Kaatsnieuws

Kaatsvereniging Jan Reitsma
Secretariaat: Klasine Huistra
e-mail: kvjanreitsma@gmail.com
www.kaatsverenigingjanreitsma.nl
twitter @KvReduzum
Like ons op facebook
 


Sinds een paar weken heeft het Coronavirus ons  (dagelijkse) leven overhoop gegooid. Wat een paar maanden geleden nog vanzelfsprekend was is vandaag helaas niet meer zo.

Maar gelukkig heeft de overheid op 21 april, samen met het RIVM,  de goedkeuring gegeven dat kinderen tot 18 jaar weer samen mogen sporten in de buitenlucht/ sportveld.

Om een veilige situatie te kunnen creëren voor iedereen, zijn we vanuit KV Jan Reitsma op dit moment hard bezig met inventariseren wat we nodig hebben. als we weer met z’n allen beginnen te trainen. Wij willen ook iedereen de kans geven, dus ook niet-leden om mee te trainen.

In de bijlage vinden jullie nog een deel van het protocol, dat de NOC-NSF in opdracht van de overheid heeft samengesteld. Lees dit als sporter, ouder en/ of verzorger goed door en volg de aanwijzingen zoals beschreven is. Het hele protocol vinden jullie onder de volgende link:

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf

Om alles goed te kunnen voorbereiden, is het wenselijk om aan te geven of jullie WEL willen of NIET willentrainen.

Trainingsmomenten zijn:

Beginners (vanaf  6 jaar)                                                                           Maandag   18:45-19:15 uur        

Welpen (geboortejaar 2010 – 2011)                                                       Maandag   18:30-19:30 uur

Pupillen (geboortejaar 2008 – 2009)                                                       Maandag   18:30-19:30 uur

Schooljongens/ Schoolmeisjes (geboortejaar 2006  – 2007)               Maandag   19:30-20:30 uur        

Jongens/meisjes (geboortejaar 2003 – 2005)                                        Maandag   19:30-20:30 uur

Geef dit a.u.b. uiterlijk vrijdag 1 mei via email aan ons door.

Op een later tijdstip horen jullie van ons , wanneer we met de trainingen beginnen.

Als er nog vragen zijn, dan horen we dit graag

We hebben er zin in, jullie ook?


Uitslagen

Jeugd
19 mei, KNKB schoolmeisjes
3e Marleen Haarsma

19 mei, KNKB pupillenjongens
2e in verliezersronde Thijs van Dijk

18 mei, Federatie Grou
Welpenjongens/pupillenjongens:
1e Thijs van Dijk
2e Jens Overzet

Schooljongens/jongens/meisjes:
2e Symen Miedema
1e prijs verliezersronde Nynke Boersma

De uitslagen van zondag 12 mei 2019, jeugd ledenpartij Reduzum/Wytgaard,
Beginners:
1e Bas vd Wey, Esmee Veenstra
2e Daam Noordebos, Janne Marij Jonker
3e Jeroen van Dijk, Suze Hijlkema
Alle andere kregen een medaille

Welpen:
1e Harmen Steff de Ruiter, Mare Roorda, Doutsen Postma
2e Rindert Douma, Jesse Moos
3e Teije Reidinga, Trynke Nijman, Harmen Roorda

Pupillen/schooljeugd:
1e Sjoerd Mulder, Thijs van Dijk
2e Niels vd Wey, Werner Bosman
3e Hilde Mulder, Lars Tijssen, Nadine Koopmans

Hierbij de uitslagen van federatie in Reduzum van 11-5-2019:
Welpen:
2e Rindert Douma

Pupillen:
1e Thijs van Dijk, Tyme Mulder
2e Jens Overzet

Schooljeugd:
2e Marleen Haarsma

Jongens/ meisjes:
1e Melle Fopma, Jitze Miedema

2e Jehannes Gerben Brinksma, Anne Baukje Zijlstra

De priiswinners fan it Keningskeatsen 27 april
Beginners:
1e Jeroen van Dijk, Freark vd Wal
2e Sanne van Dijk, Djurre Kooistra

Welpen:
1e Trynke Nijman, Jelle de Vries
2e Janneke Nijman, Sale Jonker, Harmen Roorda

Pupillen:
1e Thijs van Dijk
2e Jesse Vrieswijk

Schooljeugd:
1e Symen Miedema
2e Marit Bleeker

Senioren
12 mei KNKB Jongens in Holwerd
1e Jehannes Gerben Brinksma

12 mei, KNKB Dames eerste klasse in Winsum
2e Klasine Huistra

10 mei, KNKB Dames Hoofdklasse d.e.l. in Stiens
1e Klasine Huistra

5 mei KNKB Jongens in Damwoude
2e verliezersronde Melle Fopma

De priiswinners fan it senioren Keningskeatsen 27 april:
Dames
1e Nynke Boersma & Janet Bokma
2e Janna Bokma & Nora Zijlstra

Heren A – individueel klassemint
1e Alfred Postma
2e Johannes G. Brinksma
3e Sjoerd Hofstee

Heren B
1e Mark v Dijk, Simon Sjouke Zijlstra & Arie Broekstra
2e Sjoerd de Boer, Folkert Boersma & Jarig Jan Boersma
3e Richard van Dijk, Wiebe van Marrum & Jelle Roorda