Slachtemarathon

Kommisje Reduzum 2020
Site: www.slachtemarathon.nl


De slachtekommisje Reduzum heeft voor zaterdag 13 juni hulp nodig.

Deze hulp is ’s morgens tot +/- half 12 nodig voor de catering en voor assistentie op het dijkvak.

Wanneer jij ons wilt helpen graag voor 20 januari een berichtje aan:

Germ van Essen, tel. 601227 of e-mail: g.vanessen33@gmail.com

Slachte benodigheden
Het dijkvak vanaf Slotdyk Raerd tot de Dillebrug valt onder de verantwoordelijkheid van de Slachtekommisje Reduzum.

Voor de versiering van dat dijkvak hebben wij vlaggetjes nodig.

Graag doen wij een beroep op de bewoners van de diverse straten om hun vlaggetjes op zaterdag 13 juni aan ons beschikbaar te stellen.

Wanneer u hiertoe bereid bent graag voor 20 januari contact opnemen met Germ van Essen, tel.601227 of e-mail: g.vanessen33@gmail.com


Slachtemarathon 2020 is op zaterdag 13 juni

De marathon is dit jaar vanuit Raerd naar Easterbierum.

De inschrijving voor de slachte marathon is voor freonen vanaf 11januari

Freonen zijn zij die elk jaar aan de Slachte € 15 bijdragen.

Niet freonen kunnen vanaf 18 januari inschrijven.

Ik ben bereid jullie op tijd in te schrijven.

Dan zal ik de volgende gegevens van jou moeten hebben:

– Naam                                                        :

– Adres                                                        :

– Postcode                                                  :

– Woonplaats                                               :

– Telefoonnummer                                        :

– Jullie beslist juiste e-mailadres                        :
– Ben jij freon                                               :     O  JA             O NEE

– Hoeveel start/ buskaarten wens je te bestellen, aantal ……….

– Gewenste starttijd freonen vanaf 06.45 uur: starttijd graag………….uur.

– De prijs van de startkaart + bus is € 37,50 per persoon.

De prijs van startkaart is wanneer nodig, + bus (om startplaats te bereiken).

– O Ik wil ja gebruik maken van bus om Raerd te bereiken.
– O Ik wil geen gebruik maken van de bus om Raerd te bereiken.
Bij ja:
– O bus vanaf regio Franeker
– O bus vanaf Leeuwarden

Freonen kunnen 2 start kaarten bestellen en hebben voorrang bij de inschrijving en kunnen voorkeurstijd aangeven.

Opletten!
Diegenen die graag willen dat ik de aanmelding regel moeten zich bij mij opgeven voor:

30 december via e-mail: g.vanessen33 @ gmail.com.

Tevens moet jij voor die datum het inschrijfgeld aan mij overmaken op rek.nr :
NL 92 RABO 0356250687 t.n.v. G. van Essen.

Ik zal begin 2020 enkele trainingsroutes aan jullie toe sturen.

Groeten Germ van Essen, tel 0566601227


De slachtekommisje fan Reduzum hat de soarch fan it dykfak fan Raerd nei Easterwierrum

Germ van Essen g.vanessen1@hetnet.nl Foarsitter en kontaktpersoan
Binne Sjonger b.sjonger@hetnet.nl  Dykfakmaster
Henk Korf h.korf1@upcmail.nl Ferkearskommisaris en catering
Piter Renia p.renia@planet.nl  Kulturele saken