Kuorbalnijs

JEUGD E2 & E5

Voordat de jeugtrainingen vanwege de weersomstandigheden werden afgelast, hebben we gevraagd aan de jeugd van E2 en E5 wat ze vinden van de trainingen. Het is immers allemaal anders dan normaal door corona..

Hun reacties:

 • Femke Vriesema vindt het buiten trainen leuk, maar had liever binnen in de gymzaal getraind.
 • Douwe vindt het leuk om buiten te zijn, en kan nu toch zijn vrienden zien.
 • Njisk vindt het leuk, we doen nu meer spelletjes.
 • Pier vindt het leuk. Je blijft nu wat koeler dan in de zaal. Als je in de zaal traint dan heb je het veel sneller warm.
 • Simone vindt alles leuk. Je kan in de speeltuin spelen, en er is een leuk samengesteld team.
 • Saar vindt pionvoetbal het leukst. We zijn met veel kinderen. Ik kan door het trainen mijn vriendjes en vriendinnetjes zien.
 • Daam vindt het voetballen het leukst, en het is leuk om iedereen te zien.
 • Trynke vindt het leuk om weer te korfballen en om vriendjes en vriendinnetjes te zien.
 • Femke de Vries vindt het leukst dat je op het kunstgras mag.
 • Kije vindt alles leuk.
 • Suze vindt blokjes-voetbal leuk.
 • Janne Marije vindt het leuk dat ze iedereen weer kan zien
 • Cato (F2) vindt het leuk dat ze tikkertje kan doen.
 • Bregje en Margriet waren er niet.

Team E2 wordt getraind door Mirte Wijnstra en Léon Sjoerdsma, en gecoacht door Wilco de Boer. De E5 wordt getraind en gecoacht door Corrie Betten en Femke Wijnstra. Ze trainen nu gezamenlijk op de woensdagmiddag.

SPAAR MUNTEN VOOR ONZE CLUB!

Ook dit jaar doet K.V. Mid-Fryslân weer mee aan de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz in Akkrum. De actie loopt van 15 februari t/m 11 april.            Spaarmunten die je in Grou (of andere filialen) krijgt, kun je in Akkrum inleveren. Dit kun je doen door ze bijvoorbeeld mee te geven aan leden uit Akkrum. Maar je kunt ze ook inleveren bij Elske Tolsma.

We hopen weer een mooi bedrag voor onze club bij elkaar te sparen!

LIDMAATSCHAP

Op elk gewenst moment kan je lid worden van K.V. Mid-Fryslân.                      Een lidmaatschap loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni, en kan lid niet tussentijds opgezegd worden, omdat je deel uitmaakt van een team. Daarnaast betaalt de vereniging contributie voor elk lid aan de KNKV. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.

Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, doe dat dan voor 1 april a.s.

Neem contact op de ledenadministratie (ledenadministratie@kvmidfryslan.nl) als je lid wilt worden, het lidmaatschap wilt aanpassen óf opzeggen.

Namens KV Mid- Fryslân – Reduzum

Vriendelijke groet,

Afke Zijlstra, Elske Tolsma, Jet van’t Ende, Karin Bakker,

Sigrid Tijssen & Ranil Korf