Merke

Secretariaat en contactpersoon:
Fenna Terpstra
Tel:06-22953188
Mail: rfi.merke@gmail.com

Vind ons leuk op Facebook


De Redúster merke vindt ieder jaar plaats, in het weekend waarin de eerste zondag van september valt.

Het streven van de merkekommisje is om een gevarieerd en afwisselend programma voor alle bewoners, van jong tot oud, aan te bieden. De afgelopen jaren stond de vrijdagavond in het teken van een braderie, “foodmarket” of kofferbaksale, vergezeld van straattheater en muziek, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Op zaterdagochtend draait de draaimolen een aantal uren gratis voor de jeugd. Vanuit school worden spelletjes georganiseerd voor de kinderen van de basisschool, en worden er activiteiten voor de bewoners van de trije doarpen gedaan op de Terp of op het sportveld, is er een programma op de zaterdag- en zondagavond op de bovenzaal, maandag het traditionele matinee en maandagavond is er cabaret, toneel of muziek in de kerk.

Voor de financiering van al deze activiteiten leunen we, naast sponsoring, pachten en opbrengsten van verloting, toch het zwaarst op uw bijdrage op de intekenlijsten. We willen de inteken bedragen voor de merke zo laag mogelijk houden, zodat de toegang tot de activiteiten voor zoveel mogelijk bewoners mogelijk is en blijft. Het inteken bedrag is niet alleen een toegangsbewijs tot de kroeg en de bovenzaal, maar ook een bijdrage aan een dorpsfeest waar alle activiteiten, attracties en muziek van worden bekostigd. Een toegankelijk en vooral geslaagd dorpsfeest is belangrijk voor de sociale binding in ons dorp.

Merke programma 2022

De Merkekommisje bestaat uit:

Marga Hafma (voorzitter), Hendrik de Boer (vice-voorzitter), Fenna Terpstra (secretariaat), Gerrit Hafma (Penningmeester), Johan Bergsma, Yfke Terpstra, Antje van der Veen, Jitse Terpstra, Siebe Fennema en Anja Popma.

Merkenijs