Klussendienst

Op 1 september 2012 is er in Reduzum een vrijwillige klussendienst van start gegaan. Naar aanleiding van een enquête is er een lijst van aanvragers van klussen en lijst van vrijwilligers opgesteld. Met de lijst van vrijwilligers gaat de werkgroep Wolwêzen verder.

Wanneer u graag wilt dat er bij u een bepaalde klus uitgevoerd wordt, kunt u contact opnemen met één van de werkgroep Wolwêzen. U krijgt dan de contactgegevens van een vrijwilliger, waarmee u contact kunt zoeken.

Met klussen bedoelen we allerlei karweitjes die uitgevoerd moeten worden, die u zelf niet goed of helemaal niet meer kunt. De klussen worden uitgevoerd door jongeren en ouderen.

Kijk hieronder bij welk lid van de werkgroep u komende periode moet zijn.

Verder willen wij ons alleen bezig houden met vrijwilligers. Komt er betaling aan de orde, wanneer u bijvoorbeeld wekelijks wilt laten maaien, dan bemoeit de werkgroep zich er niet mee. U zult dan zelf een oplossing moeten zoeken.

Contactpersoon: juni en juli Marga Hafma : tel.nr 06-81477117

Contactpersoon: augustus en september  Agatha Vermeulen 602323.