Jaarvergadering Uitvaartvereniging

Beste leden,

Wegens de hoog oplopende coronabesmettingen vindt het bestuur het niet verantwoord om de Algemene jaarvergadering van Uitvaartver. De Laatste Eer op 16 november a.s. door te laten gaan

Wij nodigen jullie uit voor de 115e en 116e Algemene Ledenvergadering over 2019 en 2020 

Agenda

 1. Opening en mededelingen;
 2. Notulen ALV 2018;
 3. Jaarverslagen bestuur over 2019 en 2020;
 4. Verslag kascommissie 2019 Piet Posthumus en Fiona de Graaf-de Vries;
 5. Verslag kascommissie 2020 Tineke van Dijk en Piet Posthumus;
 6. Benoeming kascommissie 2021: ………………………. en Tineke van Dijk
 7. Financieel verslag over 2019 en 2020;
 8. Contributie en vergoeding aan dienstengebruik:
  – Voorstel contributie continueren € 22,50 p.j. per volwassen lid;
  – Voorstel ledenkorting bij overlijden te verhogen van € 1.100,- naar € 1.150,- ingaande 1-1-2022;
 9. Bestuursverkiezing:
  Pieter Terpstra: herkiesbaar.
  Tegen kandidaten kunnen zich tot 1 week van te voren schriftelijk melden bij het bestuur.

9 .  Rondvraag.


Graag ontvangen wij van onze leden een emailadres. U kunt dit mailen naar uitvaartver.dle@gmail.com
Het bestuur

Wilt u informatie over onze vereniging dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Jappie de Vries, voorzitter Tel. 601140
Hylkje Hettinga, secr./p.m. Tel. 602239 / uitvaartver.dle@gmail.com
Paule Schaap Tel. 624352
Pieter Terpstra Tel. 602147
Wimmy v.d. Meer-Koiter Tel. 602382