Biljarten

Biljartvereniging DWEI
T. Rodenburg-Stöpetie
Haedstrjitte 44  9008 SR Reduzum
0566-601940/601554
e-mailadres: trudy58@outlook.com


Biljartvereniging DWEI (Door Wil En Inzet) is opgericht in 1978 en heeft momenteel 76 leden. Inwoners van Reduzum, Idaerd en Friens kunnen lid worden van deze club. De contributie bedraagt 15,00 euro per jaar.
Het biljarten vindt plaats in café-bar De Welp waar de familie Van Dijk twee officiële wedstrijdbiljarts heeft staan.

Naast de herencompetities op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond wordt sinds 1988 ook een damescompetitie gespeeld op de vrijdagavond.


Activiteiten Agenda DWEI 2022/2023

1e Maatspartij 5-11-2022 Opgave voor 18 -10-22
Siebe Fennema Marathon 7-1-2023 Opgave voor 28-12-22
Pier Riemersma partij 7-2-2023 Opgave voor 24-01-23
2e maatspartij 4-3-2023 Opgave voor 21-02-23
Slotjûn 15-4-2023 Opgave voor 03 -04-23

Bestuur

Jeroen van Dijk, voorzitter
Trudy Rodenburg, secretaris
Jelte de Leeuw, penningmeester,
Rijk van Dijk, lid
Lieuwe Tilma, lid
Op tiid op bêd…

Jaarvergadering DWEI

De Noarmannen

Biljartkampioenen