Geslaagd!

2022

Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum en Hôflân


VMBO
Thomas Bootsma
Rein Jonker
Niels Loonstra
Symen Miedema
Anouk van der Meulen
Sjoukje Posthumus
Ineke Reitsma
Age Broer Roorda
Chris van der Sluis
Jadey Thomassen

HAVO
Greg Hekman
Fenna Noordenbos
Siska van der Sluis
Jorn Steensma

VWO
Marije van Balen
Doete Fopma

MBO Chemisch-fysisch analist
Jetze Sixma

MBO Media Vormgeving
Anne Baukje Zijlstra

MBO Vakbekwaam veehouderij
Jurjen Bergsma

MBO Sound Design
Stijn Loonstra

Doktersassistente
Yvonne Hoekstra

Praktijkonderwijs
Tjitse Wenselaar

Apothekers Assistente
Baukje Heeringa

Maatschappelijke zorg specifieke doelgroepen
Tsjitske Krans

Dierengeneeskunde
Ciska Schuurmans

HBO Facility Management
Anouk Kleefstra

HBO Voeding en Diëtetiek (Bachelor Degree of Science)
Lilian Hekman

HBO-AD Moderne Bedrijfsadministratie
Pytsje Pasma

Ook geslaagd, en sta je nog niet op deze lijst? Mail dan naar redactie@reduzum.com