Us eigen buske

De inwoners van Reduzum, Friens en Idaerd kunnen de komende week de ouders of chauffeurs van de schoolbus aan de deur verwachten voor de jaarlijkse bijdrage. De schoolbuscommissie is erg dankbaar voor deze giften vanuit de ‘trije doarpen’. Mede hierdoor kan de schoolbus elke dag de kinderen van Friens, Idaerd en Tsienzerbuorren veilig van en naar school brengen. Op de jaarvergadering op 19 april 2018 zal de opbrengst bekend worden gemaakt.


Enkele jaren terug was de oude schoolbus, die de kinderen van Friens, Idaerd en Tsienzerbuorren dagelijks naar school brengt en ook weer thuis brengt, toe aan vervanging.
De molenstichting was in overleg met de gebruikers  van de bus al enkele jaren op zoek naar een klimaatvriendelijke vervanging van de bus. De norm daarbij was natuurlijk in de eerste plaats een bus die de kinderen veilig en op tijd op hun bestemming kon brengen. Heel wat exoten hebben de revue gepasseerd. Een schoolbus op waterstof. Technisch was die nog niet echt uitontwikkeld en de prijs was wel het grootste struikelblok.
De begroting voor zo’n bus zou al gauw op een miljoen euro uitkomen! We hebben de aanbieder vriendelijk bedankt, maar toch maar niet zo eentje gekocht.
De elektrische variant was ook een brug te ver. Niet alleen was elektrisch toen nog erg onbetrouwbaar, ook de prijs was erg hoog.
Via een bus op groen gas met ook een veel te hoog prijskaartje en een bus op afgewerkte patat-olie (konden we die kinderen niet aandoen ,wel de geur van patat maar geen patat)
zijn we uiteindelijk uitgekomen op wat toen als een ;schone diesel’ werd aangeprezen.

December 2012 konden we de sleutel van de bus overhandigen aan de bus-commissie, zoals te zien is op bijgaande foto.

Dat we dank zij Volkswagen weten dat het SCHOON bij een diesel in de praktijk minder schoon is,  neemt niet weg dat onze bus de afgelopen jaren goed heeft voldaan. We hopen dat hij dat nog een tijd zal blijven doen ook. De bus wordt nu formeel overgedragen aan de buscommissie voor een symbolische overdrachtsbijdrage.  Het in eigendom hebben van een schoolbus is tenslotte niet de taak waar je aan denkt bij een Doarpsmûne Stifting.
De komende tijd zullen we onze tijd ook best nodig hebben om de nieuwe molen te realiseren als de vergunning loskomt.
De Stifting Doarpsmûne Reduzum