Op en om de tennisbaan

Secretariaat:Eetske de Boer

www.tvstanfries.nl
e-mail:tvstanfries@live.nl


Aanscherping Coronamaatregelen

Zoals iedereen waarschijnlijk heeft meegekregen zijn de Coronamaatregelen sinds 1 oktober jl. weer aangescherpt. We mogen gelukkig nog steeds buiten sporten, maar de Kantine, Qlubb en het Paviljoen mogen niet worden gebruikt en zijn per 1 oktober gesloten. De kleedkamers en toiletten mogen wel gewoon worden gebruikt. 

Wil je vrij spelen dan dien je nog steeds de baan via de app te reserveren. 

Verder geldt ook; blijf niet hangen op of rond de tennisbaan en toeschouwers zijn niet toegestaan.

Wij vragen iedereen die gebruik maakt van de tennisbaan (vrij spelen, lessen, KNLTB competitie, etc) zich te houden aan deze regels. 

Zodra er meer ontwikkelingen zijn dan zullen we je uiteraard hierover informeren.    
2 November | Eindschoonmaak

Op maandag 2 november staat de eindschoonmaak gepland. Vanuit de tennisvereniging worden er 6 vrijwilligers verwacht. Ben jij bereid om een avondje de handen uit de mouwen te steken? 
    Ja, ik help mee!     ALV

Wij stonden op het punt een Algemene Leden Vergadering te organiseren, maar werden helaas tot halt geroepen door de aanscherping van de Corona maatregelen. Aan de hand daarvan zijn wij tot de conclusie gekomen dat we de ALV uitstellen naar volgend jaar. Wij hopen dat we dan weer met zijn alleen bij elkaar kunnen komen om te vergaderen. 

Wel hebben we besloten dat de bestuurswisseling, die al sinds begin 2020 op het programma stond, nu door te voeren. Mocht iemand het hier niet mee eens zijn dan horen wij dat natuurlijk graag.

De volgende veranderingen hebben er plaats gevonden: • Jannet Bosma treedt per 1 oktober jl. af als secretaris en stopt ook met haar functie in de jeugdcommissie.

• Eetske de Boer neemt de functie van Secretaris over.

• Jorrit Bonnema treedt toe als nieuw bestuurslid. Hij neemt deels de oude taken van Eetske over. (Social Media en nieuwsbrieven)

• Sieta Posthumus neemt de functie in de jeugdcommissie van Jannet over.

De nieuwe bestuursamenstelling:
Bart van der Veen – Voorzitter
Eetske de Boer – Secretaris
Ale Brouwer – Penningmeester en ledenadministratie
Hedwig Jorna – Lessen en trainingen
Jorrit Bonnema – Algemeen lid

Ale Brouwer heeft begin 2020 ook aangegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie als penningmeester. Helaas is er, na diverse oproepen en persoonlijke benaderingen, tot op heden geen nieuwe penningmeester gevonden. Hierbij daarom nogmaals het verzoek: Heb jij interesse om het stokje van Ale over te nemen? Twijfel je? Neem dan gerust contact met ons op, zodat je bijvoorbeeld meer informatie kan krijgen over wat het inhoud.

Jannet bij deze nogmaals bedankt voor je inzet!

We hebben er 2 nieuwe enthousiaste vrijwilligers bij. Jorrit zit nu in het bestuur en Sieta sluit zich aan in de jeugdcommissie.     Vrij spelen jeugd tot 15 jaar

Wil jij je tennismaatjes verslaan? Geef je dan snel op! 
In verband met Corona wordt het lastig om dit najaar het Halloweentoernooi voor de jeugd te organiseren. Om de jeugd tot 15 jaar toch de kans te geven om te kunnen tennissen is er voor zaterdag 24 oktober een tennismiddag georganiseerd van 14.00 uur tot 15.30 uur. Deze middag kan je vrij spelen op de tennisbaan. Wij zorgen ervoor dat er een toezichthouder aanwezig is.

Wil jij hier gebruik van maken? Geef je dan op voor 21 oktober 2020. 
p.s. Tip je tennismaatjes ook even.   Ik wil meedoen!