Op en om de tennisbaan

Secretariaat:Eetske de Boer

www.tvstanfries.nl
e-mail:tvstanfries@live.nl


2020 loopt op zijn einde en is een jaar dat niemand snel zal vergeten! Het jaar van Corona waarin wij allemaal beperkt werden in ons doen en laten; geen uitjes, geen gezellige nazit en ook geen knuffels of high fives.
Gelukkig hoefde de tennisbaan uiteindelijk maar een paar weken dicht. Daarna konden wij met wat aanpassingen en meerdere protocollen onze sport “gewoon” blijven beoefenen, fantastisch! Een uitlaatklep voor velen, wat in deze tijd erg belangrijk is!
Ondanks Corona hebben we dit jaar toch een paar mooie dingen kunnen doen. Ons paviljoen is voorzien van prachtige aankleding; we hebben tennisballen aan de muur, oude tennisrackets hangen aan het plafond, evenals het prachtige kunstwerk van een tennisser, gemaakt door Sibbele de Vries.
Deze aankleding is mede mogelijk gemaakt door Wietze Jorna. Door deze mooie verfraaiing is het gezelliger en het werkt ook meteen geluiddempend. Daarnaast heeft Jorrit Bonnema onze website vernieuwd en hebben wij een nieuw logo gekregen. Bedankt mannen!
Ook willen we enkele andere vrijwilligers bedanken. Klaas de Boer en Richard van Dijk zorgen ervoor dat de banen er altijd fantastisch bij liggen, zodat er op elk moment kan worden getennist. Wietze Jorna en Henk Korf hebben dit jaar de gehele heg om de baan weer gesnoeid. Zus Tiesema en
Wietske Jorna zorgen dat het interieur en exterieur rondom de tennisbaan er altijd netjes en verzorgd bij staat. Ook onze activiteitencommissie, Joop Andringa en Geke Koopmans, hebben ondanks deze bizarre tijd toch nog een leuke activiteit weten te organiseren. En wat een opkomst! Bedankt allen.
En wat zal 2021 ons gaan brengen? Soms zou je wel even in de toekomst willen kijken.
Wij hopen dat we ook in 2021 sportief en gezond door mogen blijven tennissen en dat we weer leuke activiteiten en toernooien kunnen organiseren voor volwassenen en zeker ook voor onze jeugd. Wij
hopen al onze leden in elk geval weer op de baan te zien. Mocht het jou ook leuk lijken om bij ons te komen tennissen, dan ben je van harte welkom. Kijk voor meer informatie op onze website:
www.tvstanfries.nl
Wij wensen iedereen een fantastisch, gezond en sportief 2021 toe!
Bestuur TV Stânfries


Aanscherping Coronamaatregelen

Zoals iedereen waarschijnlijk heeft meegekregen zijn de Coronamaatregelen sinds 1 oktober jl. weer aangescherpt. We mogen gelukkig nog steeds buiten sporten, maar de Kantine, Qlubb en het Paviljoen mogen niet worden gebruikt en zijn per 1 oktober gesloten. De kleedkamers en toiletten mogen wel gewoon worden gebruikt. 

Wil je vrij spelen dan dien je nog steeds de baan via de app te reserveren.

Verder geldt ook; blijf niet hangen op of rond de tennisbaan en toeschouwers zijn niet toegestaan.

Wij vragen iedereen die gebruik maakt van de tennisbaan (vrij spelen, lessen, KNLTB competitie, etc) zich te houden aan deze regels.

Zodra er meer ontwikkelingen zijn dan zullen we je uiteraard hierover informeren.
2 November | Eindschoonmaak

Op maandag 2 november staat de eindschoonmaak gepland. Vanuit de tennisvereniging worden er 6 vrijwilligers verwacht. Ben jij bereid om een avondje de handen uit de mouwen te steken?
Ja, ik help mee!     ALV

Wij stonden op het punt een Algemene Leden Vergadering te organiseren, maar werden helaas tot halt geroepen door de aanscherping van de Corona maatregelen. Aan de hand daarvan zijn wij tot de conclusie gekomen dat we de ALV uitstellen naar volgend jaar. Wij hopen dat we dan weer met zijn alleen bij elkaar kunnen komen om te vergaderen. 

Wel hebben we besloten dat de bestuurswisseling, die al sinds begin 2020 op het programma stond, nu door te voeren. Mocht iemand het hier niet mee eens zijn dan horen wij dat natuurlijk graag.

De volgende veranderingen hebben er plaats gevonden: • Jannet Bosma treedt per 1 oktober jl. af als secretaris en stopt ook met haar functie in de jeugdcommissie.

• Eetske de Boer neemt de functie van Secretaris over.

• Jorrit Bonnema treedt toe als nieuw bestuurslid. Hij neemt deels de oude taken van Eetske over. (Social Media en nieuwsbrieven)

• Sieta Posthumus neemt de functie in de jeugdcommissie van Jannet over.

De nieuwe bestuursamenstelling:
Bart van der Veen – Voorzitter
Eetske de Boer – Secretaris
Ale Brouwer – Penningmeester en ledenadministratie
Hedwig Jorna – Lessen en trainingen
Jorrit Bonnema – Algemeen lid

Ale Brouwer heeft begin 2020 ook aangegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie als penningmeester. Helaas is er, na diverse oproepen en persoonlijke benaderingen, tot op heden geen nieuwe penningmeester gevonden. Hierbij daarom nogmaals het verzoek: Heb jij interesse om het stokje van Ale over te nemen? Twijfel je? Neem dan gerust contact met ons op, zodat je bijvoorbeeld meer informatie kan krijgen over wat het inhoud.

Jannet bij deze nogmaals bedankt voor je inzet!

We hebben er 2 nieuwe enthousiaste vrijwilligers bij. Jorrit zit nu in het bestuur en Sieta sluit zich aan in de jeugdcommissie.     Vrij spelen jeugd tot 15 jaar

Wil jij je tennismaatjes verslaan? Geef je dan snel op! 
In verband met Corona wordt het lastig om dit najaar het Halloweentoernooi voor de jeugd te organiseren. Om de jeugd tot 15 jaar toch de kans te geven om te kunnen tennissen is er voor zaterdag 24 oktober een tennismiddag georganiseerd van 14.00 uur tot 15.30 uur. Deze middag kan je vrij spelen op de tennisbaan. Wij zorgen ervoor dat er een toezichthouder aanwezig is.

Wil jij hier gebruik van maken? Geef je dan op voor 21 oktober 2020.
p.s. Tip je tennismaatjes ook even.   Ik wil meedoen!