Oud papier

oud-papierService Ynformaasje Punt  Omrin www.omrin.nl
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 0900 – 210 0 21

 

  • Jarig-Jan Boersma – Contactpersoon Friens
  • Tabe de Graaf – Contactpersoon Idaerd
  • Frederik van Dijk – Contactpersoon Reduzum

Woensdagavond, om de vier weken,  wordt het oud papier opgehaald. Van de ouders met kinderen op school wordt verwacht, dat zij meehelpen bij het ophalen.
In de Linepraat staat iedere maand het rooster van chauffeurs en helpers.
De opbrengst gaat voor de helft naar school, de rest naar de schoolbus en de verenigingen van dorpsbelang Idaerd en Friens.

Datum 2017 Reduzum Idaerd Friens
3 mei R. Heckman, B. Spoelstra, M. Zijlstra Arie en Yde Arjen van Balen en Wilfred Janssen
31 mei P. Alberda, S. Sixma, E. Wenselaar Jaap en Tjipke Anke Bergsma en Sietie Boersma
28 juni A. Moos, A. Wijnstra, A. Postma Tjipke en Jaap Jarig-Jan en Sietie Boersma
26 juli S. de Boer, J. de Vreeze, B.Klomp Sietse en Gerrit Herman ten Kley en Jeroen Koopmans
23 aug. S. Posthumus, S. de Schiffart, N. Autar Jan en Tabe Arie v.d.Meulen en Jan Miedema
20 sept. P. van der Meulen, W. Haarsma, F. Koopmans Siep en Boele Wilfred Janssen en Tamme Tigchelaar
18 okt. J. van Dijk, E. Wieling, J. Roorda Klaas de Vries en Gerrit Peter Galama en Arjen van Balen
15 nov. R. Dijkstra, K. Hof, R. van Dijk Lolke en Jilles Ronald v.d.Meulen en Jos Bergsma
13 dec. W. de Boer, W. E. Tijssen, E. Posthumus Tabe en Jan Albert Bouwstra en Herman ten Kley

 

Oud papier ophalen
Omdat het oud papier nu wordt opgehaald door een andere firma (OMRIN) zijn ook de regels veranderd. De auto haalt op woensdag een keer in de vier weken het papier van Idaerd, Friens en Reduzum op. Hij begint om 17.30 uur in Idaerd, is ongeveer om 18.00 uur in Friens (start is bij pad naar boerderij  Boersma en v.d.Meer) en om 18.30 uur bij de Blauwe Tent.Hij haalt het papier op van Blauwe Tent tot en met het Tolhek en van de Trije Romers tot de spoortunnel. Omdat er ’s avonds veel auto’s langs de straat staan wordt dit gedaan met een achterlader. Hierbij moeten de helpers de bakken aan de wagen hangen. Dat kan met twee tegelijk.

DAAROM : – Zet de bak met het handvat naar de weg (de helpers kunnen ze dan zo pakken). Zet de bakken bij elkaar (losse bakken kosten twee keer zoveel tijd). Stamp het papier niet vast in de bak (ze kunnen moeilijk geleegd worden).Verder zou het fijn zijn als men op de Jokse de bakken op de hoek van de straat zou willen zetten. De auto kan nauwelijks achteruit de straat indraaien. En als we nu ook nog afspreken dat we de bak pas laten legen als er behoorlijk wat in zit, dan kan de tijd die het legen kost worden teruggebracht tot twee à tweeëneenhalf uur. Zijn we om een uur of half tien weer thuis.
Wat niet veranderd is: Het ophalen van oud papier is een schoolactiviteit. Op alle vaders/moeders van schoolgaande kinderen wordt periodiek en ongevraagd een beroep gedaan om te helpen, zoals is afgesproken op een zakelijke ouderavond van enige jaren geleden. Wanneer het u niet past mag er natuurlijk onderling geruild worden. Dit hoeft u niet door te geven, maar wel zelf te onthouden. De helpers, die voor die maand op papier staan, krijgen kort van te voren een formulier met richtlijnen en op de avond zelf wordt hen bij de start een oranje hesje uitgereikt.