Uit de school geklapt


7 november

Dit jaar mogen we weer een lampionnen optocht organiseren!

Wanneer: vrijdag 11 november
Tijd: Om 17:30u worden de kinderen op het schoolplein verwacht in
Reduzum. Van daaruit gaan we in optocht een rondje door het dorp.
Route: Master Gorterstrjitte, Joksewei, Bangmastrjitte, Haedstrjitte, Master Gorterstrjitte.

Na afloop is er voor iedereen een lekker broodje.

Vergeet je lampion niet!


Leeshulpen gevraagd in groep 3

Het is ontzettend belangrijk om met kinderen te lezen in kleine groepjes zodat kinderen gecorrigeerd kunnen worden op het moment dat ze een foutje maken. Daar leren ze ontzettend veel van. In groep 3 zijn wij sinds de zomervakantie bezig met het leren lezen en het gaat al hartstikke goed. Om de kinderen nog een stapje verder te helpen zou ik graag op dinsdag- en donderdagochtend van 8.15 tot 8.45 met leesouders willen lezen. Op de activiteitenbriefjes hadden zich al een aantal personen opgegeven, maar ik zou graag nog een aantal ouders, pake’s, beppe’s erbij willen hebben. Dus heb je tijd op dinsdag of donderdagochtend en zou je een klein groepje kinderen willen helpen om het lezen te bevorderen? Geef je dan op bij meester Mark (groep 3). Alvast bedankt!


5 november
Luizenmoeders gezocht

Uit de binnen gekomen opgaven voor het deelnemen aan verschillende activiteiten zijn geen opgaven binnen gekomen voor de hoofdluiscontrole. Een netelige kwestie waarvan we graag zouden zien dat hier weer een aantal ouders/verzorgers/vrijwilligers voor beschikbaar is. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailbericht te sturen naar trijedoarpenskoalledirectie@proloog.nl 

Vervangingsproblematiek
Bij ziekte van een collega is het moeilijk om hiervoor vervanging te krijgen vanuit de vervangingspoule van Stichting Proloog. Veel van de leerkrachten en onderwijs assistenten die in deze poule zitten, zijn in de reguliere formaties van de scholen opgenomen. Gelukkig hebben we tot nu toe steeds een beroep kunnen doen op onze eigen leerkrachten en onderwijs assistenten om deze vervanging voor elkaar in te vullen. Een mooi voorbeeld van collegialiteit!

Dag van de leerkracht
Woensdag 5 oktober was de dag van de leerkracht. De dag waarop we de leerkrachten in het zonnetje zetten. In Nederland valt de dag van de leerkracht altijd op 5 oktober. De dag is door de UNESCO uitgeroepen tot een wereldwijde dag van de leraar. Ook de collega’s van onze school zijn door Stichting Proloog en door de school zelf gewaardeerd met een aardige attentie.

Stagiaires

Het is belangrijk dat je als school aan toekomstige leerkrachten en onderwijs assistenten een stageplek kunt bieden om in de schoolpraktijk ervaring op te doen. Bij ons op school lopen een aantal stagiaires van verschillende opleidingen in verschillende groepen stage. In groep 1-2 loopt Ieteke van der Zee op maandag, donderdag en vrijdag stage. Zij volgt de opleiding onderwijsassistent. In groep 3 zijn twee stagiaires aanwezig. Op dinsdag is dit Daisy de Haan zij komt van de pabo en op donderdag komt Femke Bruining als onderwijsassistent stagelopen. Groep 4 heeft ook twee stagiaires te weten Mark Feitsma op dinsdag en woensdag van de Pabo en op donderdag Ties van Steen als onderwijsassistent. Vanaf 14 november komen Femke en Ties ook op vrijdag stagelopen.

Coronaprotocol

Voor de komende periode waarin de kans groot is dat er weer een coronagolf komt, is een Coronaprotocol opgesteld. Het Coronaprotocol is door het schoolteam i.s.m. de MR is vastgesteld. Het protocol gaat uit van de vier mogelijke scenario’s zoals die ook in het Stichtingsprotocol van Proloog zijn opgenomen. In overleg met het team en de MR is dit protocol school specifiek gemaakt. Het kabinet besluit wanneer op- of afgeschaald wordt naar een ander scenario. Indien het kabinet besluit om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor de scholen dat ze de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren, maar uiterlijk binnen één werkweek. De maatregelen blijven vervolgen twee weken geldig.

De vier scenario’s

  • Donkergroen (verkoudheid) – basismaatregelen scholen volledig open met basismaatregelen (preventie);
  • Groen (griep) – basismaatregelen + extra aandacht personen met kwetsbare gezondheid, scholen volledig open (preventie);
  • Oranje (continue strijd) – basismaatregelen + voorzorgmaatregelen + contact beperkende maatregelen, scholen volledig open met pakket;
  • Rood (verregaand contactbeperkend) – Scholen niet volledig open: helft van de leerlingen is op school en de andere helft krijgt afstandsonderwijs.

“Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.”

Confucius – Chinees filosoof 551 v. C. – 479 v. C.

Met vriendelijke groet,

Mei freonlike groetnis,

With kind regards,

Eelke Hoekstra

Interim-directeur