IJsclub Nieuws

IJsclub Eendracht Reduzum
Secretariaat: Karin Bakker
Master Gorterstrjitte 23
9008 TC Reduzum
tel nr.600128
karinbakker1010@outlook.com


10 december 2022

Na twee jaar waarin we door corona geen ledenvergadering hebben gehad, willen we jullie nu weer uitnodigen voor de algemene ledenvergadering.

Algemene ledenvergadering van IIsklub “Eendracht” op donderdag 15 december 2022 in Café “Bar De Welp” te Reduzum. Aanvang 20:00 uur

1.  Opening

2.  Ingekomen stukken en mededelingen

3.  Notulen

4.  Jaarverslag van de secretaris

5.  Jaarverslag van de penningmeester

6.  Verslag van de kascommissie

7.  Benoeming nieuwe kascommissie

8.  Bestuursverkiezing aftredend: geen bestuurswissel

9.  Verslag vergadering Bond van ijsclubs

10.  Rondvraag 

U bent van harte welkom op onze ledenvergadering.

Het bestuur

Aangezien er in 2020 en 2021 geen jaarvergadering is geweest hierbij nogmaals de laatste notulen, deze zijn van 2019.

Notulen algemene ledenvergadering ijsclub Eendracht van donderdag 12 december 2019 in café “Bar de Welp” te Reduzum.

Aanwezig: 5 bestuursleden en 16  leden

Bericht van verhindering: Inge en Boele, Marije, Jan en Annemarijke.

1. De voorzitter opent om 20 uur de vergadering

Tot nu de laatste jaren niet zoveel winter. In januari toch nog een paar dagen kunnen rijden. De ijsbaan ligt er klaar voor. Pomp kon het dit jaar veel beter aan dan vorig jaar, ook door de droogte van vorig jaar. Een aantal nieuwe leden erbij door ….. Dit jaar zijn we nog niet toegekomen aan het opknappen van de tinte, dit staat voor komend jaar april op de planning.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Voorstel overname geluidsinstallatie van de geluidscommissie

Uitnodiging stichting museum de Fryske winter

Uitnodiging 100 jarig jubileumfeest bond van ijsclubs

Algemene ledenvergadering bond van ijsclubs

Uitnodiging vrij schaatsen jeugd

3. Notulen

Geen opmerkingen, hierbij worden de notulen goedgekeurd.

Punt 5 komt bij de kascommissie aanbod. Verder geen opmerkingen.

4. Jaarverslag van de secretaris

Was niet bij de notulen in de Linepraat gezet, wordt nu uitgedeeld.

Staat pomp 2,5 week aangestaan, normaal is 4 dagen. Vorig jaar is er waarschijnlijk toch een verstopping geweest, nu werkte pomp beter. Verder geen opmerkingen.

5. Jaarverslag van de penningmeester

Er zijn nog een paar leden die nog missen. We hebben 76 nieuwe leden, veel oudere leden zijn nu donateur geworden. Ook hebben we nu de nummers en mailadressen wat gemakkelijk is om eventuele acties te mailen. We hebben nu rond de 300 leden. Sportstichting dit jaar gedeelte terug gekregen vandaar nu mindere dan vorig jaar. Bijna iedereen heeft nu een machtiging, er zijn nog een paar kwitanties. Er wordt een voorstel gedaan om een mail te sturen of in de Linepraat  te zetten wanneer de contributie wordt geïnd. Het land dit jaar bijna 25 jaar in gebruik. Mogelijk toch meer de jeugd motiveren om te gaan schaatsen, vanuit het Gewest zou hier ook wat voor opgezet worden.

Kwartet schaatsen informeren of dit ook komt. Of zet een keer een baan in het dorp neer met trainer. Er is wel reserve om iets op te zetten voor de jeugd, kijken naar wat de mogelijkheden zijn.

6. Verslag van de kascommissie

Alles is nu in één keer gedaan (ook het deel van vorig jaar) dit is door Lolke, Agatha en Jeroen ondertekend. Agatha geeft aan dat het er goed uitziet en mooi dat er nu 76 nieuwe leden bij gekomen zijn.

7. Benoeming nieuwe kascommissie

Jeroen en Trudy stonden op reserve, zij zullen volgend jaar de kascontrole doen. Nu Rijk op reserve erbij.

8. Bestuursverkiezing

Pieter Kuperus voorgesteld en goed gekeurd.

9. Verslag van de vergadering van de Bond van IJsclubs

We zijn geweest op het 100 jarig jubileum, we werden verwelkomt door de baanvegers. Het was een leuke avond in de ring van Thialf.

De jaarvergadering was in de 11-hal. Wel wat een kleine ruimte daardoor geen zicht op het bestuur.

61 ijsclubs zijn lid, er zijn nog 30 die wel lid willen worden. De bedoeling is dat er meer ijsclubs lid worden, hier gaan ze mee aan de slag. Om zo ook weer meer inkomsten te krijgen. Nu weinig Friezen als topschaatser bij het Gewest. Ze willen ook meer doen aan talentontwikkeling. De 11 steden hal is gemakkelijker en goedkoper om te vergaderen. Alleen is de zaal minder geschikt om met zo’n groep te vergaderen. Volgend jaar zal het dan ook ergens anders zijn.

Het Gewest is nog bezig met het opzetten van activiteiten voor de jeugd. Maar momenteel te kort aan bestuursleden, het is lastig om nieuwe bestuursleden te krijgen.

9 b. Mail betreffende geluidsinstallatie

We kunnen de geluidsinstallatie van de geluidscommissie overnemen. Dit lijkt ons wel een goed plan, dit wordt besproken en goedgekeurd. We gaan hierover in overleg met Jan. Wel denken aan de buma stemrechten. Bij vier dagen sterk ijs melden bij het Gewest. Maar dit valt ook onder de sportstichting, dus dan niet nodig.

10. Rondvraag

Geen vragen

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur en geeft het woord aan Klasina Seinstra

Jaarverslag 2020 – 2021

Dit jaar hadden we te maken met de coronamaatregelen. Doordat de lockdown er is, is er besloten om de algemene ledenvergadering te laten vervallen. Door de lockdown was het niet mogelijk om met meerdere personen bij elkaar te komen.

Op 5 december is de ijsbaan klaar gemaakt en werd de pomp aangezet.

In januari begon het te vriezen, en op 13 januari lag er een mooi laagje ijs op de baan. Op 16 januari begon het te sneeuwen en op 17 januari zette de dooi in waardoor er niet geschaatst kon worden.

Maar eind januari begon het weer te vriezen. Op 1 februari waren er al een paar ijsbanen open en ook op de Rypsterksterpolder werd er geschaatst. Bij ons op de baan van Reduzum was het ijs nog te dun om open te kunnen, wel lag er al een mooie ijslaag in. Op 6 februari wordt er extreem weer voorspeld, met sneeuwstorm en sneeuwduinen. Op 7 februari komt er inderdaad extreem weer, een sneeuwstorm met veel sneeuwduinen overal, waardoor er ook veel sneeuwduinen op het ijs liggen. Het blijft koud op 9 februari is het -8 graden.

OP 10 februari kan de baan open, maar door de sneeuw is het ijs slecht, heel veel bobbels. De ijsbaan wordt sneeuwvrij gemaakt door vrijwilligers (op 1,5 meter afstand) en met behulp van de sneeuwschuiver van Galama. Op dat moment gelden er overal in het land nog coronamaatregelen, dit houdt in dat de ijsclub ook moet voldoen aan een aantal regels. Mensen moeten 1,5 meter afstand houden en mogen niet bij elkaar staan. Ook mag de iisbaantinte niet open en moet er 1 richtingsverkeer komen, dus aan de ene kant de ijsbaan op en via het bruggetje de ijsbaan weer af.

Hoewel we te maken hebben met de beperkingen van de coronamaatregelen en het ijs nogal bobbelig is wordt er een aantal dagen mooi geschaatst op de baan en zijn er steeds veel kinderen aan het schaatsen of ijshockeyen. Ook is er buiten toch koek en zopie mogelijk, dit wordt verzorgt door Mark en Yfke.

Op 13 februari kan er ook op de buitenwateren geschaatst worden, het ijs was daar vaak wat beter dan op de ijsbaan doordat er minder sneeuw op lag.

Een bijzonder moment met allemaal lichtjes en een korte samenkomst op de ijsbaan was er op de dag van de liefde 14 februari. Een beetje aandacht en liefde voor elkaar in deze donkere coronatijden. Dit was gelijk de afsluiting van de winter van 2021, op 15 februari zette de dooi in en begon het te ijzelen. We kunnen terug kijken op vreemde maar mooie schaatswinter.

Jaarverslag 2021 – 2022

Ook dit jaar hebben we nog te maken met de coronamaatregelen, we zitten weer in een lockdown. Er komt een avondklok, na 17 uur zijn de winkels dicht en mag er niet meer gesport worden. Ook gaan de basisscholen een week eerder met kerstvakantie. Door deze maatregelen is er besloten om ook dit jaar geen jaarvergadering te houden.

De ijsbaan is begin december klaar gemaakt en onder water gezet. Het wordt een zachte winter, waardoor er geen ijs is en er niet geschaatst kan worden.