Gymnastiekvereniging

logo_smallGymnastiekvereniging Stânfries
Secr. Albert Bouwstra
Master Gorterstrjitte 23
9008 TC Reduzum
gvstanfries@outlook.com

 


Gymnastiekvereniging Stânfries is opgericht in 1912. De honderdste verjaardag is met een groot feest in de sporthal in Grou gevierd. Het is daarmee een vereniging die zowel op sportief als op sociaal-maatschappelijk vlak een belangrijke rol in en voor Reduzum, Friens en Idaerd/Eagum speelt.

Peuter en kleutergym op donderdagmiddag tussen 14.30 – 15.30 uur nijntje Beweeglessen. www.beweegdiploma.nl

Dance Fit is een mix van verschillende dansstijlen. Speciaal voor iedereen die de reguliere danslessen iets te snel, te veel of te lastig vindt. Een uurtje heerlijk bewegen op muziek zonder al te veel danstechnische obstakels.
Dance Fit wordt op dinsdagavond van 20.00 – 21.00 uur in de gymzaal verzorgd door Elske Tolsma.

Ouderengym, wordt verzorgt door Reduzum in beweging

Bestuur:

Voorzitter – Sido de Schiffart
Secretariaat – Albert Bouwstra
Penningmeester – Pytrik Scheepsma

Beëindiging gymnastiekactiviteiten