Geslaagd!

2021


VMBO
Iris van Dijk
Jitze Miedema
Léon Sjoerdsma
Femke Wijnstra
Noa Ten Kley
Brent Tijssen
Meike Posthumus
Folkert Boersma

Havo
Nynke Boersma
Wianne van Balen
Dina Haarsma
Leonie Zijlstra
Nora Zijlstra

VWO
Amarens Noordenbos
Hannelys Posthumus
Jannes Thomas Koopmans

Mechatronica
Johannes Terpstra

Doktersassistente
Klaske Bokma

HBO Bachelor Communicatie
Fenna Terpstra

HBO Human Resource Management
Ilse van der Sluis

HBO Bedrijfskunde
Dirk Jan de Boer

Media vormgeving
Kees Ebels
Dagmar de Haan

Masters-MSc GIS (Geographical Information Science)
Ruben Planting

 

Ook geslaagd, en sta je nog niet op deze lijst? Mail dan naar redactie@reduzum.com