijd al de steun van vrijwel de gehele oppositie maar daar voegen zich wellicht een aantal coalitiepartijen bij. Zo heeft het CDA het in haar nieuwe programma opgenomen en heeft de SP steeds tegen over ons haar spijt betuigd dat ze deze periode nee hebben gezegd tegen de molen. Of ze dat doen is natuurlijk nog even afwachten.

Onze uitgangspunten daarbij zullen we goed in het oog moeten houden.

Het moet kunnen. We zullen het financieel redement van de molen goed in de gaten moeten houden. We zullen alles nog eens op een rij zetten en wellicht ook aan jullie vragen of de toezegging van een tijd terug gestand kan worden gedaan, Dat daarbij voor de een het wat minder wordt en misschien anderen wat meer kunnen missen zal duidelijk zijn, als het totaal maar ongeveer gelijk is
De subsidie . Elk jaar verandert de hoogte en de vorm van de subsidie . We zullen dat goed in de gaten moeten houden inclusief de vorm waarin die subsidie beschikbaar is.
De techniek. We kijken voortdurend rond op de markt en zien veel nieuwe dingen voorbij komen. Tot nu toe is onze keuze voor de windturbine de beste voor zover we kunnen beoordelen. Wel kijken we met argusogen naar ontwikkelingen op het gebied van tijdelijke opslag van energie bij de molen zodat we de periodus van te veel stroom en periodus met te weinig stroom kunnen opvangen. Doel daarbij is stroom direct aan onze eigen mensen te leveren,maar daar over later meer.
Samengevat dus. We gaan door met jullie steun. Hoe we dat doen is nog onderwerp van studie en overleg en wellicht zelfs stemgedrag van jullie bij de verkiezingen. We houden jullie op de hoogte .

juli 2018

Behalve af en toe een stukje in de krant of een praatje op de radio dan wel incidenteel op straat horen jullie weinig van de nieuwe molen. Er is helaas ook niet echt heel veel nieuws te melden. Maar toch gebeurt er op diverse fronten best wel veel. Daarom even een verhaal om jullie bij te praten.
De aanvraag voor wijziging bestemmingsplan is begin dit jaar gepubliceerd . Er kwamen 11 reacties op.
Tien ervan positief en de elfde, van de provincie Fryslân, negatief.
De gemeenteraad heeft weer positief besloten over de molen en heeft de uitvoering nu in handen gelegd van B&W.
Een vertragende factor is daarbij dat de gemeente zoals gebruikelijk is, wacht met het verder uitwerken van het bestemmingsplan tot de rechter uitspraak doet over een door de gemeente aangespannen zaak tegen de provincie Fryslân over de dorpsmolen.
Die rechter, of liever gezegd drie rechters die samen mogen beslissen of de provincie ons terecht of onterecht dwars zit, heeft 8 week geleden een ferme poging gedaan om in te werken op het moraal van de provincie maar die bleef ‘nee’ zeggen. Dus zit er voor de rechter niks anders op dan puur de juridische feiten te beoordelen.
Dat dat kennelijk moeilijk is blijkt uit het feit dat het niet gelukt is binnen de termijn van 6 week tot een uitspraak te komen. De rechtbank heeft besloten de termijn van 6 weken te verlengen met nog eens 6 weken.
Ondertussen zijn we door de provincie Fryslân benaderd om te willen kijken naar een alternatief voor de windmolen. Ze hebben daarvoor een adviesbureau ingehuurd om alternatieven te onderzoeken en uit te werken. Hoewel we natuurlijk zelf ook wel eens hebben gekeken of er ook nog andere mogelijkheden zijn hebben we toch gezegd mee te kijken. Uiteraard onder de voorwaarde dat de beslissing bij de inwoners van de dorpen ligt.
Naast een aantal wilde plannen (biovergister , zonnepanelen tegen het dorp aan of op gehuurde daken van boerderijen etc.) was er ook een plan om op het terrein tussen de afritten van de weg naar Sneek (N354) en de snelweg A32 (Leeuwarden-Heerenveen) zonnepanelen te leggen.
Een plan dat 3.000.000 euro zou kosten, nogal wat bijzondere eisen stelde en waarvan de risico’s niet allemaal af te dekken zijn.
Toezeggingen van de provincie Fryslân, die eerst werden aangevoerd voor aanvullende financiering en hulp bij realisatie, zijn bovendien nooit ingevuld.
De subsidieregeling SDE+ wordt elk jaar minder. Die van 2018 was wellicht nog enigszins toereikend maar dat zouden we niet halen.
SDE+ aanvragen voor zonnepanelen in 2019 zou een nooit kostendekkend resultaat opleveren.
Subsidie aanvragen via een zogenoemde Postcoderegeling zou inhouden dat naast inwoners van Reduzum, Idaerd en Eagum ook die van Grou en Wirdum kunnen meedoen, maar juist Friens zou buiten de boot vallen. Bovendien ontwikkelen de bedoelde stukjes grond zich steeds meer tot nachtrust plek voor heel veel vogels. Ook degenen die zelf zonnepanelen al hebben zouden er bovendien vrijwel geen voordeel van hebben.Een zonnepark ver weg buiten zicht van ons allen met risico’s en zonder Friens, waarbij we moeten afwachten of mensen uit andere dorpen mee willen doen waarbij de opbrengsten om dingen in de dorpen te doen onzeker zijn lijkt ons geen goed alternatief voor de molen. 
We hebben er voor bedankt en eigenlijk waren de betrokkenen bij gemeente, provincie Fryslân en adviesbureau het wel met ons eens.

Misschien dat de eigenaar van de grond (Rijkswaterstaat) er anders over denkt en wil die wel het risico nemen maar dat is hun zaak.

Voorlopig is het dus wachten op de uitspraak van de rechter en daarna de verdere ontwikkelingen inclusief  wellicht een verandering  van de samenstelling van de Staten na de verkiezingen van begin volgend jaar. De voorstanders van de dorpsmolen in de coalitie.
In de Staten hebben ze ons verzekerd dat ze zich geen nieuwe ban van de dorpsmolen zullen laten opdringen.

We blijven aan het werk.

Wellicht hebben jullie het in de LC gelezen of op de molensite gezien :”Reduzum (en natuurlijk samen met Friens en Idaerd) is op duurzaamheidsgebied een nationaal voorbeeld “.
Bestuur Stifting Doarpsmûne Reduzum