Licht- en geluidcommissie


Wat is en doet de geluidscommissie?

Vroeger verzorgden vrijwilligers Wiebe Visser en Willem Bijker het geluid en de muziek bij de toneelvereniging ROTO, sportveld en ijsbaan.
Toen er op een gegeven moment nieuwe apparatuur moest komen, besloot Doarpsbelang een geluidscommissie in het leven te roepen. De apparatuur was vanaf dit moment ook voor alle andere verenigingen in de drie dorpen te huur.

Toen Wiebe zijn gehoor wat achteruit ging, kreeg hij hulp van Homme Mulder en Jan Rodenburg.
In de loop der jaren ging Wiebe zich er –in verband met zijn slechter wordende gehoor- steeds minder mee bemoeien en verhuisde Homme naar Grou.
Jan Rodenburg bleef alleen over in de commissie. Trudy Rodenburg nam de rol van penningmeester over van Wiebe.
Het huren van het materiaal kan geregeld worden met Jan.
Hij heeft inmiddels de apparatuur zodanig aangepast, dat iedereen zich er mee kan redden maar indien nodig springt hij bij.
Het geld dat voor het huren van het materiaal wordt betaald, wordt gebruikt voor onderhoud en eventuele vervanging van de apparatuur. Ook dit wordt geregeld door Jan.
De commissie zoekt nog iemand die Jan wil ondersteunen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan.

De geluidscommissie bestaat uit:
Jan Rodenburg, Haedstrjitte 44, tel. 601940
Trudy Rodenburg (penningmeester)
Eppie Otter