Jaarvergadering Uitvaartvereniging


“Nood breekt wet”

Helaas zijn wij door de aangescherpte Coronaregels, niet in staat dit jaar de uitgestelde jaarvergadering van maart, nu gepland op 20 oktober a.s., te houden.
Leden kunnen indien gewenst het financieel- en/of het jaarverslag van 2019 per mail opvragen bij het secretariaat:

Uitvaartver.dle@gmail.com

Indien u vragen heeft kunt u die via de mail stellen. Wij doen ons best deze vragen z.s.m. te beantwoorden.

Het bestuur

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Reduzum-Eagum-Friens-Idaerd


Graag ontvangen wij van onze leden een emailadres. U kunt dit mailen naar uitvaartver.dle@gmail.com
Het bestuur

Wilt u informatie over onze vereniging dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Jappie de Vries, voorzitter Tel. 601140
Hylkje Hettinga, secr./p.m. Tel. 602239 / uitvaartver.dle@gmail.com
Paule Schaap Tel. 624352
Pieter Terpstra Tel. 602147
Wimmy v.d. Meer-Koiter Tel. 602382