Uit de school geklapt


6 maart
Afsluiting Junior Energiecoachproject

Aanstaande vrijdag wordt het Junior Energiecoachproject met een aantal activiteiten afgesloten. Het programma voor deze afsluiting ziet er als volgt uit.

11.30-12.15        Mad Science Show Energie Experts” voor alle groepen in de gymnastiekzaal

12.30-13.45        Funstation slijm maken voor alle groepen. Hiervoor wordt een schema gemaakt

13.00-14.00        Ouders, verzorgers, pakes, beppes en dorpsgenoten zijn van harte welkom bij de volgende activiteiten

 • Energiemarkt met energiecoachen
 • Fixteam met fixopa’s (Tabe Fennema en Willie Bergsma)
 • Klimaatburgemeester Lenny Alkemade
 • Bekendmaking winnaars kleurplaatwedstrijd per groep
 • Fictieve laadpaal voor schoolbus (Misja)
 • Escape Rooms
 • Vertegenwoordiging dorpsmolen Reduzum. De eerste huishoudens al zijn overgestapt naar Energie van Ons. Heeft u vragen over Energie van Ons. Kom dan vrijdag langs op school.
 • Proefjes door leerlingen o.l.v. stagiaires
 • Uitreiking diploma’s deelname aan het jeugd Energiecoachproject aan alle leerlingen
 • Koffie/thee/ranja en versnaperingen kraam door de ouderraad

December 2022
De kinderen liepen met hun groep onder begeleiding van de juffen/ meesters en de directeur, langs verschillende locaties: er werd gezongen met Simon Odinga bij de familie Stapensea, bij Sjoerd en Nynke konden de kinderen Josef, Maria en Jezus bezoeken in de herberg, bij de familie Schreiber  was er warme chocolademelk met slagroom, in de schuur van Langeberg werd er geknutseld onder begeleiding van Goof op de saxofoon, in de kerk werd er gezongen door het kerstkoor en op het schoolplein stonden vuurkorven om aan op te warmen en Marshmellows te eten. 
Het was een geslaagde kuier!

https://myalbum.com/album/hbjFiYjkrcco/?invite=c65ee4d9-ac3e-4342-8939-19f671ee2aa7


In tige slagge krystkuier fan de Trije Doarpen Reduzum mei as klapper it bekend meitsje fan de einstân fan de KiKa aksje. Mei in sponsorbedrach fan alle doarpsgenoaten en har famyljes, in donaasje fan Rudi Fennema Installatie & Infratechniek en it jild fan de aksje fan Ymkje is de einstân no €9630,41. De teller rint noch , dus wa wit gean se oer de €10.000
Trije Doarpen Skoalle Reduzum – Korte broeken actie 2022 (kikakortebroek.nl)

22 decemberMaren (11) en Survival Vereniging Leeuwarden komen in actie voor KiKa: ‘Zus Bente is ziek en Maren maakt dat van dichtbij mee’LC.nl
20 decemberBern yn de koarte broek nei skoalleOmrop Fryslân

dec 2022
Mededelingen van de directie van Trije Doarpen Skoalle,

Zeer geslaagde gastles tumbling en flikflakbal
Vrijdag 9 december heeft Sjaak Kalverboer (gymnastiek docent) een gastles tumbling en flikflakbal voor de groepen 3 t/m 8 verzorgd. De gastles is een initiatief van de gymnastiekvereniging in Reduzum om op deze manier de kinderen kennis te laten maken met tumbling en flikflakbal.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is in haar nieuwe samenstelling dinsdag 6 december voor het eerst bijeen geweest. Tijdens dit overleg zijn de verschillende taken binnen de MR als volgt verdeeld.
Voorzitter Ale Brouwer
Vicevoorzitter Mark Ettema
Secretaris Rianne Glerum
Algemeen lid Hilde Hoekstra
Adviseur Eelke Hoekstra
De MR heeft tijdens deze vergadering de Begroting 2023 en de Investeringen 2023 goedgekeurd en vastgesteld. De MR vergadert op dinsdagmiddag om 15.30 uur. Voor dit schooljaar zijn de volgende vergaderdata vastgelegd: 7 februari, 11 april, 20 juni en 11 juli. In verband met de procedure van werving en selectie van een nieuwe directeur dient er rekening te worden gehouden met extra vergaderingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door u worden bijgewoond. U dient zich hiervoor van tevoren aan te melden bij de secretaris (Rianne Glerum) van de MR. Wanneer u vragen heeft voor de MR dan kunt u hiervoor gebruik maken van het emailadres van de MR: mr.skoalle@proloog.nl

ANWB Kinderfietsenplan
Het is belangrijk dat kinderen mee kunnen doen en eigen keuzes kunnen maken. Hiervoor is het hebben van een fiets van groot belang. Dit is echter niet voor elk kind vanzelfsprekend. Momenteel leven veel kinderen in armoede. Daarom doen we deze oproep: “Heb jij, of iemand in je omgeving, een fiets over? Doneer ‘m dan aan het ANWB Kinderfietsenplan.” Het ANWB Kinderfietsenplan zamelt fietsen in, knapt ze met vrijwilligers op en geeft ze aan kinderen die de fiets nodig hebben. Kijk voor meer informatie op www.anwb.nl/kinderfietsenplan.

In Actie voor Kika
Wij komen op dinsdag 20 december in ACTIE tegen kinderkanker. We willen zoveel mogelijk aandacht en geld ophalen om te zorgen dat kinderkanker voor 100% genezen wordt. Een actie die ons aan het hart gaat. Afgelopen jaar hebben wij op de TDS te maken gehad met twee van ons (inmiddels oud) leerlingen die kanker kregen. Daarom willen we samen met de kinderen in actie komen en sluiten wij ons aan bij de korter broeken actie van Kika.
Op 20 december komt iedereen die het wil ik korte broek naar school (leerkrachten, leerlingen en natuurlijk ouders). Omdat het al richting de winter gaat een hele uitdaging. Maar dat hebben wij er natuurlijk wel voor over.
De kinderen die in korte broek komen laten zich sponsoren. Dit doen zij om mensen te vragen geld te doneren. Op deze dag wordt in de klassen 5 t/m 8 ook stilgestaan wat kinderkanker is, wat Kika en het Prinses Maximacentrum doen en hoe zij met hun actie helpen. Wilt u ook sponsoren dit kan via de bijgevoegde QR-code of ga naar de volgende site:
https://www.kikakortebroek.nl/Trije-Doarpen-Skoalle-Reduzum

Kerstdiner en kerstkuier
Wij zijn Ties van Steen en Femke Bruining en lopen stage bij meester Arnold (groep 4) en meester Mark (groep 3). Voor onze opleiding onderwijsassistent moeten we een activiteit voor de stageschool organiseren en het idee is een kerstdiner met een lopend buffet in de groepen te organiseren.
Over een aantal weken staat het kerstfeest voor de deur! Over 2,5 week begint ook de kerstvakantie en hebben de kinderen weer 2 weken vrij. Voor deze vakantie begint hebben we nog een leuke/gezellige activiteit op de planning staan. Namelijk een lopend kerstbuffet! Op donderdag 22 december gaat dit plaats vinden op de Trije Doarpen Skoalle. Vanaf woensdag 14 t/m vrijdag 16 december hangen er bij alle lokalen kerstbomen met kerstballen waar gerechten op staan. Per kind mag er een kerstbal uit de boom worden gehaald van een gerecht, die de kinderen samen met de ouders gaan maken. Kinderen kunnen zelf een gerecht bedenken, maar dit kunnen bijvoorbeeld ook heerlijke pannenkoeken, wraps of kleine tapas gerechtjes, slaatjes, stokbroodjes of satéstokjes zijn. De kinderen worden samen met de heerlijk klaar gemaakte gerechten om 17:00 uur op school verwacht in hun lokaal. Om 17:15 uur zal het lopend buffet starten en om ongeveer 17:50 uur zal
het buffet afgesloten worden. De kinderen hoeven geen servies en een beker mee te nemen, hier zorgt de school voor.
Om 18:00 uur begint de kerstkuier en deze zal samen met de meester/juf worden afgelegd langs verschillende locaties in Reduzum. Tussen 18:45 uur en 19:00 uur zal de kerstkuier afgelopen zijn en kunnen de kinderen weer opgehaald worden bij de school.

Verzoek Linepraat
De redactie wil een nieuwe rubriek starten waarin kinderen van school thuis worden geïnterviewd. Het interview zal in Linepraat worden opgenomen. Voor het interview is toestemming nodig van u als ouders en verzorgers. Kinderen die hieraan mee willen werken kun worden opgegeven via het volgende emailadres linepraat@gmail.com

“Er is nog nooit een goede oorlog of een slechte vrede geweest.”
Benjamin Franklin – Amerikaans staatsman en fysicus 1706 – 1790.

Ik winskje jimme allegearre noflike feestdagen en in sûn 2023 ta!

Met vriendelijke groet,
Mei freonlike groetnis,
With kind regards,

Eelke Hoekstra
Interim-directeur


8 december
Mededelingen van de directie van Trije Doarpen Skoalle

Opbrengst Kinderpostzegelactie 2022

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2022 is bekend, er is landelijk een bedrag van € 9.046.765,00 opgehaald. Een geweldig bedrag waarmee heel veel kinderen geholpen kunnen worden. Het geld gaat naar projecten die kinderen ‘wind mee’ geven. Zoals Move Maatje, School’s Cool en Playing for Success. Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de fantastische bijdrage!

Aankleding school

In de afgelopen week hebben ouders de school versierd met vlaggetjes, cadeautjes en raamtekeningen om helemaal in de Sinterklaassfeer te komen. Het resultaat hiervan is prachtig geworden. Hartelijk dank aan alle ouders die hieraan hebben meegewerkt!

Uitstapjes in week 47

De leerlingen van groep 7-8 brengen dinsdagmorgen 22 november een bezoek aan het Historisch Museum in Leeuwarden. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 gaan woensdagmorgen 23 november naar het Mearke in Winsum.

Schoolplein

Voor de herinrichting van het schoolplein is er een schoolpleincommissie samengesteld. Deze schoolpleincommissie bestaat uit Frederik van Dijk, Jeljer Zijlstra en Rianne Glerum. De commissie is al druk bezig met de voorbereidingen voor een herinrichtingsplan van het schoolplein. Tijdens de zakelijke ouderavond op donderdag 17 november hebben zij deze plannen toegelicht. De komende periode zullen zij via Linepraat, het ouderportaal en www.reduzum.com ons van de uitvoering van deze plannen op de hoogte houden.

MR en OR

Tijdens de zakelijke ouderavond van donderdag 17 november is er afscheid genomen van de MR-leden Margriet Wissmann en Danny van der Rol. Hun plaats in de oudergeleding van de MR wordt nu ingenomen door Ale Brouwer en Rianne Glerum.

De OR heeft afscheid genomen van Frederik van Dijk en de nieuwe kandidaten Nynke Brinksma en Willeke Scheiber zijn met applaus ontvangen. 

Ouderportaal

Stichting Proloog stapt m.i.v. 1 januari 2023 over op een ander ouderportaal. Vanaf deze datum zal er geen gebruik meer kunnen worden gemaakt van het ouderportaal van Mijnschool. Vanaf 1 januari is Klasbord Ouderapp het ouderportaal dat op alle Proloogscholen gebruikt wordt. In de komende weken worden de ouders geïnformeerd over de invoering van het nieuwe ouderportaal.

Verzoek Linepraat

De redactie wil een nieuwe rubriek starten waarin kinderen van school (groep 4/5) thuis worden geïnterviewd. Het interview zal in Linepraat worden opgenomen. Voor het interview is toestemming nodig van u als ouders en verzorgers. Kinderen die hieraan mee willen werken kun worden opgegeven via het volgende emailadres linepraat@gmail.com

Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.”

Albert Einstein – Duits – Amerikaans natuurkundige 1879 – 1955.

Met vriendelijke groet,

Mei freonlike groetnis,

With kind regards,

Eelke Hoekstra

Interim-directeur


7 november

Dit jaar mogen we weer een lampionnen optocht organiseren!

Wanneer: vrijdag 11 november
Tijd: Om 17:30u worden de kinderen op het schoolplein verwacht in
Reduzum. Van daaruit gaan we in optocht een rondje door het dorp.
Route: Master Gorterstrjitte, Joksewei, Bangmastrjitte, Haedstrjitte, Master Gorterstrjitte.

Na afloop is er voor iedereen een lekker broodje.

Vergeet je lampion niet!


Leeshulpen gevraagd in groep 3

Het is ontzettend belangrijk om met kinderen te lezen in kleine groepjes zodat kinderen gecorrigeerd kunnen worden op het moment dat ze een foutje maken. Daar leren ze ontzettend veel van. In groep 3 zijn wij sinds de zomervakantie bezig met het leren lezen en het gaat al hartstikke goed. Om de kinderen nog een stapje verder te helpen zou ik graag op dinsdag- en donderdagochtend van 8.15 tot 8.45 met leesouders willen lezen. Op de activiteitenbriefjes hadden zich al een aantal personen opgegeven, maar ik zou graag nog een aantal ouders, pake’s, beppe’s erbij willen hebben. Dus heb je tijd op dinsdag of donderdagochtend en zou je een klein groepje kinderen willen helpen om het lezen te bevorderen? Geef je dan op bij meester Mark (groep 3). Alvast bedankt!


5 november
Luizenmoeders gezocht

Uit de binnen gekomen opgaven voor het deelnemen aan verschillende activiteiten zijn geen opgaven binnen gekomen voor de hoofdluiscontrole. Een netelige kwestie waarvan we graag zouden zien dat hier weer een aantal ouders/verzorgers/vrijwilligers voor beschikbaar is. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailbericht te sturen naar trijedoarpenskoalledirectie@proloog.nl 

Vervangingsproblematiek
Bij ziekte van een collega is het moeilijk om hiervoor vervanging te krijgen vanuit de vervangingspoule van Stichting Proloog. Veel van de leerkrachten en onderwijs assistenten die in deze poule zitten, zijn in de reguliere formaties van de scholen opgenomen. Gelukkig hebben we tot nu toe steeds een beroep kunnen doen op onze eigen leerkrachten en onderwijs assistenten om deze vervanging voor elkaar in te vullen. Een mooi voorbeeld van collegialiteit!

Dag van de leerkracht
Woensdag 5 oktober was de dag van de leerkracht. De dag waarop we de leerkrachten in het zonnetje zetten. In Nederland valt de dag van de leerkracht altijd op 5 oktober. De dag is door de UNESCO uitgeroepen tot een wereldwijde dag van de leraar. Ook de collega’s van onze school zijn door Stichting Proloog en door de school zelf gewaardeerd met een aardige attentie.

Stagiaires

Het is belangrijk dat je als school aan toekomstige leerkrachten en onderwijs assistenten een stageplek kunt bieden om in de schoolpraktijk ervaring op te doen. Bij ons op school lopen een aantal stagiaires van verschillende opleidingen in verschillende groepen stage. In groep 1-2 loopt Ieteke van der Zee op maandag, donderdag en vrijdag stage. Zij volgt de opleiding onderwijsassistent. In groep 3 zijn twee stagiaires aanwezig. Op dinsdag is dit Daisy de Haan zij komt van de pabo en op donderdag komt Femke Bruining als onderwijsassistent stagelopen. Groep 4 heeft ook twee stagiaires te weten Mark Feitsma op dinsdag en woensdag van de Pabo en op donderdag Ties van Steen als onderwijsassistent. Vanaf 14 november komen Femke en Ties ook op vrijdag stagelopen.

Coronaprotocol

Voor de komende periode waarin de kans groot is dat er weer een coronagolf komt, is een Coronaprotocol opgesteld. Het Coronaprotocol is door het schoolteam i.s.m. de MR is vastgesteld. Het protocol gaat uit van de vier mogelijke scenario’s zoals die ook in het Stichtingsprotocol van Proloog zijn opgenomen. In overleg met het team en de MR is dit protocol school specifiek gemaakt. Het kabinet besluit wanneer op- of afgeschaald wordt naar een ander scenario. Indien het kabinet besluit om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor de scholen dat ze de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren, maar uiterlijk binnen één werkweek. De maatregelen blijven vervolgen twee weken geldig.

De vier scenario’s

 • Donkergroen (verkoudheid) – basismaatregelen scholen volledig open met basismaatregelen (preventie);
 • Groen (griep) – basismaatregelen + extra aandacht personen met kwetsbare gezondheid, scholen volledig open (preventie);
 • Oranje (continue strijd) – basismaatregelen + voorzorgmaatregelen + contact beperkende maatregelen, scholen volledig open met pakket;
 • Rood (verregaand contactbeperkend) – Scholen niet volledig open: helft van de leerlingen is op school en de andere helft krijgt afstandsonderwijs.

“Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.”

Confucius – Chinees filosoof 551 v. C. – 479 v. C.

Met vriendelijke groet,

Mei freonlike groetnis,

With kind regards,

Eelke Hoekstra

Interim-directeur