Zorg


huisartsHuisartsen
De bewoners uit Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum kunnen o.a terecht bij de apotheekhoudende huisartsenpraktijken in Wytgaard, Grou en Wergea.

Huisartsenpraktijk Grou

Huisartsenpraktijk Warga

Huisartsenpraktijk Wytgaard

Dokterswacht
Dokterswacht regelt de acute huisartsenzorg buiten kantoortijden voor huisartsen die aangesloten zijn bij Dokterswacht Friesland.  Zij bieden spoedeisende zorg die niet kan wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts

Zorg bij dementie
Comfortzorg verzorgd in vorm van groepsbegeleiding voor mensen met dementie op jonge leeftijd: Caffemed. De deelnemers krijgen hier een passende dagbesteding, waar ze zich thuis voelen in een leuke, veilige en vertrouwde omgeving. Legedyk 31

Pedicure
Pedicure Tineke Koopmans behandelt en verzorgt voeten en helpt voetklachten te voorkomen.

Reanimatie en AED
In Reduzum zijn 2 AED apparaten, ze hangen in de Stanfriesstrjitte nr 3 bij de fam. Bouma en Haedsrtjitte nr 46 bij Electra aan de muur. Voor mensen die bevoegd zijn om AED apparatuur te gebruiken, wordt er geregeld vanuit Wolwêzengroep een opfriscursus geregeld.

Dorpenteam
Heeft u vragen of ondersteuning nodig op leefgebieden zoals opvoeding, werk, inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Dorpenteam

Voor inloop zijn wij in Grou ’s ochtends open van 9.00 tot 12.30 uur, ’s middags gesloten. Wij zijn de hele dag van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 0566-625151 of  info@dorpenteam.nl

Dorpenteam, Oedsmawei 18 a, 9001 ZJ Grou

Wolwêzengroep
De wolwêzengroep hat as taak it wolwêzen, sa as it yn it masterplan_reduzum beskreaun, stiet út te wurkjen

 

Medicijnen bezorging

Vrijwilligers gevraagd voor Caffemed

Doarpetoer