Bridge leren spelen?

 Bridgeclub Reduzum helpt u graag!


In diverse dorpen rondom Leeuwarden bestaan enthousiaste bridgeclubs, zoals in Grou, Aldeboarn Bilgaard en Reduzum. In andere dorpen bestaan helemaal geen bridgeclubs, zoals in Wergea, Warten, Wirdum, Raerd en Easterwierrum.

Bridge in Reduzum
De bridgeclub in Reduzum kent ca. 40 leden, in de meeste gevallen leden van 65 jaar en ouder. In 2014 zijn mijn vrouw Lieke en ik lid geworden van de bridgeclub in Reduzum, en wij troffen er allemaal  leuke mensen aan, met een diverse achtergrond.
Bridge is vooral een denksport voor ouderen!
De meeste leden zijn pas op latere leeftijd gestart met de bridgesport en dat begrijp ik ook wel. Je moet namelijk  veel tijd steken om het bridge goed te kunnen spelen. Dat begint al met het leren van bridgen.

Bridge leren kost tijd!
Mijn vrouw Lieke en ik hebben bijna een jaar lang iedere week les gehad van Jaap Tichelaar uit Reduzum, samen met Henk en Riekje Korf uit Reduzum. Na maandenlange les ben je welkom om in de bridge-drive te komen spelen, iedere dinsdagmiddag in de kantine van de korfbalclub in Reduzum van september tot mei en van juni tot augustus bij de zomerbridge in Leppehiem in Akkrum. En dat is altijd heel bijzonder! Je kaart dan samen met circa 40 andere bridgers en niet alleen voor het winnen! Want ook het sociale aspect is heel belangrijk. Zo leer je nieuwe mensen kennen en sommigen krijgen er soms hele goede vrienden bij.

Afgelopen jaren: Nieuwe leerlingen uit Wergea en Raerd.
Na een oproep in de dorpsbladen twee jaar geleden hebben zich vier nieuwe leerlingen gemeld bij bridgeclub Reduzum: Maria, Marian en Anneke uit Wergea en Titie uit Raerd. Ook zij hebben les gekregen van Jaap Tichelaar. En Lieke en ik hebben Jaap Tichelaar hierbij ondersteund. En zo hebben ook wij weer nieuwe mensen leren kennen.

Heeft u tijd en wilt u nieuwe mensen ontmoeten?
Heeft u tijd en zin om het bridgespel te leren spelen. Meld u dan aan! Bridge is een hele mooie denksport, een sport die u  aan het denken blijft zetten en dat is ook goed om uw oude dag. Met bridge zult u zich niet snel vervelen. En bovendien kan je met deze sport nieuwe kennissen en vrienden maken. Dus eenzaam hoef je niet te worden op uw oude dag!

Hoe kan ik mij aanmelden als leerling-bridger?
Wanneer u wilt leren bridgen neem dan contact op met: Jaap Tichelaar, It Pypke 1, 9008 RA Reduzum.
Zijn telefoonnummer is 06  40 88 37 04.

mail : tigchelaarjt@hotmail.com

Harry Vogels
Wergea