Contributie en vergoeding

Contributiebedragen en vergoeding bij overlijden per 1-1-2023

  • Volwassene: € 22,50
  • Volwassene: (1 ouder) met kind(eren) < 18 jaar: € 32,50 (mits opgegeven!)
  • Gezinsabonnement (beide ouders lid): dan zijn kind(eren) gratis lid (mits opgegeven!)
    U betaald dus alleen de contributie van 2 volwassenen € 45,00.
  • Vanaf het jaar dat kinderen 18 jaar worden gaan zij automatisch over naar een volwassen lidmaatschap.
  • Tegemoetkoming bij overlijden: € 1.150 of naar rato bij percentageleden.
  • Kind geboren? Geef ons ook een berichtje zodat wij uw kind kosteloos bij kunnen schrijven.

Incasso:

Begin maart wordt jaarlijkse contributie geïncasseerd van het bij ons bekende bankrekening. Wilt u dat wij van een andere bankrekening dienen te incasseren dan kunt u dit veranderen door een nieuw machtigingsformulier in te vullen.

Inschrijf- en/of machtigingsformulier:

U kunt dit downloaden  of  per mail of telefonisch aanvragen bij het secretariaat.

Wilt u informatie en/of lid worden van onze vereniging dan kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Hylkje Hettinga, D.S. Bangmastrjitte 37, 9008 TJ Reduzum.

0566-602239 / uitvaartver.dle@gmail.com